Browsing by Author Phoukham, Matthivong

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050005338.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phoukham, Matthivong;  Advisor: Phạm, Hùng Việt (2018)

  • Qua nghiên cứu đề tài “ Khảo sát thành ngữ, tục ngữ có thành tố chỉ con số trong tiếng Lào, có so sánh với tiếng Việt ”, luận văn đã tổng hợp được một số vấn đề: 1. Trong tiếng Lào, không phân biệt thành ngữ và tục ngữ mà đều được gọi chung là “xú pha xít”, còn trong tiếng Việt, thành ngữ và tục ngữ cũng như ca dao được phân biệt khá rõ nét. Cả xú pha xít của Lào và thành ngữ tiếng Việt đều là kết quả của sự sáng tạo trong quá trình lao động, sinh hoạt hàng ngày của người dân hai nước, vì vậy chứa đựng những giá trị tinh thần của đời sống nhân dân mỗi nước. Từ chỉ con số thuộc lớp từ cơ bản của ngôn ngữ. Trong thành ngữ tiếng Lào và thành ngữ tiếng Việt có sự xuất hiện của các từ c...

Browsing by Author Phoukham, Matthivong

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050005338.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phoukham, Matthivong;  Advisor: Phạm, Hùng Việt (2018)

  • Qua nghiên cứu đề tài “ Khảo sát thành ngữ, tục ngữ có thành tố chỉ con số trong tiếng Lào, có so sánh với tiếng Việt ”, luận văn đã tổng hợp được một số vấn đề: 1. Trong tiếng Lào, không phân biệt thành ngữ và tục ngữ mà đều được gọi chung là “xú pha xít”, còn trong tiếng Việt, thành ngữ và tục ngữ cũng như ca dao được phân biệt khá rõ nét. Cả xú pha xít của Lào và thành ngữ tiếng Việt đều là kết quả của sự sáng tạo trong quá trình lao động, sinh hoạt hàng ngày của người dân hai nước, vì vậy chứa đựng những giá trị tinh thần của đời sống nhân dân mỗi nước. Từ chỉ con số thuộc lớp từ cơ bản của ngôn ngữ. Trong thành ngữ tiếng Lào và thành ngữ tiếng Việt có sự xuất hiện của các từ c...