Browsing by Author Đào, Duy Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 11 to 18 of 18
 • 393(2009-1)_p51-63.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đào, Duy Anh (2009)

 • Bài viết bằng tiếng Pháp của cố học giả Đào Duy Anh đăng trên Tạp chí "Những người bạn của Huế năm 1943". Tác giả tiến hành khảo chứng trên cơ sở điền dã đã thực địa và nghiên cứu tư liệu lịch sử về cuộc sống người Hoa tại một làng ở miền Trung. Bài viết đã cung cấp nhiều vấn đề về lịch sử và văn hóa đương đồng.

 • 192(1980-3)_p44-47.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đào, Duy Anh (1980)

 • Nguyễn Trãi gặp Lê Lợi ở Lôi Giang dâng sách lược " Bình Ngô". Có thể nói rằng về sự việc này mọi nguồn sử liệu đều nhất trí. Nhưng tuyệt nhiên không có tư liệu nào cho biết cụ thể nộ dung sách lược ấy, duy chỉ có bài tựa sách " Ức Trai tiên sinh thi lập" của Ngô Thế Vinh viết năm Minh Mệnh thứ 18 (1837) nói hơi rõ ràng:" Tiên sinh dậy mà gặp công chúa, lúc đầu dựng sách lược lớn, không nói đánh thành mà giỏi đánh lòng (công tâm", nó lất sức mạnh thì ta lấy lý lẽ mà bẻ, nó lấy lòng tham thì ta lấy lợi hại mà khuyên". Câu nói của Ngô Thế Vinh chính là đa nêu rõ một cách tập trung về nọi dung, ý nghĩa, tác dụng của sách lược bình Ngô. "Lúc đầu dựng sách lược lớn" có thể hiểu rằng cuộc k...

 • 37(1962-4)(2).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đào, Duy Anh (1962)

 • Nếu đối với mọi thứ tài liệu bằng văn tự, người nghiên cứu và người phiên dịch phải sử dụng một cách có phê phán thì riêng đối với những tài liệu bằng văn tự của nước ta xưa, sự sử dụng lại càng phải thận trọng hơn. Như vậy, người làm nghiên cứu và người phiên dịch đồng thời phải làm cả công tác chỉnh lý, tức là phải giám định tài liệu.

 • 66(1964-9)(6).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đào, Duy Anh (1964)

 • Bài viết nhằm tìm những thông tin tư liệu về vị trí của hai điểm đèo Khâu-Cấp và Nội-Bàng để giúp bạn đọc hiểu thêm về cụ thể chiến lược phòng ngự và chận đường của Trần Hưng Đạo, cũng như biết rõ con đường tiến quân và lui quân của quân Nguyên trong thời đại nhà Trần.

 • 51(1963-6)(5).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đào, Duy Anh (1963)

 • Nước Chiêm-thành vốn xưa là nước Lâm-Ấp, dựng nước vào khoảng năm 137 ở trên đất cảu huyện Tượng Lâm quận Nhật Nam đời Hán, từ núi Ải Vân ở bắc đến núi Đại Lãnh ở Nam. Sau đó nước Lâm ấp phát triển ra Bắc, gồm chiếm được hết cả đất quận Nhật-Nam của nhà Hán, đến thời nhà Đường thì biên giới phía bắc của Lâm ấp ra đến Hoành Sơn.

Browsing by Author Đào, Duy Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 11 to 18 of 18
 • 393(2009-1)_p51-63.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đào, Duy Anh (2009)

 • Bài viết bằng tiếng Pháp của cố học giả Đào Duy Anh đăng trên Tạp chí "Những người bạn của Huế năm 1943". Tác giả tiến hành khảo chứng trên cơ sở điền dã đã thực địa và nghiên cứu tư liệu lịch sử về cuộc sống người Hoa tại một làng ở miền Trung. Bài viết đã cung cấp nhiều vấn đề về lịch sử và văn hóa đương đồng.

 • 192(1980-3)_p44-47.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đào, Duy Anh (1980)

 • Nguyễn Trãi gặp Lê Lợi ở Lôi Giang dâng sách lược " Bình Ngô". Có thể nói rằng về sự việc này mọi nguồn sử liệu đều nhất trí. Nhưng tuyệt nhiên không có tư liệu nào cho biết cụ thể nộ dung sách lược ấy, duy chỉ có bài tựa sách " Ức Trai tiên sinh thi lập" của Ngô Thế Vinh viết năm Minh Mệnh thứ 18 (1837) nói hơi rõ ràng:" Tiên sinh dậy mà gặp công chúa, lúc đầu dựng sách lược lớn, không nói đánh thành mà giỏi đánh lòng (công tâm", nó lất sức mạnh thì ta lấy lý lẽ mà bẻ, nó lấy lòng tham thì ta lấy lợi hại mà khuyên". Câu nói của Ngô Thế Vinh chính là đa nêu rõ một cách tập trung về nọi dung, ý nghĩa, tác dụng của sách lược bình Ngô. "Lúc đầu dựng sách lược lớn" có thể hiểu rằng cuộc k...

 • 37(1962-4)(2).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đào, Duy Anh (1962)

 • Nếu đối với mọi thứ tài liệu bằng văn tự, người nghiên cứu và người phiên dịch phải sử dụng một cách có phê phán thì riêng đối với những tài liệu bằng văn tự của nước ta xưa, sự sử dụng lại càng phải thận trọng hơn. Như vậy, người làm nghiên cứu và người phiên dịch đồng thời phải làm cả công tác chỉnh lý, tức là phải giám định tài liệu.

 • 66(1964-9)(6).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đào, Duy Anh (1964)

 • Bài viết nhằm tìm những thông tin tư liệu về vị trí của hai điểm đèo Khâu-Cấp và Nội-Bàng để giúp bạn đọc hiểu thêm về cụ thể chiến lược phòng ngự và chận đường của Trần Hưng Đạo, cũng như biết rõ con đường tiến quân và lui quân của quân Nguyên trong thời đại nhà Trần.

 • 51(1963-6)(5).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đào, Duy Anh (1963)

 • Nước Chiêm-thành vốn xưa là nước Lâm-Ấp, dựng nước vào khoảng năm 137 ở trên đất cảu huyện Tượng Lâm quận Nhật Nam đời Hán, từ núi Ải Vân ở bắc đến núi Đại Lãnh ở Nam. Sau đó nước Lâm ấp phát triển ra Bắc, gồm chiếm được hết cả đất quận Nhật-Nam của nhà Hán, đến thời nhà Đường thì biên giới phía bắc của Lâm ấp ra đến Hoành Sơn.