Browsing by Author Phan Huy Lê

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • 3186-1-5666-1-10-20161201.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan Huy Lê (2002)

 • Trước hết can xác định rõ khái niệm Đóng Ả trong quan hệ với Đông Nam Á và Đông Bắc Á. Đứng về mặt thuần túy địa lý thi những khái niệm này được xác định rõ ràng với vị tri. phạm vi và giới hạn cụ thể. Trên tiêu chí này, Việt Nam là một nước Đông Nam Ả; còn Trung Quốc. Nhật Bản, Hàn Quốc và cả Bắc Triều Tiên thuộc khu vực Đông Bắc Á. Cũng cỏ khi người ta coi khu vực Đông Á bao gồm toàn bộ các nước ở về phía đông châu Á, nghĩa là bao gồm cả vùng Đông Bắc Ả và Đông Nam Á. Nhưng về phương diện không gian văn hoá hay khu vực địa-văn hoá, địa-lịch sử-văn hóa thì vị trí địa lý có tầm quan trọng của nó, song tiêu chí phán vùng chủ yếu lại là môi quan hệ lịch sử và những tương đồng văn hoá. T...

 • 2605-1-4834-1-10-20161122.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan Huy Lê (2004)

 • As one of Professor Đao Duy Anh’s first students, the author has provided some information about his contributions to th e study of history during his lifetime. Before the August Revolution, Đao Duy Anh was one of the patriotic intellectuals who acquired Marxism and took part in spreading the age’s progressive thought system in Vietnam, especially during the time he worked for Tan Viet. Cach mang Dang {New Vietnam Revolutionary Party - 1927) and founded Quan hai trung thu (1928 - 1929). His Chinese - Vietnamese and French - Vietnamese dictionaries contributed significantly to Vietnamese culture and education. He was one of the first professors at the University of Reading of the ...

 • 2875-1-5194-1-10-20161128.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan Huy Lê (2004)

 • Báo N h â n dán sô ra ngày 31-12-2001 công bốbài diễn văn của GS Nguyễn Văn Huyên trong lễ khai giảng trường Đại học Quốc gia Việt Nam ngày 15-11-1945. Văn bản do GS Trần Quốc Vượng trao cho GS Đào Trọng Thi và GS Thi đã chuyển cho báo Nhân dân. Đây là bản thảo viết tay bằng bút chì, lưu giữ trong hồ sơ lưu trữ của Viện Viễn Đông bác cổ Pháp (EFEO) ở Paris, cặp 14 mang tên “Hồ sơ Nguyễn Văn Huyên” và đo cô Nguyễn Phương Ngọc là nghiên cửu sinh tại Aixen-Provence phát hiện, sưu tầm gửi về nước biếu gia đình cố GS Nguyễn Văn Huyên. Đây là một tư liệu quý có nhiều giá trị không những về sự thành lập trường Đại học Quốc gia đầu tiên của nước Cộng hoà Việt Nam, mà còn biểu thị nhận thức sâ...

 • 3943-1-7275-1-10-20170301.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan Huy Lê (2003)

 • Đây là do tích của bộ phận phía tây Hoàng Thành Thăng Long thời Lý, Trần, Lê sơ, Mạc, Lê Trung Hưng thế kỷ XI - XVIII, ngược lên thành Đại La thế kỷ VII - IX và thành phố Hà Nội thế kỷ XIX. Khu di tích bộc lộ một bề dày lịch sử từ thế kỷ VII đến thế kỷ XIX gồm thời tiền Thăng Long, thời Thăng Long và Hà Nội. Các di tích và tầng văn hóa chồng xếp lên nhau qua nhiều thời kỳ lịch sử một cách liên tục.

 • 2844-1-5132-1-10-20161128.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan Huy Lê (2004)

 • Vietnamology (Vietnamologie) or Vietnamese Studies (Etudes Vietnamiennes) is a discipline specialized in studying the Vietnamese nation, people, history and culture. Vietnamology should be considered Vietnamese Studies both at home and abroad. Historically. Vietnamology was created with the first notes and descriptions about Vietnam and has gone through three periods. During the near-modern history, Vietnamology was formed and developed within the Western countries’ discipline of Orientalism which was closely linked to Chinese and Indian Studies. It was not until the contemporary history following the August Revolution in 1945 that Vietnamology was regarded as a scientific discipl...

Browsing by Author Phan Huy Lê

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • 3186-1-5666-1-10-20161201.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan Huy Lê (2002)

 • Trước hết can xác định rõ khái niệm Đóng Ả trong quan hệ với Đông Nam Á và Đông Bắc Á. Đứng về mặt thuần túy địa lý thi những khái niệm này được xác định rõ ràng với vị tri. phạm vi và giới hạn cụ thể. Trên tiêu chí này, Việt Nam là một nước Đông Nam Ả; còn Trung Quốc. Nhật Bản, Hàn Quốc và cả Bắc Triều Tiên thuộc khu vực Đông Bắc Á. Cũng cỏ khi người ta coi khu vực Đông Á bao gồm toàn bộ các nước ở về phía đông châu Á, nghĩa là bao gồm cả vùng Đông Bắc Ả và Đông Nam Á. Nhưng về phương diện không gian văn hoá hay khu vực địa-văn hoá, địa-lịch sử-văn hóa thì vị trí địa lý có tầm quan trọng của nó, song tiêu chí phán vùng chủ yếu lại là môi quan hệ lịch sử và những tương đồng văn hoá. T...

 • 2605-1-4834-1-10-20161122.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan Huy Lê (2004)

 • As one of Professor Đao Duy Anh’s first students, the author has provided some information about his contributions to th e study of history during his lifetime. Before the August Revolution, Đao Duy Anh was one of the patriotic intellectuals who acquired Marxism and took part in spreading the age’s progressive thought system in Vietnam, especially during the time he worked for Tan Viet. Cach mang Dang {New Vietnam Revolutionary Party - 1927) and founded Quan hai trung thu (1928 - 1929). His Chinese - Vietnamese and French - Vietnamese dictionaries contributed significantly to Vietnamese culture and education. He was one of the first professors at the University of Reading of the ...

 • 2875-1-5194-1-10-20161128.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan Huy Lê (2004)

 • Báo N h â n dán sô ra ngày 31-12-2001 công bốbài diễn văn của GS Nguyễn Văn Huyên trong lễ khai giảng trường Đại học Quốc gia Việt Nam ngày 15-11-1945. Văn bản do GS Trần Quốc Vượng trao cho GS Đào Trọng Thi và GS Thi đã chuyển cho báo Nhân dân. Đây là bản thảo viết tay bằng bút chì, lưu giữ trong hồ sơ lưu trữ của Viện Viễn Đông bác cổ Pháp (EFEO) ở Paris, cặp 14 mang tên “Hồ sơ Nguyễn Văn Huyên” và đo cô Nguyễn Phương Ngọc là nghiên cửu sinh tại Aixen-Provence phát hiện, sưu tầm gửi về nước biếu gia đình cố GS Nguyễn Văn Huyên. Đây là một tư liệu quý có nhiều giá trị không những về sự thành lập trường Đại học Quốc gia đầu tiên của nước Cộng hoà Việt Nam, mà còn biểu thị nhận thức sâ...

 • 3943-1-7275-1-10-20170301.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan Huy Lê (2003)

 • Đây là do tích của bộ phận phía tây Hoàng Thành Thăng Long thời Lý, Trần, Lê sơ, Mạc, Lê Trung Hưng thế kỷ XI - XVIII, ngược lên thành Đại La thế kỷ VII - IX và thành phố Hà Nội thế kỷ XIX. Khu di tích bộc lộ một bề dày lịch sử từ thế kỷ VII đến thế kỷ XIX gồm thời tiền Thăng Long, thời Thăng Long và Hà Nội. Các di tích và tầng văn hóa chồng xếp lên nhau qua nhiều thời kỳ lịch sử một cách liên tục.

 • 2844-1-5132-1-10-20161128.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan Huy Lê (2004)

 • Vietnamology (Vietnamologie) or Vietnamese Studies (Etudes Vietnamiennes) is a discipline specialized in studying the Vietnamese nation, people, history and culture. Vietnamology should be considered Vietnamese Studies both at home and abroad. Historically. Vietnamology was created with the first notes and descriptions about Vietnam and has gone through three periods. During the near-modern history, Vietnamology was formed and developed within the Western countries’ discipline of Orientalism which was closely linked to Chinese and Indian Studies. It was not until the contemporary history following the August Revolution in 1945 that Vietnamology was regarded as a scientific discipl...