Browsing by Author T, X

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 78(1965-9)(6).pdf.jpg
  • Article


  • Authors: T, X (1965)

  • Do sức ủng hộ to lớn của nhân dân, cuộc kháng Pháp do Trương Định chỉ huy kéo dài được 4 năm( 1861-1864). Sau cuộc khởi nghĩa khác của nhân dân lục tỉnh vẫn kế tiếp nổi dậy. Tất cả nói lên lòng căm thù giặc và sức mạnh tiềm tàng của nhân dân. đó là nguồn vô tận nổ ra những cuộc khởi nghĩa liên tiếp:tập toàn này thất bại, tập đoàn khác vùng lên, kỳ cho tới khi đánh ngã được quân giặc xâm lược, được cách mạng đến thắng lợi.

Browsing by Author T, X

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 78(1965-9)(6).pdf.jpg
  • Article


  • Authors: T, X (1965)

  • Do sức ủng hộ to lớn của nhân dân, cuộc kháng Pháp do Trương Định chỉ huy kéo dài được 4 năm( 1861-1864). Sau cuộc khởi nghĩa khác của nhân dân lục tỉnh vẫn kế tiếp nổi dậy. Tất cả nói lên lòng căm thù giặc và sức mạnh tiềm tàng của nhân dân. đó là nguồn vô tận nổ ra những cuộc khởi nghĩa liên tiếp:tập toàn này thất bại, tập đoàn khác vùng lên, kỳ cho tới khi đánh ngã được quân giặc xâm lược, được cách mạng đến thắng lợi.