Browsing by Author Vũ, Thị Thanh Thủy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 01050003672.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Nguyễn, Đình Nguyên; Nguyễn, Ngọc Trực (2017)

 • - Làm sáng tỏ đặc điểm trầm tích Holocen khu vực bán đảo Đình Vũ, Hải Phòng. Xác định được 06 tướng trầm tích Holocen: Tướng bùn đầm lầy ven biển, bùn estuary – vũng vịnh, bùn chân châu thổ, bùn cát tiền châu thổ, bùn cửa sông estuary và bùn cát đồng bằng châu thổ. - Xác định mối tương quan giữa các đặc điểm tướng trầm tích Holocen với các tính chất cơ lý của đất khu vực bán đảo Đình Vũ, Hải Phòng. - Xác định được độ lún của nền đất có xét đến tải trọng động, nhằm phục vụ xây dựng các bãi container cụ thể trong khu vực nghiên cứu phù hợp với điều kiện thực tế. Qua đó, xác định được nguyên nhân gây ra sự cố lún công trình bãi container trong mối quan hệ với đặc điểm trầm tích Holoce...

 • V_L2_01738.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Phạm, Hồng Tung (2009)

 • Khái quát bối cảnh lịch sử về: chiến tranh thế giới thứ hai và tình hình Việt Nam dưới ách cai trị của Nhật - Pháp; Cuộc vận động giải phóng dân tộc ở Việt Nam từ 1919 - 1945; Tình hình văn đàn công khai tiếng Việt và chính sách cấm đoán của Nhật - Pháp. Đôi nét về tầng lớp tri thức Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám 1945. Trình bày quá trình biến đổi tư tưởng chính trị xã hội của tầng lớp tri thức từ tháng 9 - 1939 đến trước ngày Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945): nhóm tri thức xã hội với hoạt động của Hội truyền bá chữ quốc ngữ của Nguyễn Văn Tố; Nhóm cựu học khai thác vốn cổ và cổ vũ cho dân chủ một cách rụt rè ( Tri Tân, Tiếng Dân); Sự biến đổi tư tưởng của các văn nghệ sĩ thể hiện t...

 • 02050000651_tom_tat.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Vũ, Hùng Cường (2011)

 • Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Trình bày những nội dung cơ bản về đói nghèo như khái niệm, phân loại đói nghèo và các chuẩn đói nghèo; phân tích tác động của hội nhập quốc tế và vai trò của các tổ chức quốc tế đến phát triển kinh tế - xã hội và xóa đói giảm nghèo trên thế giới; nghiên c (...); Electronic Resources

 • Đặc điểm trường sóng địa chấn trầm tích Pleistocen muộn - Holocen phần ngập nước vùng ven biển Hải Phòng.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đình Nguyên; Vũ, Thị Thanh Thủy; Phạm, Nguyễn Hà Vũ (2016)

 • Hiện nay công tác quy hoạch và phát triển kinh tế xã hội thành phố Hải Phòng trong giai đoạn 2015 đến 2025 đang được lập quy hoạch sử dụng vùng đất ven biển thành phố Hải Phòng, với mục tiêu xây dựng các cơ sở hạ tầng khác nhau phục vụ cho vùng tăng trưởng kinh tế. Việc minh giải các tài liệu địa chấn phản xạ nông phân giải cao có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong nghiên cứu đặc điểm trầm tích vùng ngập nước. Kết quả minh giải địa chấn kết hợp tài liệu lỗ khoan đã xác định được 3 ranh giới phản xạ chính trong Đệ Tứ muộn, trong mối liên hệ với sự thay đổi mực nước biển. Ngoài ra đã làm sáng tỏ môi trường thành tạo trầm tích dựa trên các đặc trưng trường sóng của khu vực nghiên cứu.

Browsing by Author Vũ, Thị Thanh Thủy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 01050003672.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Nguyễn, Đình Nguyên; Nguyễn, Ngọc Trực (2017)

 • - Làm sáng tỏ đặc điểm trầm tích Holocen khu vực bán đảo Đình Vũ, Hải Phòng. Xác định được 06 tướng trầm tích Holocen: Tướng bùn đầm lầy ven biển, bùn estuary – vũng vịnh, bùn chân châu thổ, bùn cát tiền châu thổ, bùn cửa sông estuary và bùn cát đồng bằng châu thổ. - Xác định mối tương quan giữa các đặc điểm tướng trầm tích Holocen với các tính chất cơ lý của đất khu vực bán đảo Đình Vũ, Hải Phòng. - Xác định được độ lún của nền đất có xét đến tải trọng động, nhằm phục vụ xây dựng các bãi container cụ thể trong khu vực nghiên cứu phù hợp với điều kiện thực tế. Qua đó, xác định được nguyên nhân gây ra sự cố lún công trình bãi container trong mối quan hệ với đặc điểm trầm tích Holoce...

 • V_L2_01738.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Phạm, Hồng Tung (2009)

 • Khái quát bối cảnh lịch sử về: chiến tranh thế giới thứ hai và tình hình Việt Nam dưới ách cai trị của Nhật - Pháp; Cuộc vận động giải phóng dân tộc ở Việt Nam từ 1919 - 1945; Tình hình văn đàn công khai tiếng Việt và chính sách cấm đoán của Nhật - Pháp. Đôi nét về tầng lớp tri thức Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám 1945. Trình bày quá trình biến đổi tư tưởng chính trị xã hội của tầng lớp tri thức từ tháng 9 - 1939 đến trước ngày Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945): nhóm tri thức xã hội với hoạt động của Hội truyền bá chữ quốc ngữ của Nguyễn Văn Tố; Nhóm cựu học khai thác vốn cổ và cổ vũ cho dân chủ một cách rụt rè ( Tri Tân, Tiếng Dân); Sự biến đổi tư tưởng của các văn nghệ sĩ thể hiện t...

 • 02050000651_tom_tat.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Vũ, Hùng Cường (2011)

 • Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Trình bày những nội dung cơ bản về đói nghèo như khái niệm, phân loại đói nghèo và các chuẩn đói nghèo; phân tích tác động của hội nhập quốc tế và vai trò của các tổ chức quốc tế đến phát triển kinh tế - xã hội và xóa đói giảm nghèo trên thế giới; nghiên c (...); Electronic Resources

 • Đặc điểm trường sóng địa chấn trầm tích Pleistocen muộn - Holocen phần ngập nước vùng ven biển Hải Phòng.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đình Nguyên; Vũ, Thị Thanh Thủy; Phạm, Nguyễn Hà Vũ (2016)

 • Hiện nay công tác quy hoạch và phát triển kinh tế xã hội thành phố Hải Phòng trong giai đoạn 2015 đến 2025 đang được lập quy hoạch sử dụng vùng đất ven biển thành phố Hải Phòng, với mục tiêu xây dựng các cơ sở hạ tầng khác nhau phục vụ cho vùng tăng trưởng kinh tế. Việc minh giải các tài liệu địa chấn phản xạ nông phân giải cao có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong nghiên cứu đặc điểm trầm tích vùng ngập nước. Kết quả minh giải địa chấn kết hợp tài liệu lỗ khoan đã xác định được 3 ranh giới phản xạ chính trong Đệ Tứ muộn, trong mối liên hệ với sự thay đổi mực nước biển. Ngoài ra đã làm sáng tỏ môi trường thành tạo trầm tích dựa trên các đặc trưng trường sóng của khu vực nghiên cứu.