Browsing by Author Vũ, Thị Thu Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • A_L0_00076_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thu Hà;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Thanh, người hướng dẫn (2010)

 • 80 p. + CD-ROM; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa Quản trị Kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Khái quát lý thuyết về sát nhập doanh nghiệp, những thay đổi và quản trị sự thay đổi trong quá trình sát nhập. Nghiên cứu thực tiễn được thực hiện đối với một công ty Truyền thông – PV Media sát nhập với công ty PVFC Media. Phân tích dựa trên số liệu sản x (...); Electronic Resources

 • 01050000197.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Ngân; Vũ, Thị Thu Hà (2011)

 • Chế tạo được một số loại CLIO. Sử dụng CLIO và poly(vinylidene fluoride-co-hexanfluoropropylene) để chế tạo màng dẫn điện trên cơ sở CLIO. Khảo sát tính chất dẫn điện của màng polymer – CLIO thông qua đo điện trở màng với kỹ thuật bốn điện cực trong các điều kiện nhiệt độ, độ ẩm khác nhau. Sử dụng màng polymer – CLIO làm cầu dẫn trong điện cực so sánh. Khảo sát khả năng dẫn điện, độ lặp lại của điện cực so sánh sử dụng cấu muối làm từ CLIO trong phân tích kim loại chì trong môi trường nước. Khảo sát khả năng phát hiện trinitrotoluene (TNT) trong CLIO điều chế được.

 • 01050000069.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Minh Tứ; Vũ, Thị Thu Hà (2011)

 • Trình bày tổng quan về xúc tác dị đa axit (HPA) ứng dụng cho phản ứng Este hóa của axit 2-Keto-L-Gulonic với metanol: Xúc tác dị đa axit; Phản ứng este hóa axit 2- KLG; Xúc tác cho phản ứng este hóa 2- KLGA. Tiến hành thực nghiệm: Dụng cụ và hóa chất; Tổng hợp xúc tác; Thử hoạt tính xúc tác bằng phản ứng este hóa 2 - KLGA; Các phương pháp đặc trưng xúc tác. Trình bày kết quả và thảo luận: Nghiên cứu tổng hợp xúc tác KxH3 -xPW12O40; Đặc trưng tính chất và đánh giá hoạt tính xúc tác.

 • 00050008723.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thu Hà (2017)

 • Luận văn góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về tương trợ tư pháp trong tố tụng hình sự, rút ra những giá trị hợp lý về hoạt động lập pháp tố tụng hình sự. Luận văn cũng đã phân tích làm rõ thực trạng các quy định của pháp luật tố tụng hình sự hiện hành về tương trợ tư pháp và thực tiễn áp dụng ở nước ta giai đoạn 5 năm ( 2011-2015). Trên cơ sở này, luận văn đã đưa ra kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về tương trợ tư pháp, cũng như đưa các giải pháp bảo đảm áp dụng các quy định này.

Browsing by Author Vũ, Thị Thu Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • A_L0_00076_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thu Hà;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Thanh, người hướng dẫn (2010)

 • 80 p. + CD-ROM; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa Quản trị Kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Khái quát lý thuyết về sát nhập doanh nghiệp, những thay đổi và quản trị sự thay đổi trong quá trình sát nhập. Nghiên cứu thực tiễn được thực hiện đối với một công ty Truyền thông – PV Media sát nhập với công ty PVFC Media. Phân tích dựa trên số liệu sản x (...); Electronic Resources

 • 01050000197.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Ngân; Vũ, Thị Thu Hà (2011)

 • Chế tạo được một số loại CLIO. Sử dụng CLIO và poly(vinylidene fluoride-co-hexanfluoropropylene) để chế tạo màng dẫn điện trên cơ sở CLIO. Khảo sát tính chất dẫn điện của màng polymer – CLIO thông qua đo điện trở màng với kỹ thuật bốn điện cực trong các điều kiện nhiệt độ, độ ẩm khác nhau. Sử dụng màng polymer – CLIO làm cầu dẫn trong điện cực so sánh. Khảo sát khả năng dẫn điện, độ lặp lại của điện cực so sánh sử dụng cấu muối làm từ CLIO trong phân tích kim loại chì trong môi trường nước. Khảo sát khả năng phát hiện trinitrotoluene (TNT) trong CLIO điều chế được.

 • 01050000069.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Minh Tứ; Vũ, Thị Thu Hà (2011)

 • Trình bày tổng quan về xúc tác dị đa axit (HPA) ứng dụng cho phản ứng Este hóa của axit 2-Keto-L-Gulonic với metanol: Xúc tác dị đa axit; Phản ứng este hóa axit 2- KLG; Xúc tác cho phản ứng este hóa 2- KLGA. Tiến hành thực nghiệm: Dụng cụ và hóa chất; Tổng hợp xúc tác; Thử hoạt tính xúc tác bằng phản ứng este hóa 2 - KLGA; Các phương pháp đặc trưng xúc tác. Trình bày kết quả và thảo luận: Nghiên cứu tổng hợp xúc tác KxH3 -xPW12O40; Đặc trưng tính chất và đánh giá hoạt tính xúc tác.

 • 00050008723.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thu Hà (2017)

 • Luận văn góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về tương trợ tư pháp trong tố tụng hình sự, rút ra những giá trị hợp lý về hoạt động lập pháp tố tụng hình sự. Luận văn cũng đã phân tích làm rõ thực trạng các quy định của pháp luật tố tụng hình sự hiện hành về tương trợ tư pháp và thực tiễn áp dụng ở nước ta giai đoạn 5 năm ( 2011-2015). Trên cơ sở này, luận văn đã đưa ra kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về tương trợ tư pháp, cũng như đưa các giải pháp bảo đảm áp dụng các quy định này.