Browsing by Author Vũ, Thị Thái Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050000502_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Vũ, Thị Thái Hà;  Advisor: Nguyễn, Hữu Sở, người hướng dẫn (2011)

  • 97 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về HTX (hợp tác xã) và sự cần thiết phải phát triển HTX nông nghiệp. Phân tích thực trạng HTX nông nghiệp ở Hải Phòng qua các giai đoạn, đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại, đồng thời chỉ ra nguy (...); Electronic Resources

Browsing by Author Vũ, Thị Thái Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050000502_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Vũ, Thị Thái Hà;  Advisor: Nguyễn, Hữu Sở, người hướng dẫn (2011)

  • 97 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về HTX (hợp tác xã) và sự cần thiết phải phát triển HTX nông nghiệp. Phân tích thực trạng HTX nông nghiệp ở Hải Phòng qua các giai đoạn, đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại, đồng thời chỉ ra nguy (...); Electronic Resources