Browsing by Author Đặng, Ứng Vận

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
 • Results of Educational Quality Accreditation and Major Problems of 17 Private Higher Education Instituitions.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đào, Thị Hòa; Đặng, Ứng Vận; Nguyễn, Thị Lệ Xuân; Nguyễn, Thị Thương (2019)

 • Bài viết này không chỉ là báo cáo kết quả đánh giá ngoài và kiểm định chất lượng giáo dục của 17 trường đại học ngoài công lập thực hiện theo Văn bản hợp nhất số 06/2014/VBHNBGDĐT do 4 Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục triển khai và đã công bố Nghị quyết trên các mạng xã hội mà còn chứng minh các luận cứ từ kết quả kiểm định đó. Với tổng số 115 mẫu, nghiên cứu đã tiến hành so sánh, đối chiếu với kết quả kiểm định chất lượng của 100 trường đại học công lập và 17 trường đại học ngoài công lập đề xuất các nguyên nhân chính mà các tiêu chí đã không đạt được ở khối các trường ngoài công lập cùng một số khuyến nghị. Do khuôn khổ hạn chế của bài báo và thực tế cho đến thời điểm n...

 • 00060000080.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hữu Thọ; Đặng, Ứng Vận; Nguyễn, Cẩm Hà (2010)

 • Sử dụng phần mềm Quantum là sự kết hợp của cơ học phân tử và cơ học lưỡng tử, kết hợp với các phép tính gần đúng để nghiên cứu khả năng gắn kết của các phối tử lên phân tử protein. Sử dụng phần mềm Hyperchem để thiết kế cấu trúc các phối phân tử, tối ưu hóa hình học để được cấu trúc tối ưu. Sử dung các phần mềm phụ trợ Arguslab, Jmol để biểu diễn phân tử. Xác định cấu trúc đám hình thành sau gắn kết, tìm vị trí gắn kết tốt nhất trên protein mà phối có thể gắn kết. Kết quả đạt được: Xác định được hình thành Estrone và Androstenedione thông qua enzym cytochrome. Khẳng định được vai trò cu...

 • Higher Education Accreditation and University Autonomy.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Ứng Vận; Tạ, Thị Thu Hiền (2019)

 • Tự chủ đại học (ĐH) được coi là điều kiện cần thiết để triển khai các phương thức quản trị đại học tiên tiến nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục. Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) là một trong những cách tiếp cận trong quản lý giáo dục để CSGD vừa đảm bảo chất lượng (ĐBCL), vừa đảm bảo trách nhiệm giải trình về chất lượng của mình đối với xã hội. Bài viết này trình bày về mối quan hệ giữa nền ĐH tự chủ và việc KĐCLGD, trước hết, các vấn đề thực tiễn về tự chủ ĐH, trong đó có nghiên cứu tổng hợp kinh nghiệm về tự chủ đại học trên thế giới và thực tiễn Việt Nam. Sau đó, bài viết phân tích mối quan hệ về tự chủ đại học với việc khẳng định về uy tín học thuật của CSGD, về n...

 • LC_00441.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Đặng, Ứng Vận (2001)

 • Chương 1. Cơ sở tin học -- Chương 2. Một số khái niệm cơ bản -- Chương 3. Thế và lực tương tác -- Chương 4. Phân tích cấu trúc -- Chương 5. Các tính chất phụ thuộc thời gian -- Chương 6. Động lực phân tử trong các hệ thống mở rộng và cưỡng bức -- Chương 7. Động lực phân tử nhiều bước thời gian -- Chương 8. Nghiên cứu hệ vô định hình -- Chương 9. Mô phỏng biến đổi pha trong mạng tinh thể -- tài liệu tham khảo chính

 • 01050000551_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Họa Mi;  Advisor: Đặng, Ứng Vận; Trương, Nguyện Thành (2012)

 • Luận án TS. Hóa lý thuyết và Hóa lý -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Electronic Resources; Trình bày chi tiết cơ chế kháng thuốc của MRSA dựa trên một nghiên cứu tương đối đầy đủ về hệ phức phối tử-PB2a từ việc sử dụng trường lực cơ học phân tử (MM) đến cơ học lượng tử (QM) và trường lực lai tập QM/MM, từ việc tính toán bề mặt thế năng tĩnh của phối tử (và các axit amin có liên quan) trong môi trường protein tĩnh đến việc tính toán động lực cơ học phân tử MM/MD của protein, phối tử và của tâm hoạt động. Nghiên cứu cơ chế này để giải đáp nghịch lý là vì sao phức axyl β- lactam- PBP2a rất bền nhưng thuốc kháng sinh vẫn bị kháng, cơ chế cũng sẽ làm sáng...

 • MT_00325.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Đặng, Ứng Vận (1998)

 • Các khái niệm cơ bản về thông tin và xử lý thông tin bằng máy tính. Ngôn ngữ Pascal. Các thuật toán cơ bản dùng trong hoá học. Ngôn ngữ FORTRAN. Phương pháp Newton Raphson giải hệ phương trình phi tuyến. Giải hệ phương trình vi phân. Phương pháp Monte - Carlo. Trị riêng và vectơ riêng. Phương pháp gần đúng hoá lượng tử, phương pháp động lực phân tử, đơn hình

 • V_L1_00292_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hữu Thọ;  Advisor: Vũ, Ngọc Ban; Đặng, Ứng Vận (2008)

 • Trình bày phần mềm SQADN, SQDOCK và các kết quả thu được khi sử dụng phần mềm SQADN cho nghiên cứu gắn kết các phối tử nhỏ lên phân tử ADN, trình bày kết quả thu được khi sử dụng phần mềm SQDOCK cho quá trình gắn kết các phối tử nhỏ lên phân tử Protein. Đồng thời chỉ ra vai trò của lực lượng tử trong quá trình mô phỏng hồi phục. Kết quả cho thấy đã xác định được cấu dạng gắn kết của phối tử trên phân tử ADN, Proten, đánh giá được khả năng gắn kết các phối tử và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng gắn kết của ADN, protein, các bazơ nitơ khác nhau và vị trí khác nhau của loại bazơ trong phân tử ADN có khả năng gắn kết khác nhau, đánh giá vai trò của lực lượng tử trong quá trình gắn kết và...

 • KY-0202.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đặng, Ứng Vận (2001)

 • Báo cáo trình bày một số suy nghĩ ban đầu về cơ sở thực tiễn, lý luân và pháp lý cho mô hình tổ hợp các trường đại học và viện nghiên cứu khoa học: một mô, hình kết hợp hài hoà giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng, một giải pháp đế tiếp tục mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng nhu cậu nguồn nhân lực có trình độ cao phục vụ sự nghiệp duc đại học công nghiệp hoá và hiện đai hoá dất nước.

 • 05050001841.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Hằng;  Advisor: Đặng, Ứng Vận (2014)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận của đánh giá, đánh giá hoạt động giảng viên theo chức trách. Nghiên cứu thực trạng công tác đánh giá hoạt động của giảng viên Trường Đại học Hòa Bình theo chức trách. Phân tích nguyên nhân và đề xuất các tiêu chuẩn, tiêu chí và quy trình đánh giá giảng viên Trường Đại học Hòa Bình.

Browsing by Author Đặng, Ứng Vận

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
 • Results of Educational Quality Accreditation and Major Problems of 17 Private Higher Education Instituitions.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đào, Thị Hòa; Đặng, Ứng Vận; Nguyễn, Thị Lệ Xuân; Nguyễn, Thị Thương (2019)

 • Bài viết này không chỉ là báo cáo kết quả đánh giá ngoài và kiểm định chất lượng giáo dục của 17 trường đại học ngoài công lập thực hiện theo Văn bản hợp nhất số 06/2014/VBHNBGDĐT do 4 Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục triển khai và đã công bố Nghị quyết trên các mạng xã hội mà còn chứng minh các luận cứ từ kết quả kiểm định đó. Với tổng số 115 mẫu, nghiên cứu đã tiến hành so sánh, đối chiếu với kết quả kiểm định chất lượng của 100 trường đại học công lập và 17 trường đại học ngoài công lập đề xuất các nguyên nhân chính mà các tiêu chí đã không đạt được ở khối các trường ngoài công lập cùng một số khuyến nghị. Do khuôn khổ hạn chế của bài báo và thực tế cho đến thời điểm n...

 • 00060000080.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hữu Thọ; Đặng, Ứng Vận; Nguyễn, Cẩm Hà (2010)

 • Sử dụng phần mềm Quantum là sự kết hợp của cơ học phân tử và cơ học lưỡng tử, kết hợp với các phép tính gần đúng để nghiên cứu khả năng gắn kết của các phối tử lên phân tử protein. Sử dụng phần mềm Hyperchem để thiết kế cấu trúc các phối phân tử, tối ưu hóa hình học để được cấu trúc tối ưu. Sử dung các phần mềm phụ trợ Arguslab, Jmol để biểu diễn phân tử. Xác định cấu trúc đám hình thành sau gắn kết, tìm vị trí gắn kết tốt nhất trên protein mà phối có thể gắn kết. Kết quả đạt được: Xác định được hình thành Estrone và Androstenedione thông qua enzym cytochrome. Khẳng định được vai trò cu...

 • Higher Education Accreditation and University Autonomy.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Ứng Vận; Tạ, Thị Thu Hiền (2019)

 • Tự chủ đại học (ĐH) được coi là điều kiện cần thiết để triển khai các phương thức quản trị đại học tiên tiến nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục. Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) là một trong những cách tiếp cận trong quản lý giáo dục để CSGD vừa đảm bảo chất lượng (ĐBCL), vừa đảm bảo trách nhiệm giải trình về chất lượng của mình đối với xã hội. Bài viết này trình bày về mối quan hệ giữa nền ĐH tự chủ và việc KĐCLGD, trước hết, các vấn đề thực tiễn về tự chủ ĐH, trong đó có nghiên cứu tổng hợp kinh nghiệm về tự chủ đại học trên thế giới và thực tiễn Việt Nam. Sau đó, bài viết phân tích mối quan hệ về tự chủ đại học với việc khẳng định về uy tín học thuật của CSGD, về n...

 • LC_00441.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Đặng, Ứng Vận (2001)

 • Chương 1. Cơ sở tin học -- Chương 2. Một số khái niệm cơ bản -- Chương 3. Thế và lực tương tác -- Chương 4. Phân tích cấu trúc -- Chương 5. Các tính chất phụ thuộc thời gian -- Chương 6. Động lực phân tử trong các hệ thống mở rộng và cưỡng bức -- Chương 7. Động lực phân tử nhiều bước thời gian -- Chương 8. Nghiên cứu hệ vô định hình -- Chương 9. Mô phỏng biến đổi pha trong mạng tinh thể -- tài liệu tham khảo chính

 • 01050000551_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Họa Mi;  Advisor: Đặng, Ứng Vận; Trương, Nguyện Thành (2012)

 • Luận án TS. Hóa lý thuyết và Hóa lý -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Electronic Resources; Trình bày chi tiết cơ chế kháng thuốc của MRSA dựa trên một nghiên cứu tương đối đầy đủ về hệ phức phối tử-PB2a từ việc sử dụng trường lực cơ học phân tử (MM) đến cơ học lượng tử (QM) và trường lực lai tập QM/MM, từ việc tính toán bề mặt thế năng tĩnh của phối tử (và các axit amin có liên quan) trong môi trường protein tĩnh đến việc tính toán động lực cơ học phân tử MM/MD của protein, phối tử và của tâm hoạt động. Nghiên cứu cơ chế này để giải đáp nghịch lý là vì sao phức axyl β- lactam- PBP2a rất bền nhưng thuốc kháng sinh vẫn bị kháng, cơ chế cũng sẽ làm sáng...

 • MT_00325.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Đặng, Ứng Vận (1998)

 • Các khái niệm cơ bản về thông tin và xử lý thông tin bằng máy tính. Ngôn ngữ Pascal. Các thuật toán cơ bản dùng trong hoá học. Ngôn ngữ FORTRAN. Phương pháp Newton Raphson giải hệ phương trình phi tuyến. Giải hệ phương trình vi phân. Phương pháp Monte - Carlo. Trị riêng và vectơ riêng. Phương pháp gần đúng hoá lượng tử, phương pháp động lực phân tử, đơn hình

 • V_L1_00292_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hữu Thọ;  Advisor: Vũ, Ngọc Ban; Đặng, Ứng Vận (2008)

 • Trình bày phần mềm SQADN, SQDOCK và các kết quả thu được khi sử dụng phần mềm SQADN cho nghiên cứu gắn kết các phối tử nhỏ lên phân tử ADN, trình bày kết quả thu được khi sử dụng phần mềm SQDOCK cho quá trình gắn kết các phối tử nhỏ lên phân tử Protein. Đồng thời chỉ ra vai trò của lực lượng tử trong quá trình mô phỏng hồi phục. Kết quả cho thấy đã xác định được cấu dạng gắn kết của phối tử trên phân tử ADN, Proten, đánh giá được khả năng gắn kết các phối tử và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng gắn kết của ADN, protein, các bazơ nitơ khác nhau và vị trí khác nhau của loại bazơ trong phân tử ADN có khả năng gắn kết khác nhau, đánh giá vai trò của lực lượng tử trong quá trình gắn kết và...

 • KY-0202.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đặng, Ứng Vận (2001)

 • Báo cáo trình bày một số suy nghĩ ban đầu về cơ sở thực tiễn, lý luân và pháp lý cho mô hình tổ hợp các trường đại học và viện nghiên cứu khoa học: một mô, hình kết hợp hài hoà giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng, một giải pháp đế tiếp tục mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng nhu cậu nguồn nhân lực có trình độ cao phục vụ sự nghiệp duc đại học công nghiệp hoá và hiện đai hoá dất nước.

 • 05050001841.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Hằng;  Advisor: Đặng, Ứng Vận (2014)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận của đánh giá, đánh giá hoạt động giảng viên theo chức trách. Nghiên cứu thực trạng công tác đánh giá hoạt động của giảng viên Trường Đại học Hòa Bình theo chức trách. Phân tích nguyên nhân và đề xuất các tiêu chuẩn, tiêu chí và quy trình đánh giá giảng viên Trường Đại học Hòa Bình.