Browsing by Author Phong, Hiền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 238+239(1988-1+2)(16).pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Phong, Hiền (1988)

  • Cộng đồng là hội nghị (hội đồng) các giám mục và các nhà thần học do giáo hoàng triệu tập để quyết định các vấn đề về giáo lý và về kỷ cương của giáo hội. Cộng đồng này là cộng đồng thứ 19 kể từ cộng đồng đầu tiên, tức là cộng đồng Nicee. Cộng đồng thứ 18 là cộng đồng Vatican I (1861-1870) xác định tín điều "Giáo hoàng không thể sai lầm"

Browsing by Author Phong, Hiền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 238+239(1988-1+2)(16).pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Phong, Hiền (1988)

  • Cộng đồng là hội nghị (hội đồng) các giám mục và các nhà thần học do giáo hoàng triệu tập để quyết định các vấn đề về giáo lý và về kỷ cương của giáo hội. Cộng đồng này là cộng đồng thứ 19 kể từ cộng đồng đầu tiên, tức là cộng đồng Nicee. Cộng đồng thứ 18 là cộng đồng Vatican I (1861-1870) xác định tín điều "Giáo hoàng không thể sai lầm"