Browsing by Author Phlernphrom, Phraewphan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050006048.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phlernphrom, Phraewphan;  Advisor: Dương, Văn Huy (2019)

  • Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Thái Lan. Nghiên cứu thực trạng và triển vọng quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Thái Lan. Đưa ra một số gợi mở cho việc thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới

Browsing by Author Phlernphrom, Phraewphan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050006048.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phlernphrom, Phraewphan;  Advisor: Dương, Văn Huy (2019)

  • Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Thái Lan. Nghiên cứu thực trạng và triển vọng quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Thái Lan. Đưa ra một số gợi mở cho việc thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới