Browsing by Author Phong, Hiền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 238+239(1988-1+2)(16).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phong, Hiền (1988)

 • Cộng đồng (Concile: từ tiếng la tinh Con- cilium: hội đồng) là hội nghị (hội đồng) các giám mục và các nhà thần học do giáo hoàng triệu tập để quyết định các vấn đề về giáo lý và về kỷ cương của giáo hội. Cộng đồng này là cộng đồng thứ 19 kể từ cộng đồng đầu tiên, tức là cộng đồng Nicee (325 sau CN). Cộng đồng thứ 18 là cộng đồng Vatican I (1861 - 1870) xác định tín điều "Giáo haonfg không thể sai lầm"

 • 76(1965-7)(1).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phong, Hiền (1965)

 • Bài viết nhằm đưa ý kiến của tác giả về cuốn sách "Chủ nghĩa thực dân Pháp ở Việt Nam.Thực chất và huyền thoại" của ông Nguyễn Văn Trung. Theo tác giả ông Trung không hiểu chủ nghĩa Mác vì ông không hiểu giai cấp công nhân.Ông đến với chủ nghĩa Mác để công kích nó, không phải để nhờ nó soi sáng cho những vấn đề cách mạng thực tiễn vì thế ông không hiểu được nội dung của nó là đấu tranh giai cấp và chuyên chính vô sản. Chủ nghĩa Mác mà tác giả gặp trong bài viết của ông Trung là hình thức xét lại chủ nghĩa Mác-nhất là giai đoạn hình thành của nó-của các giáo sĩ dòng tên Pháp hơn là chủ nghĩa Mác đích thực. Những ý kiến nhận xét của tác giả nhằm với mong muốn ông Trung rút ra thực tiễn ...

Browsing by Author Phong, Hiền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 238+239(1988-1+2)(16).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phong, Hiền (1988)

 • Cộng đồng (Concile: từ tiếng la tinh Con- cilium: hội đồng) là hội nghị (hội đồng) các giám mục và các nhà thần học do giáo hoàng triệu tập để quyết định các vấn đề về giáo lý và về kỷ cương của giáo hội. Cộng đồng này là cộng đồng thứ 19 kể từ cộng đồng đầu tiên, tức là cộng đồng Nicee (325 sau CN). Cộng đồng thứ 18 là cộng đồng Vatican I (1861 - 1870) xác định tín điều "Giáo haonfg không thể sai lầm"

 • 76(1965-7)(1).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phong, Hiền (1965)

 • Bài viết nhằm đưa ý kiến của tác giả về cuốn sách "Chủ nghĩa thực dân Pháp ở Việt Nam.Thực chất và huyền thoại" của ông Nguyễn Văn Trung. Theo tác giả ông Trung không hiểu chủ nghĩa Mác vì ông không hiểu giai cấp công nhân.Ông đến với chủ nghĩa Mác để công kích nó, không phải để nhờ nó soi sáng cho những vấn đề cách mạng thực tiễn vì thế ông không hiểu được nội dung của nó là đấu tranh giai cấp và chuyên chính vô sản. Chủ nghĩa Mác mà tác giả gặp trong bài viết của ông Trung là hình thức xét lại chủ nghĩa Mác-nhất là giai đoạn hình thành của nó-của các giáo sĩ dòng tên Pháp hơn là chủ nghĩa Mác đích thực. Những ý kiến nhận xét của tác giả nhằm với mong muốn ông Trung rút ra thực tiễn ...