Browsing by Author [Diêu Tần] Tam Tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập dịch; [Đường] Sa môn Đạo Nghi ở núi Chung Nam làm truyện

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • DieuphaplienhoaHa妙法蓮華經下.pdf.jpg
  • Sách tôn giáo


  • Authors: [Diêu Tần] Tam Tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập dịch; [Đường] Sa môn Đạo Nghi ở núi Chung Nam làm truyện; [姚秦]三藏法師鳩摩羅什[譯]、 [唐]終南山沙門道宜[傳] (-)

  • Sách in đóng thành 2 quyển, tổng cộng 446 trang (cả bìa). Quyển một gồm: Diệu pháp liên hoa kinh phẩm tổng mục lục, Diệu pháp liên hoa kinh quyển Thủ hoằng truyện tự, Tổng biệt hiệu thư, Phẩm Tự đệ nhất (phẩm Tựa thứ nhất), Phương tiện phẩm đề nhị (phẩm Ph (...)

Browsing by Author [Diêu Tần] Tam Tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập dịch; [Đường] Sa môn Đạo Nghi ở núi Chung Nam làm truyện

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • DieuphaplienhoaHa妙法蓮華經下.pdf.jpg
  • Sách tôn giáo


  • Authors: [Diêu Tần] Tam Tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập dịch; [Đường] Sa môn Đạo Nghi ở núi Chung Nam làm truyện; [姚秦]三藏法師鳩摩羅什[譯]、 [唐]終南山沙門道宜[傳] (-)

  • Sách in đóng thành 2 quyển, tổng cộng 446 trang (cả bìa). Quyển một gồm: Diệu pháp liên hoa kinh phẩm tổng mục lục, Diệu pháp liên hoa kinh quyển Thủ hoằng truyện tự, Tổng biệt hiệu thư, Phẩm Tự đệ nhất (phẩm Tựa thứ nhất), Phương tiện phẩm đề nhị (phẩm Ph (...)