Browsing by Author Quang Hào Vũ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 263-1-514-1-10-20160405.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Quang Hào Vũ (2015)

  • Trong lý thuyết xã hội học, tồn tại hai dòng lý thuyết chính thống ngay từ khi nó trở thành một khoa học độc lập, đó là lý thuyết xã hội học vi mô và vĩ mô. Cách tiếp cận vi mô xem xã hội là kết quả của quá trình hành động xã hội, tương tác xã hội, quan hệ xã hội diễn ra từ cấp độ nhỏ nhất giữa các cá nhân với nhau cho tới các nhóm xã hội rồi xã hội tổng thể. Lý thuyết xã hội học vĩ mô phân tích xã hội ở cấp độ vĩ mô tức là các quan hệ xã hội diễn ra trong các tầng lớp, giai cấp, cộng đồng, nhóm xã hội, tổ chức xã hội trong một tổng thể xã hội với tư cách là một hệ thống hay một cơ thể xã hội. Tiếp cận vĩ mô coi con người và hành vi xã hội hay hành động xã hội của nónhư là một ...

Browsing by Author Quang Hào Vũ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 263-1-514-1-10-20160405.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Quang Hào Vũ (2015)

  • Trong lý thuyết xã hội học, tồn tại hai dòng lý thuyết chính thống ngay từ khi nó trở thành một khoa học độc lập, đó là lý thuyết xã hội học vi mô và vĩ mô. Cách tiếp cận vi mô xem xã hội là kết quả của quá trình hành động xã hội, tương tác xã hội, quan hệ xã hội diễn ra từ cấp độ nhỏ nhất giữa các cá nhân với nhau cho tới các nhóm xã hội rồi xã hội tổng thể. Lý thuyết xã hội học vĩ mô phân tích xã hội ở cấp độ vĩ mô tức là các quan hệ xã hội diễn ra trong các tầng lớp, giai cấp, cộng đồng, nhóm xã hội, tổ chức xã hội trong một tổng thể xã hội với tư cách là một hệ thống hay một cơ thể xã hội. Tiếp cận vĩ mô coi con người và hành vi xã hội hay hành động xã hội của nónhư là một ...