Browsing by Author Quan Thị Hồng Trâm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008532.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Quan Thị Hồng Trâm (2017)

  • Luận văn là công trình nghiên cứu có hệ thống, toàn diện, tổng quát về vấn đề kết hôn giả tạo theo pháp luật ở Việt Nam hiện nay. Trình bày được khái niệm, bản chất, động cơ, hệ quả, các yếu tố tác động đến kết hôn giả tạo. Luận giải được sự cần thiết điều chỉnh pháp luật cũng như có sự so sánh về nội dung của pháp luật Việt Nam đối với kết hôn giả tạo trước và nay. Luận văn khái quát được thực trạng pháp luật Việt Nam về kết hôn giả tạo cũng như thực tiễn xử lý việc kết hôn giả tạo. Trình bày rõ các căn cứ xác định kết hôn giả tạo, liệt kê các trường hợp kết hôn giả tạo cụ thể với các mục đích khác nhau. Đồng thời đưa ra được nguyên tắc, thẩm quyền, hậu quả pháp lý và mục ...

Browsing by Author Quan Thị Hồng Trâm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008532.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Quan Thị Hồng Trâm (2017)

  • Luận văn là công trình nghiên cứu có hệ thống, toàn diện, tổng quát về vấn đề kết hôn giả tạo theo pháp luật ở Việt Nam hiện nay. Trình bày được khái niệm, bản chất, động cơ, hệ quả, các yếu tố tác động đến kết hôn giả tạo. Luận giải được sự cần thiết điều chỉnh pháp luật cũng như có sự so sánh về nội dung của pháp luật Việt Nam đối với kết hôn giả tạo trước và nay. Luận văn khái quát được thực trạng pháp luật Việt Nam về kết hôn giả tạo cũng như thực tiễn xử lý việc kết hôn giả tạo. Trình bày rõ các căn cứ xác định kết hôn giả tạo, liệt kê các trường hợp kết hôn giả tạo cụ thể với các mục đích khác nhau. Đồng thời đưa ra được nguyên tắc, thẩm quyền, hậu quả pháp lý và mục ...