Browsing by Author Đặng, Thị Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 22 to 24 of 24
 • Đào tạo cán bộ quản lý trong doanh nghiệp nhỏ và vừa Một số đánh giá và đề xuất.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Thị Hương (2016)

 • Hội nhập kinh tếquốc tế đang đặt ra nhiều thách thức cho các doanh nghiệp, trong đó có đào tạo cán bộ quản lý (CBQL) trong doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Để nâng cao khả năng cạnh tranh, đáp ứng các yêu cầu của hội nhập, việc đào tạo nâng cao năng lực cho CBQL trong DNNVV cần được quan tâm, chú trọng. Thông qua sử dụng phương pháp phỏng vấn, trắc nghiệm chuyên gia kết hợp với điều tra khảo sát, bài viết xác định nội dung, phương pháp, tổ chức đào tạo cũng như phân tích, đánh giá thực trạng đào tạo CBQL trong DNNVV. Trên cơsở đó, bài viết đềxuất một sốgiải pháp nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả đào tạo CBQL trong DNNVV: (i) Tiếp tục nâng cao nhận thức của lãnh đạo doan...

 • 00050004221.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Hương (2014)

 • Nghiên cứu các hệ thống E – learning và các hệ thống linh động theo phản hồi người học. Xây dựng mô hình dự đoán cảm xúc. Đề xuất mô hình điều chỉnh nội dung học tập dựa trên phân tích cảm xúc của người học nhằm cải thiện chất lượng của việc học. Xây dựng phần mềm học tiếng anh để kiểm chứng mô hình điều chỉnh.

Browsing by Author Đặng, Thị Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 22 to 24 of 24
 • Đào tạo cán bộ quản lý trong doanh nghiệp nhỏ và vừa Một số đánh giá và đề xuất.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Thị Hương (2016)

 • Hội nhập kinh tếquốc tế đang đặt ra nhiều thách thức cho các doanh nghiệp, trong đó có đào tạo cán bộ quản lý (CBQL) trong doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Để nâng cao khả năng cạnh tranh, đáp ứng các yêu cầu của hội nhập, việc đào tạo nâng cao năng lực cho CBQL trong DNNVV cần được quan tâm, chú trọng. Thông qua sử dụng phương pháp phỏng vấn, trắc nghiệm chuyên gia kết hợp với điều tra khảo sát, bài viết xác định nội dung, phương pháp, tổ chức đào tạo cũng như phân tích, đánh giá thực trạng đào tạo CBQL trong DNNVV. Trên cơsở đó, bài viết đềxuất một sốgiải pháp nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả đào tạo CBQL trong DNNVV: (i) Tiếp tục nâng cao nhận thức của lãnh đạo doan...

 • 00050004221.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Hương (2014)

 • Nghiên cứu các hệ thống E – learning và các hệ thống linh động theo phản hồi người học. Xây dựng mô hình dự đoán cảm xúc. Đề xuất mô hình điều chỉnh nội dung học tập dựa trên phân tích cảm xúc của người học nhằm cải thiện chất lượng của việc học. Xây dựng phần mềm học tiếng anh để kiểm chứng mô hình điều chỉnh.