Browsing by Author Vũ, Thị Thanh Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 01050000780.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Vũ, Thị Thanh Phương (2012)

  • Giới thiệu về Asen, dạng tồn tại của Asen và một số phương pháp phân tích của Asen trong môi trường. Nghiên cứu quy trình xác định Asen trong không khí khu vực làm việc tại xí nghiệp Kẽm-Chì làng Hích, thuộc công ty TNHH MTV Kim loại mầu Thái Nguyên bằng phương pháp von-ampe hòa tan catot. Trình bày phương pháp nghiên cứu: phương pháp hồi cứu, thu thập tổng hợp tài liệu; Kỹ t huật lấy mẫu Asen trong không khí; bảo quản mẫu; xử lý mẫu; phương pháp phân tích. Đưa ra kết quả và thảo luận: Thẩm định các điều kiện tối ưu để xác định Asen (III) bằng phương pháp von-ampe hòa tan catot; xác định Asen (V); khảo sát ảnh hưởng của các chất đến sự khử của As(V); xây dựng đường ch...

Browsing by Author Vũ, Thị Thanh Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 01050000780.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Vũ, Thị Thanh Phương (2012)

  • Giới thiệu về Asen, dạng tồn tại của Asen và một số phương pháp phân tích của Asen trong môi trường. Nghiên cứu quy trình xác định Asen trong không khí khu vực làm việc tại xí nghiệp Kẽm-Chì làng Hích, thuộc công ty TNHH MTV Kim loại mầu Thái Nguyên bằng phương pháp von-ampe hòa tan catot. Trình bày phương pháp nghiên cứu: phương pháp hồi cứu, thu thập tổng hợp tài liệu; Kỹ t huật lấy mẫu Asen trong không khí; bảo quản mẫu; xử lý mẫu; phương pháp phân tích. Đưa ra kết quả và thảo luận: Thẩm định các điều kiện tối ưu để xác định Asen (III) bằng phương pháp von-ampe hòa tan catot; xác định Asen (V); khảo sát ảnh hưởng của các chất đến sự khử của As(V); xây dựng đường ch...