Browsing by Author Vũ, Thị Thoan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • KY_00417.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Vũ, Thị Thoan (2005)

  • Như chúng ta đã biết, do đối tượng, tính chất và chức năng khác nhau mà tính hiệu quả của đề tài nghiên cứu khoa học thuộc mỗi lĩnh vực khoa học cũng có sự khác nhau. Đề tài thuộc KHXH&NV trong trường Đại học được đánh giá là hiệu quả khi sản phẩm nghiên cứu của nó phục vụ thiết thực cho bài giảng nói riêng, cho công tác nghiên cứu, đào tạo đại học và sau đại học của trường nói chung…

Browsing by Author Vũ, Thị Thoan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • KY_00417.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Vũ, Thị Thoan (2005)

  • Như chúng ta đã biết, do đối tượng, tính chất và chức năng khác nhau mà tính hiệu quả của đề tài nghiên cứu khoa học thuộc mỗi lĩnh vực khoa học cũng có sự khác nhau. Đề tài thuộc KHXH&NV trong trường Đại học được đánh giá là hiệu quả khi sản phẩm nghiên cứu của nó phục vụ thiết thực cho bài giảng nói riêng, cho công tác nghiên cứu, đào tạo đại học và sau đại học của trường nói chung…