Browsing by Author Đào, Duy Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 8 to 18 of 18
 • 128(1969-11)_p52-57.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đào, Duy Anh (1969)

 • Cuộc đời Nguyễn Trãi từ sau năm 1407 đến khi vào yết kiến Lê Lợi ở Lỗi Giang để tham gia khởi nghĩa Lam Sơn vẫn còn là một ẩn số. Cho tới nay, chưa thấy được những tài liệu chính xác, đầy đủ về Nguyễn Trãi trong thời kỳ đó. Sử sách không chép cũng như chép không thống nhất và bản thân Nguyễn Trãi cũng không ghi lại điều gì cụ thể . Nguyễn Trãi nói nhiều đến thập niên phiêu chuyển (mười năm phiêu dạt) lênh đênh ở nơi chân trời góc biển trong một số văn thơ của ông, áng chừng là để chỉ khoảng thời gian này. Và bài viết đề cập đến khoảng thời gian minh chứng cho việc Nguyễn Trãi có từng sang Trung Quốc hay không?...

 • 32(1961-11)(4).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đào, Duy Anh (1961)

 • Bài viết đưa ra nhiều lập luận và minh chứng để kết luận: Tổ tiên Lạc Việt của chúng ta không phải đã bị tiêu diệt bởi một cuộc đại hồng thủy hay một đại dịch mà theo quy luật lịch sử, họ đã bị chinh phục và nhường chỗ cho ảnh hưởng văn hóa tiến bộ hơn của người Hán tộc.

 • 129(1969-12)_p12-20.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đào, Duy Anh (1969)

 • Bạch Đằng là con sông chứng kiến 3 chiến công nổi tiếng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Năm 938, Ngô Quyền đánh thắng quân Nam Hán; Năm 981, Hoàng đế Lê Đại Hành đập tan hàng chục vạn quân Tống xâm lược và đến năm 1288, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đại thắng đội quân Nguyên Mông trên dòng sông lịch sử này

 • 393(2009-1)_p51-63.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đào, Duy Anh (2009)

 • Bài viết bằng tiếng Pháp của cố học giả Đào Duy Anh đăng trên Tạp chí "Những người bạn của Huế năm 1943". Tác giả tiến hành khảo chứng trên cơ sở điền dã đã thực địa và nghiên cứu tư liệu lịch sử về cuộc sống người Hoa tại một làng ở miền Trung. Bài viết đã cung cấp nhiều vấn đề về lịch sử và văn hóa đương đồng.

 • 192(1980-3)_p44-47.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đào, Duy Anh (1980)

 • Nguyễn Trãi gặp Lê Lợi ở Lôi Giang dâng sách lược " Bình Ngô". Có thể nói rằng về sự việc này mọi nguồn sử liệu đều nhất trí. Nhưng tuyệt nhiên không có tư liệu nào cho biết cụ thể nộ dung sách lược ấy, duy chỉ có bài tựa sách " Ức Trai tiên sinh thi lập" của Ngô Thế Vinh viết năm Minh Mệnh thứ 18 (1837) nói hơi rõ ràng:" Tiên sinh dậy mà gặp công chúa, lúc đầu dựng sách lược lớn, không nói đánh thành mà giỏi đánh lòng (công tâm", nó lất sức mạnh thì ta lấy lý lẽ mà bẻ, nó lấy lòng tham thì ta lấy lợi hại mà khuyên". Câu nói của Ngô Thế Vinh chính là đa nêu rõ một cách tập trung về nọi dung, ý nghĩa, tác dụng của sách lược bình Ngô. "Lúc đầu dựng sách lược lớn" có thể hiểu rằng cuộc k...

 • 37(1962-4)(2).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đào, Duy Anh (1962)

 • Nếu đối với mọi thứ tài liệu bằng văn tự, người nghiên cứu và người phiên dịch phải sử dụng một cách có phê phán thì riêng đối với những tài liệu bằng văn tự của nước ta xưa, sự sử dụng lại càng phải thận trọng hơn. Như vậy, người làm nghiên cứu và người phiên dịch đồng thời phải làm cả công tác chỉnh lý, tức là phải giám định tài liệu.

 • 66(1964-9)(6).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đào, Duy Anh (1964)

 • Bài viết nhằm tìm những thông tin tư liệu về vị trí của hai điểm đèo Khâu-Cấp và Nội-Bàng để giúp bạn đọc hiểu thêm về cụ thể chiến lược phòng ngự và chận đường của Trần Hưng Đạo, cũng như biết rõ con đường tiến quân và lui quân của quân Nguyên trong thời đại nhà Trần.

 • 51(1963-6)(5).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đào, Duy Anh (1963)

 • Nước Chiêm-thành vốn xưa là nước Lâm-Ấp, dựng nước vào khoảng năm 137 ở trên đất cảu huyện Tượng Lâm quận Nhật Nam đời Hán, từ núi Ải Vân ở bắc đến núi Đại Lãnh ở Nam. Sau đó nước Lâm ấp phát triển ra Bắc, gồm chiếm được hết cả đất quận Nhật-Nam của nhà Hán, đến thời nhà Đường thì biên giới phía bắc của Lâm ấp ra đến Hoành Sơn.

Browsing by Author Đào, Duy Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 8 to 18 of 18
 • 128(1969-11)_p52-57.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đào, Duy Anh (1969)

 • Cuộc đời Nguyễn Trãi từ sau năm 1407 đến khi vào yết kiến Lê Lợi ở Lỗi Giang để tham gia khởi nghĩa Lam Sơn vẫn còn là một ẩn số. Cho tới nay, chưa thấy được những tài liệu chính xác, đầy đủ về Nguyễn Trãi trong thời kỳ đó. Sử sách không chép cũng như chép không thống nhất và bản thân Nguyễn Trãi cũng không ghi lại điều gì cụ thể . Nguyễn Trãi nói nhiều đến thập niên phiêu chuyển (mười năm phiêu dạt) lênh đênh ở nơi chân trời góc biển trong một số văn thơ của ông, áng chừng là để chỉ khoảng thời gian này. Và bài viết đề cập đến khoảng thời gian minh chứng cho việc Nguyễn Trãi có từng sang Trung Quốc hay không?...

 • 32(1961-11)(4).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đào, Duy Anh (1961)

 • Bài viết đưa ra nhiều lập luận và minh chứng để kết luận: Tổ tiên Lạc Việt của chúng ta không phải đã bị tiêu diệt bởi một cuộc đại hồng thủy hay một đại dịch mà theo quy luật lịch sử, họ đã bị chinh phục và nhường chỗ cho ảnh hưởng văn hóa tiến bộ hơn của người Hán tộc.

 • 129(1969-12)_p12-20.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đào, Duy Anh (1969)

 • Bạch Đằng là con sông chứng kiến 3 chiến công nổi tiếng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Năm 938, Ngô Quyền đánh thắng quân Nam Hán; Năm 981, Hoàng đế Lê Đại Hành đập tan hàng chục vạn quân Tống xâm lược và đến năm 1288, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đại thắng đội quân Nguyên Mông trên dòng sông lịch sử này

 • 393(2009-1)_p51-63.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đào, Duy Anh (2009)

 • Bài viết bằng tiếng Pháp của cố học giả Đào Duy Anh đăng trên Tạp chí "Những người bạn của Huế năm 1943". Tác giả tiến hành khảo chứng trên cơ sở điền dã đã thực địa và nghiên cứu tư liệu lịch sử về cuộc sống người Hoa tại một làng ở miền Trung. Bài viết đã cung cấp nhiều vấn đề về lịch sử và văn hóa đương đồng.

 • 192(1980-3)_p44-47.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đào, Duy Anh (1980)

 • Nguyễn Trãi gặp Lê Lợi ở Lôi Giang dâng sách lược " Bình Ngô". Có thể nói rằng về sự việc này mọi nguồn sử liệu đều nhất trí. Nhưng tuyệt nhiên không có tư liệu nào cho biết cụ thể nộ dung sách lược ấy, duy chỉ có bài tựa sách " Ức Trai tiên sinh thi lập" của Ngô Thế Vinh viết năm Minh Mệnh thứ 18 (1837) nói hơi rõ ràng:" Tiên sinh dậy mà gặp công chúa, lúc đầu dựng sách lược lớn, không nói đánh thành mà giỏi đánh lòng (công tâm", nó lất sức mạnh thì ta lấy lý lẽ mà bẻ, nó lấy lòng tham thì ta lấy lợi hại mà khuyên". Câu nói của Ngô Thế Vinh chính là đa nêu rõ một cách tập trung về nọi dung, ý nghĩa, tác dụng của sách lược bình Ngô. "Lúc đầu dựng sách lược lớn" có thể hiểu rằng cuộc k...

 • 37(1962-4)(2).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đào, Duy Anh (1962)

 • Nếu đối với mọi thứ tài liệu bằng văn tự, người nghiên cứu và người phiên dịch phải sử dụng một cách có phê phán thì riêng đối với những tài liệu bằng văn tự của nước ta xưa, sự sử dụng lại càng phải thận trọng hơn. Như vậy, người làm nghiên cứu và người phiên dịch đồng thời phải làm cả công tác chỉnh lý, tức là phải giám định tài liệu.

 • 66(1964-9)(6).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đào, Duy Anh (1964)

 • Bài viết nhằm tìm những thông tin tư liệu về vị trí của hai điểm đèo Khâu-Cấp và Nội-Bàng để giúp bạn đọc hiểu thêm về cụ thể chiến lược phòng ngự và chận đường của Trần Hưng Đạo, cũng như biết rõ con đường tiến quân và lui quân của quân Nguyên trong thời đại nhà Trần.

 • 51(1963-6)(5).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đào, Duy Anh (1963)

 • Nước Chiêm-thành vốn xưa là nước Lâm-Ấp, dựng nước vào khoảng năm 137 ở trên đất cảu huyện Tượng Lâm quận Nhật Nam đời Hán, từ núi Ải Vân ở bắc đến núi Đại Lãnh ở Nam. Sau đó nước Lâm ấp phát triển ra Bắc, gồm chiếm được hết cả đất quận Nhật-Nam của nhà Hán, đến thời nhà Đường thì biên giới phía bắc của Lâm ấp ra đến Hoành Sơn.