Browsing by Author Vũ, Thị Thu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • 02050005287.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thu;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Hoa (2017)

 • Luận văn đã làm sáng tỏ những vấn đề sau: Đánh giá thực trạng hoạt động trợ giúp thanh niên khuyết tật tại câu lạc bộ thanh niên khuyết tật, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Hải Dương. Thu thập thông tin về địa bàn nghiên cứu, các điều kiện kinh tế, xã hội, văn hóa, các yếu tố khác tác động đến hoạt động trợ giúp thanh niên khuyết tật. Phân tích tài liệu và phỏng vấn sâu, kết hợp với phương pháp thảo luận nhóm tập trung nhằm tìm hiểu về nhu cầu của thanh niên khuyết tật cũng như thực trạng các hoạt động trợ giúp để từ đó có đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trợ giúp thanh niên khuyết tật tại Câu lạc bộ thanh niên khuyết tật, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh H...

 • 01050004061.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thu;  Advisor: Ngô, Thị Tường Châu (2018)

 • Đệm sinh học là một hệ thống đơn giản, chi phí thấp để thu thập và phân giải HCBVTV ngay tại đồng ruộng, đặc biệt là thuốc từ việc tráng rửa bình phun. Nó gồm ba hợp phần chính: (i) lớp sét hay tấm lót ở đáy, (ii) biomix gồm đất bề mặt, rơm và than bùn và (iii) lớp cỏ phủ trên bề mặt. Hỗn hợp sinh học là thành phần quan trọng nhất của biobed mà trên đó thuốc trừ sâu bị hấp phụ và phân hủy nhanh chóng bởi vi sinh vật. Nghiên cứu này hướng đến việc lựa chọn nguyên liệu thay thế cho thành phần than bùn bằng bã thải trồng nấm. Kết quả nghiên cứu đặc tính lý hóa của biomix với thành phần bã thải trồng nấm đạt độ trữ ẩm 60%, pH = 6,51-6,85, hàm lượng cacbon hữu cơ là 27,63-28,08%, nitơ tổng...

Browsing by Author Vũ, Thị Thu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • 02050005287.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thu;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Hoa (2017)

 • Luận văn đã làm sáng tỏ những vấn đề sau: Đánh giá thực trạng hoạt động trợ giúp thanh niên khuyết tật tại câu lạc bộ thanh niên khuyết tật, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Hải Dương. Thu thập thông tin về địa bàn nghiên cứu, các điều kiện kinh tế, xã hội, văn hóa, các yếu tố khác tác động đến hoạt động trợ giúp thanh niên khuyết tật. Phân tích tài liệu và phỏng vấn sâu, kết hợp với phương pháp thảo luận nhóm tập trung nhằm tìm hiểu về nhu cầu của thanh niên khuyết tật cũng như thực trạng các hoạt động trợ giúp để từ đó có đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trợ giúp thanh niên khuyết tật tại Câu lạc bộ thanh niên khuyết tật, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh H...

 • 01050004061.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thu;  Advisor: Ngô, Thị Tường Châu (2018)

 • Đệm sinh học là một hệ thống đơn giản, chi phí thấp để thu thập và phân giải HCBVTV ngay tại đồng ruộng, đặc biệt là thuốc từ việc tráng rửa bình phun. Nó gồm ba hợp phần chính: (i) lớp sét hay tấm lót ở đáy, (ii) biomix gồm đất bề mặt, rơm và than bùn và (iii) lớp cỏ phủ trên bề mặt. Hỗn hợp sinh học là thành phần quan trọng nhất của biobed mà trên đó thuốc trừ sâu bị hấp phụ và phân hủy nhanh chóng bởi vi sinh vật. Nghiên cứu này hướng đến việc lựa chọn nguyên liệu thay thế cho thành phần than bùn bằng bã thải trồng nấm. Kết quả nghiên cứu đặc tính lý hóa của biomix với thành phần bã thải trồng nấm đạt độ trữ ẩm 60%, pH = 6,51-6,85, hàm lượng cacbon hữu cơ là 27,63-28,08%, nitơ tổng...