Browsing by Author Vũ, Thị Thanh Tuyền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 02050003918.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thanh Tuyền;  Advisor: Phan, Hải Linh (2015)

 • Khái quát về bối cảnh ra đời, mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của phong trào Isson-Ippin tại Oita. Phân tích quá trình mở rộng, những thành quả kinh tế, xã hội, đóng góp của phong trào Isson-Ippin trong xây dựng và phát triển nông thôn Nhật Bản giai đoạn 1980-2000. Trên cơ sở lý thuyết phát triển nội sinh, luận văn chỉ ra và lý giải nguyên nhân thành công cũng như những vn đềcòn tồn tại của phong trào Isson-Ippin. Bước đầu đưa ra gợi ý về chính sách phát triển nông thôn Việt Nam da trên kinh nghiệm của phong trào Isso-Ippin.

 • 00050001786_Noi_Dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thanh Tuyền;  Advisor: Nguyễn, Ái Học, người hướng dẫn (2012)

 • 113 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Ngữ văn) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Nghiên cứu tài liệu, sách báo liên quan đến đề tài để xác định cơ sở lí luận của việc sử dụng biện pháp so sánh trong dạy học thơ Xuân Diệu ở trường trung học phổ thông. Điều tra, khảo sát thực trạng dạy học thơ Xuân Diệu trong trường trung học phổ thông. (...); Electronic Resources

Browsing by Author Vũ, Thị Thanh Tuyền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 02050003918.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thanh Tuyền;  Advisor: Phan, Hải Linh (2015)

 • Khái quát về bối cảnh ra đời, mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của phong trào Isson-Ippin tại Oita. Phân tích quá trình mở rộng, những thành quả kinh tế, xã hội, đóng góp của phong trào Isson-Ippin trong xây dựng và phát triển nông thôn Nhật Bản giai đoạn 1980-2000. Trên cơ sở lý thuyết phát triển nội sinh, luận văn chỉ ra và lý giải nguyên nhân thành công cũng như những vn đềcòn tồn tại của phong trào Isson-Ippin. Bước đầu đưa ra gợi ý về chính sách phát triển nông thôn Việt Nam da trên kinh nghiệm của phong trào Isso-Ippin.

 • 00050001786_Noi_Dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thanh Tuyền;  Advisor: Nguyễn, Ái Học, người hướng dẫn (2012)

 • 113 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Ngữ văn) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Nghiên cứu tài liệu, sách báo liên quan đến đề tài để xác định cơ sở lí luận của việc sử dụng biện pháp so sánh trong dạy học thơ Xuân Diệu ở trường trung học phổ thông. Điều tra, khảo sát thực trạng dạy học thơ Xuân Diệu trong trường trung học phổ thông. (...); Electronic Resources