Browsing by Author Vũ, Thị Thanh Xuân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • V_L0_02606.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Vũ, Thị Thanh Xuân;  Advisor: Lê, Đình Trung (2009)

  • Tìm hiểu tình hình sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan (TNKQ), đặc biệt là sử dụng câu hỏi TNKQ vào khâu kiểm tra đánh giá trong dạy học chương 3, chương 4 sinh học 11 nâng cao Trung học phổ thông (THPT). Xác định nguyên tắc, quy trình xây dựng câu hỏi TNKQ dạng MCQ để xây dựng hệ thống câu hỏi TNKQ cho từng loại kiến thức trong dạy học chương 3, chương 4 sinh học 11 nâng cao THPT. Xây dựng quy trình sử dụng câu hỏi TNKQ dạng MCQ hợp lý vào khâu kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh học chương 3, chương 4 sinh học 11 nâng cao THPT. Thực nghiệm sử dụng TNKQ trong khâu kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh tại một số trường THPT thuộc Quận Kiến An – Thành phố Hải ...

Browsing by Author Vũ, Thị Thanh Xuân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • V_L0_02606.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Vũ, Thị Thanh Xuân;  Advisor: Lê, Đình Trung (2009)

  • Tìm hiểu tình hình sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan (TNKQ), đặc biệt là sử dụng câu hỏi TNKQ vào khâu kiểm tra đánh giá trong dạy học chương 3, chương 4 sinh học 11 nâng cao Trung học phổ thông (THPT). Xác định nguyên tắc, quy trình xây dựng câu hỏi TNKQ dạng MCQ để xây dựng hệ thống câu hỏi TNKQ cho từng loại kiến thức trong dạy học chương 3, chương 4 sinh học 11 nâng cao THPT. Xây dựng quy trình sử dụng câu hỏi TNKQ dạng MCQ hợp lý vào khâu kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh học chương 3, chương 4 sinh học 11 nâng cao THPT. Thực nghiệm sử dụng TNKQ trong khâu kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh tại một số trường THPT thuộc Quận Kiến An – Thành phố Hải ...