Browsing by Author Phong Lê

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • KY_03039.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phong Lê (2004)

 • Chuyển sang thế kỷ XX, chữ Quốc ngữ trở thành đối tượng quan tâm hang đầu cho các cuộc vận động canh tân – yêu nước, và được tận dụng trên các hoạt động báo chí, xuất bản liên tục ngay từ thập niên đầu thế kỷ. Bên cạnh đó, đây là thời kỳ nền kinh tế thuộc địa và đời sống đô thị dần được hình thành, nền văn hóa Pháp bước đầu thâm nhập, nền giáo dục Hán – Việt còn song song tồn tại cho đến năm 1919 là năm khoa thi chữ Hán cuối cùng bị bãi bỏ. Một thời kỳ giao thoa giữa hai nền học cũ – mới diễn ra vừa êm thấm vừa gay gắt, vừa có mặt cưỡng chế vừa có phần tự nguyện.

 • 309(2000-2)(11).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phong Lê (2000)

 • Giới thiệu cuốn sách "Việt Nam trong lịch sử thế giới" của học giả Nhật bản. Nhận thức có tính xuyên suốt của Việt Nam trong lịch sử thế giới qua cách nhìn của tác giả, từ cơ sở đó mở rộng suy nghĩ đến rất nhiều vấn đề, nhiều kía cạnh của lịch sử dân tộc.

 • 047.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phong Lê (1998)

 • Thông qua việc sử dụng chữ Quốc ngữ để thay cho chữ Hán và chữ Nôm, các hoạt động học thuật bao gồm các lĩnh vực: sưu tầm, tuyển chọn, biên soạn, phiên âm, dịch thuật, khảo cứu, nghị luận, phê bình... đã góp phần khởi động ý thức phục hưng văn hóa dân tộc với công chúng rộng rãi, tuy vẫn trong khuôn khổ chế độ thuộc địa. Những hoạt động đó đã góp phần thúc đẩy sự hình thành và nhanh chóng đạt đến sự hoàn thiện của một nền sáng tác hiện đại trên cả ba thể loại: văn, thơ, kịch vào những năm 30 và 40 của thế kỉ XX.

Browsing by Author Phong Lê

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • KY_03039.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phong Lê (2004)

 • Chuyển sang thế kỷ XX, chữ Quốc ngữ trở thành đối tượng quan tâm hang đầu cho các cuộc vận động canh tân – yêu nước, và được tận dụng trên các hoạt động báo chí, xuất bản liên tục ngay từ thập niên đầu thế kỷ. Bên cạnh đó, đây là thời kỳ nền kinh tế thuộc địa và đời sống đô thị dần được hình thành, nền văn hóa Pháp bước đầu thâm nhập, nền giáo dục Hán – Việt còn song song tồn tại cho đến năm 1919 là năm khoa thi chữ Hán cuối cùng bị bãi bỏ. Một thời kỳ giao thoa giữa hai nền học cũ – mới diễn ra vừa êm thấm vừa gay gắt, vừa có mặt cưỡng chế vừa có phần tự nguyện.

 • 309(2000-2)(11).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phong Lê (2000)

 • Giới thiệu cuốn sách "Việt Nam trong lịch sử thế giới" của học giả Nhật bản. Nhận thức có tính xuyên suốt của Việt Nam trong lịch sử thế giới qua cách nhìn của tác giả, từ cơ sở đó mở rộng suy nghĩ đến rất nhiều vấn đề, nhiều kía cạnh của lịch sử dân tộc.

 • 047.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phong Lê (1998)

 • Thông qua việc sử dụng chữ Quốc ngữ để thay cho chữ Hán và chữ Nôm, các hoạt động học thuật bao gồm các lĩnh vực: sưu tầm, tuyển chọn, biên soạn, phiên âm, dịch thuật, khảo cứu, nghị luận, phê bình... đã góp phần khởi động ý thức phục hưng văn hóa dân tộc với công chúng rộng rãi, tuy vẫn trong khuôn khổ chế độ thuộc địa. Những hoạt động đó đã góp phần thúc đẩy sự hình thành và nhanh chóng đạt đến sự hoàn thiện của một nền sáng tác hiện đại trên cả ba thể loại: văn, thơ, kịch vào những năm 30 và 40 của thế kỉ XX.