Browsing by Author T rần Thúc Việt

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 3069-1-6586-1-10-20170110.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: T rần Thúc Việt (2006)

  • Văn xuôi với nhiều thể loại khác nhau xuất hiện từ rất sớm và phát triển phong phú ở Korea. Từ thế kỷ XI đã ra đời tác phẩm văn xuôi cổ nhất ghi chép về thòi kỳ Ba vương quốc: Samguk sagi (Tam quốc sử ký của Kim Pu Shik - Kim Phú Thức) và thế kỷ XIII Samguk yusa (Tam quốc di sự của Iryon - Nhất Nhiên). Tiếp đến là những tác phẩm văn xuôi nổi tiếng như tiểu thuyết truyền kỳ Kim Ngao tân thoại của Kim Si Sup (Kim Thòi Tập, 1435-1493), tiểu thuyết anh hùng Hồrtg Cát Đồng của Ho Kuyn (Hứa Quân, 1569-1618), tiểu thuyết khuê phòng Cửu vân mộng của Kim Man Jung (Kim Vạn Trọng, 1637-1692), các sáng tác của Park Chi Won (Phác Chỉ Nguyên, 1737-1805), tiểu thuyết lịch sử Nhâm thin lục, tiểu th...

Browsing by Author T rần Thúc Việt

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 3069-1-6586-1-10-20170110.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: T rần Thúc Việt (2006)

  • Văn xuôi với nhiều thể loại khác nhau xuất hiện từ rất sớm và phát triển phong phú ở Korea. Từ thế kỷ XI đã ra đời tác phẩm văn xuôi cổ nhất ghi chép về thòi kỳ Ba vương quốc: Samguk sagi (Tam quốc sử ký của Kim Pu Shik - Kim Phú Thức) và thế kỷ XIII Samguk yusa (Tam quốc di sự của Iryon - Nhất Nhiên). Tiếp đến là những tác phẩm văn xuôi nổi tiếng như tiểu thuyết truyền kỳ Kim Ngao tân thoại của Kim Si Sup (Kim Thòi Tập, 1435-1493), tiểu thuyết anh hùng Hồrtg Cát Đồng của Ho Kuyn (Hứa Quân, 1569-1618), tiểu thuyết khuê phòng Cửu vân mộng của Kim Man Jung (Kim Vạn Trọng, 1637-1692), các sáng tác của Park Chi Won (Phác Chỉ Nguyên, 1737-1805), tiểu thuyết lịch sử Nhâm thin lục, tiểu th...