Browsing by Author Vũ, Thị Thanh Vân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 05050003129.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Vũ, Thị Thanh Vân;  Advisor: Ngô, Diệu Nga (2017)

  • Nghiên cứu hệ thống quan điểm lý luận về dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh để thiết kế phương án dạy học chương “Sóng ánh sáng” Vật lí 12 nhằm phát huy tích cực tự chủ chiếm lĩnh kiến thức, năng lực học tập hợp tác của học sinh ở Trung tâm Giáo dục Thường xuyên”. Đề tài đã nghiên cứu: - Quan điểm hợp tác, năng lực học tập hợp tác, dạy học theo hướng bồi dưỡng năng lực học tập hợp tác. - Tổ chức dạy học sao cho phát huy được tính tích cực tự chủ chiếm lĩnh kiến thức và bồi dưỡng năng lực học tập hợp tác của học sinh. Đặc biệt nghiên cứu sâu cơ sở lí luận của hai hình thức tổ chức dạy học nhằm bồi dưỡng năng lực học tập hợp tác của học sinh đ...

Browsing by Author Vũ, Thị Thanh Vân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 05050003129.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Vũ, Thị Thanh Vân;  Advisor: Ngô, Diệu Nga (2017)

  • Nghiên cứu hệ thống quan điểm lý luận về dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh để thiết kế phương án dạy học chương “Sóng ánh sáng” Vật lí 12 nhằm phát huy tích cực tự chủ chiếm lĩnh kiến thức, năng lực học tập hợp tác của học sinh ở Trung tâm Giáo dục Thường xuyên”. Đề tài đã nghiên cứu: - Quan điểm hợp tác, năng lực học tập hợp tác, dạy học theo hướng bồi dưỡng năng lực học tập hợp tác. - Tổ chức dạy học sao cho phát huy được tính tích cực tự chủ chiếm lĩnh kiến thức và bồi dưỡng năng lực học tập hợp tác của học sinh. Đặc biệt nghiên cứu sâu cơ sở lí luận của hai hình thức tổ chức dạy học nhằm bồi dưỡng năng lực học tập hợp tác của học sinh đ...