Browsing by Author Phonhnikhone, SUKHASEUM

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050003751.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phonhnikhone, SUKHASEUM;  Advisor: Trần, Đức Thanh (2020-04-05)

  • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát, tổng kết thực tiễn luận văn đề xuất giải pháp góp phần phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển ngành du lịch Lào đến năm 2020 tại thủ đô Viêng Chăn - CHDCND Lào.

Browsing by Author Phonhnikhone, SUKHASEUM

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050003751.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phonhnikhone, SUKHASEUM;  Advisor: Trần, Đức Thanh (2020-04-05)

  • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát, tổng kết thực tiễn luận văn đề xuất giải pháp góp phần phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển ngành du lịch Lào đến năm 2020 tại thủ đô Viêng Chăn - CHDCND Lào.