Browsing by Author R., Shelepaev

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • e33.4.14.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Trần, Trọng Hòa; T., Svetliskaya; A., Izokh; P., Nevolko; Trần, Tuấn Anh; R., Shelepaev; Ngô, Thị Phượng; Phạm, Thị Dung; Phạm, Ngọc Cẩn; Vũ, Hoàng Ly (2017)

  • Các đặc điểm hình thái cấu trúc tinh thể, mối tương quan về kiến trúc -cấu tạo và thành phần hóa học của ilmenit và magnetit trong đá siêu mafic chứa đựng nhiều thông tin có giá trị cho việc luận giải nguồn magma, quá trình hình thành và tiến hóa magma trong lò trung gian. Tổ hợp cộng sinh khoáng vật quặng trongplagiolherzolit và melanogabroit khối Suối Củn bao gồm: sulfit và các khoáng vật oxyt chủ yếu là chromspinel, ilmenit và magnetit. Bài báo này trình bày các kết quả nghiên cứu chi tiết về (i) đặc điểm hình thái, (ii) mối quan hệ kiến trúc -cấu tạo và (iii) thành phần hóa học của ilmenit và magnetit trong plagiolherzolit và melanogabbro olivin ở phân khối bắc khối ...

Browsing by Author R., Shelepaev

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • e33.4.14.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Trần, Trọng Hòa; T., Svetliskaya; A., Izokh; P., Nevolko; Trần, Tuấn Anh; R., Shelepaev; Ngô, Thị Phượng; Phạm, Thị Dung; Phạm, Ngọc Cẩn; Vũ, Hoàng Ly (2017)

  • Các đặc điểm hình thái cấu trúc tinh thể, mối tương quan về kiến trúc -cấu tạo và thành phần hóa học của ilmenit và magnetit trong đá siêu mafic chứa đựng nhiều thông tin có giá trị cho việc luận giải nguồn magma, quá trình hình thành và tiến hóa magma trong lò trung gian. Tổ hợp cộng sinh khoáng vật quặng trongplagiolherzolit và melanogabroit khối Suối Củn bao gồm: sulfit và các khoáng vật oxyt chủ yếu là chromspinel, ilmenit và magnetit. Bài báo này trình bày các kết quả nghiên cứu chi tiết về (i) đặc điểm hình thái, (ii) mối quan hệ kiến trúc -cấu tạo và (iii) thành phần hóa học của ilmenit và magnetit trong plagiolherzolit và melanogabbro olivin ở phân khối bắc khối ...