Browsing by Author Vũ, Thị Thanh Tam

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 01050003288.pdf.jpg
  • -


  • Authors: Vũ, Thị Thanh Tam;  Advisor: Nguyễn, Anh Tuấn (2016)

  • Về lý thuyết tổng quan, chúng tôi đã tìm hiểu các vấn đề như tính chất về đơn lớp Langmuir; lý thuyết về sức căng bề mặt và áp suất về mặt; lý thuyết kĩ thuật quang phổ học dao động tần số tổng bề mặt và phổ dao động hồng ngoại của một số phân tử. Đặc biệt kĩ thuật quang phổ học dao động tần số tổng SFG là một kĩ thuật quang học phi tuyến hữu hiệu để nghiên cứu các phân tử ở bề mặt và đơn lớp phân tử trên bề mặt nước. Các mode dao động hoạt động bề mặt của các phân tử tại mặt phân cách đóng góp cộng hưởng với tín hiệu SFG. Vì vậy, chúng ta có thể thu được thông tin về sự định hướng, sự sắp xếp của các phân tử đó. Kĩ thuật quang phổ SFG có tính chất đặc trưng bề mặt, chỉ có các phân t...

Browsing by Author Vũ, Thị Thanh Tam

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 01050003288.pdf.jpg
  • -


  • Authors: Vũ, Thị Thanh Tam;  Advisor: Nguyễn, Anh Tuấn (2016)

  • Về lý thuyết tổng quan, chúng tôi đã tìm hiểu các vấn đề như tính chất về đơn lớp Langmuir; lý thuyết về sức căng bề mặt và áp suất về mặt; lý thuyết kĩ thuật quang phổ học dao động tần số tổng bề mặt và phổ dao động hồng ngoại của một số phân tử. Đặc biệt kĩ thuật quang phổ học dao động tần số tổng SFG là một kĩ thuật quang học phi tuyến hữu hiệu để nghiên cứu các phân tử ở bề mặt và đơn lớp phân tử trên bề mặt nước. Các mode dao động hoạt động bề mặt của các phân tử tại mặt phân cách đóng góp cộng hưởng với tín hiệu SFG. Vì vậy, chúng ta có thể thu được thông tin về sự định hướng, sự sắp xếp của các phân tử đó. Kĩ thuật quang phổ SFG có tính chất đặc trưng bề mặt, chỉ có các phân t...