Browsing by Author (Nguyên) Uông Đại Uyên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Daodichiluoc島夷志略.pdf.jpg
  • Sách lịch sử - địa lý


  • Authors: (Nguyên) Uông Đại Uyên; [元] 汪大淵 (1977)

  • Sách in chung với Dậu dương tạp trở, Chư phiên chí và Hải tra dư lục thành một cuốn, gồm 412 trang. Trong đó, phần Đảo di chí lược từ trang 298 đến trang 381. Sách này do nhà Hàng hải đời Nguyên là Uông Đại Uyên soạn vào năm Chí Chính thứ 9, đời vua Thuận (...)

Browsing by Author (Nguyên) Uông Đại Uyên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Daodichiluoc島夷志略.pdf.jpg
  • Sách lịch sử - địa lý


  • Authors: (Nguyên) Uông Đại Uyên; [元] 汪大淵 (1977)

  • Sách in chung với Dậu dương tạp trở, Chư phiên chí và Hải tra dư lục thành một cuốn, gồm 412 trang. Trong đó, phần Đảo di chí lược từ trang 298 đến trang 381. Sách này do nhà Hàng hải đời Nguyên là Uông Đại Uyên soạn vào năm Chí Chính thứ 9, đời vua Thuận (...)