Browsing by Author Vũ, Thị Thu Giang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • 04051000373_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thu Giang;  Advisor: Đỗ, Bá Quý (2010)

 • Writing skill in second language (L2) teaching and learning. Anxiety in L2 learning. Scaffolding second language teaching and learning. Teachers’ questionnaire. Students’ questionnaire. Findings from interview. Conclusions. Pedagogical aplications. Limitations. Suggestionsfor further study.

 • 04051001021_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thu Giang;  Advisor: Nguyễn, Hòa (2014)

 • Ha Hoa Tien Universityfirst implementsthe extensive reading program to improvestudents‘ vocabulary acquisition inMarch, 2014. This calls for the need to access the program to create a better path for the program in the future. Therefore,the study is conducted to evaluate the effectivenessof the extensive reading program on the second year non-English majors‘vocabulary acquisition. In this case study, the data arecollected by a vocabulary test and a survey questionnaire for students. The results show that the program has theeffectiveness on the second year non-English major students‘ vocabulary acquisition at Ha Hoa Tien Univ...

 • 403(2009-11)_p72-79.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Thị Thu Giang (2009)

 • Thời kỳ đầu sau khi Mỹ tuyên bố bình thường hóa quan hệ với Việt Nam (7-1995), viện trợ của Chính phủ Mỹ cho Việt Nam chủ yếu là viện trợ nhân đạo, chưa có viện trợ phát triển. Sau một thời gian bất đồng, Chính phủ Mỹ đã bắt đầu tăng giá trị và mở rộng thêm các lĩnh vực viện trợ cho Việt Nam. Từ việc chỉ giới hạn trong viện trợ nhân đạo, Mỹ tiến hành viện trợ phát triển chính thức (ODA) cho Việt Nam. Điều này phản ánh quan hệ Mỹ - Việt đã bình thường hóa và ngày càng phát triển.

Browsing by Author Vũ, Thị Thu Giang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • 04051000373_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thu Giang;  Advisor: Đỗ, Bá Quý (2010)

 • Writing skill in second language (L2) teaching and learning. Anxiety in L2 learning. Scaffolding second language teaching and learning. Teachers’ questionnaire. Students’ questionnaire. Findings from interview. Conclusions. Pedagogical aplications. Limitations. Suggestionsfor further study.

 • 04051001021_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thu Giang;  Advisor: Nguyễn, Hòa (2014)

 • Ha Hoa Tien Universityfirst implementsthe extensive reading program to improvestudents‘ vocabulary acquisition inMarch, 2014. This calls for the need to access the program to create a better path for the program in the future. Therefore,the study is conducted to evaluate the effectivenessof the extensive reading program on the second year non-English majors‘vocabulary acquisition. In this case study, the data arecollected by a vocabulary test and a survey questionnaire for students. The results show that the program has theeffectiveness on the second year non-English major students‘ vocabulary acquisition at Ha Hoa Tien Univ...

 • 403(2009-11)_p72-79.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Thị Thu Giang (2009)

 • Thời kỳ đầu sau khi Mỹ tuyên bố bình thường hóa quan hệ với Việt Nam (7-1995), viện trợ của Chính phủ Mỹ cho Việt Nam chủ yếu là viện trợ nhân đạo, chưa có viện trợ phát triển. Sau một thời gian bất đồng, Chính phủ Mỹ đã bắt đầu tăng giá trị và mở rộng thêm các lĩnh vực viện trợ cho Việt Nam. Từ việc chỉ giới hạn trong viện trợ nhân đạo, Mỹ tiến hành viện trợ phát triển chính thức (ODA) cho Việt Nam. Điều này phản ánh quan hệ Mỹ - Việt đã bình thường hóa và ngày càng phát triển.