Browsing by Author Đặng, Thị Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 10 to 24 of 24
 • 00050010026.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Chử, Thị Ngọc Bích;  Advisor: Đặng, Thị Hương (2019)

 • Tổng hợp cơ sở lý luận và phương pháp quản trị nguồn nhân lực, sự cam kết của nhân sự và tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước về quản trị nguồn nhân lực, sự cam kết của nhân lực. Đánh giá thực trạng, mức độ cam kết của người lao động tại Viettel và các yếu tố trong quản trị nguồn nhân lực tác động tới sự cam kết. Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường sự cam kết, gắn bó lâu dài của người lao động với Viettel

 • 00050010189.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Đoàn, Thị Minh Hồng;  Advisor: Đặng, Thị Hương (2019)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tạo động lực làm việc cho ngườii lao động. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác tạo động lực tại Viện Quản trị và Công nghệ FSB – Trường Đại học FPT. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao động lực làm việc cho cán bộ nhân viên Viện Quản trị và Công nghệ FSB – Trường Đại học FPT.

 • 00050010041.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Linh;  Advisor: Đặng, Thị Hương (2019)

 • Hệ thống hoá những lý luận cơ bản về tạo động lực cho người lao động trong doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng tạo động lực cho người lao động tại Viettel Hà Nội- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội. Từ đó rút ra các đánh giá ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân làm cơ sở để đề xuất các giải pháp. Nghiên cứu, tìm hiểu các định hướng phát triển kinh doanh để bổ sung các cơ sở, đề xuất quan điểm và giải pháp đẩy mạnh tạo động.lực cho người lao động tại Viettel Hà Nội- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.

 • 00050009833.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hằng;  Advisor: Đặng, Thị Hương (2019)

 • Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục các từ viết tắt, danh mục bảng biểu, danh mục tài liệu tham khảo, mục lục, nội dung luận văn dự kiến được chia thành 4 chương như sau: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận tuyển dụng nhân lực trong doanh nghiệp. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu luận văn. Chương 3: Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực làm việc tại thị trường châu Phi của Tổng Công ty Cổ phần đầu tư quốc tế Viettel. Chương 4: Một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực làm việc tại thị trường nước ngoài của Tổng Công ty Cổ phần đầu tư quốc tế Viettel .

 • 00050010372.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quỳnh Anh;  Advisor: Đặng, Thị Hương (2020-03-31)

 • Trên cơ sở phương pháp, mô hình nghiên cứu đã đề xuất, luận văn đã đánh giá thực trạng công tác Tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Sách Văn hóa Tổng hợp Hòa Bình, tác giả đã phân tích quy trình tuyển dụng của Công ty Cổ phần Sách Văn hóa Tổng hợp Hòa Bình đồng thời chỉ ra những điểm chưa hợp lý trong quy trình của công ty. Ban lãnh đạo công ty đã xây dựng được quy trình tuyển dụng hiệu quả bao gồm lập kế hoạch tuyển dụng, tuyển chọn nhân lực, thực hiện tuyển chọn nhân lực và đánh giá quy trình tuyển dụng...tuy nhiên việc phát huy, hoàn thiện quy trình tuyển dụng của Công ty Cổ phần Sách Văn hóa Tổng hợp Hòa Bình chưa thực sự bài bản, chưa có một bộ phận chuyên trách về lĩnh vực n...

 • 00050010715.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vinh;  Advisor: Đặng, Thị Hương (2020)

 • Luận văn hệ thống hóa kiến thức và các vấn đề lý luận của văn hóa doanh nghiệp như khái niệm, đặc trưng, vai trò,… Phân tích mô hình văn hóa doanh nghiệp của hai nhà nghiên cứu nổi tiếng là Edgar Schein và Denison đồng thời áp dụng mô hình văn hóa văn hóa ba cấp độ của Edgar Schein để quan sát, phỏng vấn, nhận diện các biểu hiện văn hóa doanh nghiệp tại CREATIO, từ đó đưa ra các đánh giá và biện pháp nhằm hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp tại CREATIO.

 • 00050004736_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Hương;  Advisor: Lê, Quân (2015)

 • • Luận án đã hệ thống hóa, bổ sung và phát triển những vấn đề lý luận liên quan đến đào tạo cán bộ quản lý trong doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu, rộng. Cụ thể, luận án đã xác định và làm rõ các đặc điểm về nội dung đào tạo, phương pháp đào tạo, tổ chức đào tạo cán bộ quản lý trong DNNVV đáp ứng các yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế. • Luận án đã xác định và đánh giá một cách tổng thể các yếu tố ảnh hưởng đến đào tạo cán bộ quản lý trong DNNVV, bao gồm các yếu tố thuộc về DNNVV và các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các yếu tố thuộc về DNNVV có ảnh hưởng rõ rệt đến đào tạo cán bộ quản lý. B...

 • Đào tạo cán bộ quản lý trong doanh nghiệp nhỏ và vừa Một số đánh giá và đề xuất.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Thị Hương (2016)

 • Hội nhập kinh tếquốc tế đang đặt ra nhiều thách thức cho các doanh nghiệp, trong đó có đào tạo cán bộ quản lý (CBQL) trong doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Để nâng cao khả năng cạnh tranh, đáp ứng các yêu cầu của hội nhập, việc đào tạo nâng cao năng lực cho CBQL trong DNNVV cần được quan tâm, chú trọng. Thông qua sử dụng phương pháp phỏng vấn, trắc nghiệm chuyên gia kết hợp với điều tra khảo sát, bài viết xác định nội dung, phương pháp, tổ chức đào tạo cũng như phân tích, đánh giá thực trạng đào tạo CBQL trong DNNVV. Trên cơsở đó, bài viết đềxuất một sốgiải pháp nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả đào tạo CBQL trong DNNVV: (i) Tiếp tục nâng cao nhận thức của lãnh đạo doan...

 • 00050004221.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Hương (2014)

 • Nghiên cứu các hệ thống E – learning và các hệ thống linh động theo phản hồi người học. Xây dựng mô hình dự đoán cảm xúc. Đề xuất mô hình điều chỉnh nội dung học tập dựa trên phân tích cảm xúc của người học nhằm cải thiện chất lượng của việc học. Xây dựng phần mềm học tiếng anh để kiểm chứng mô hình điều chỉnh.

Browsing by Author Đặng, Thị Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 10 to 24 of 24
 • 00050010026.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Chử, Thị Ngọc Bích;  Advisor: Đặng, Thị Hương (2019)

 • Tổng hợp cơ sở lý luận và phương pháp quản trị nguồn nhân lực, sự cam kết của nhân sự và tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước về quản trị nguồn nhân lực, sự cam kết của nhân lực. Đánh giá thực trạng, mức độ cam kết của người lao động tại Viettel và các yếu tố trong quản trị nguồn nhân lực tác động tới sự cam kết. Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường sự cam kết, gắn bó lâu dài của người lao động với Viettel

 • 00050010189.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Đoàn, Thị Minh Hồng;  Advisor: Đặng, Thị Hương (2019)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tạo động lực làm việc cho ngườii lao động. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác tạo động lực tại Viện Quản trị và Công nghệ FSB – Trường Đại học FPT. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao động lực làm việc cho cán bộ nhân viên Viện Quản trị và Công nghệ FSB – Trường Đại học FPT.

 • 00050010041.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Linh;  Advisor: Đặng, Thị Hương (2019)

 • Hệ thống hoá những lý luận cơ bản về tạo động lực cho người lao động trong doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng tạo động lực cho người lao động tại Viettel Hà Nội- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội. Từ đó rút ra các đánh giá ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân làm cơ sở để đề xuất các giải pháp. Nghiên cứu, tìm hiểu các định hướng phát triển kinh doanh để bổ sung các cơ sở, đề xuất quan điểm và giải pháp đẩy mạnh tạo động.lực cho người lao động tại Viettel Hà Nội- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.

 • 00050009833.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hằng;  Advisor: Đặng, Thị Hương (2019)

 • Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục các từ viết tắt, danh mục bảng biểu, danh mục tài liệu tham khảo, mục lục, nội dung luận văn dự kiến được chia thành 4 chương như sau: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận tuyển dụng nhân lực trong doanh nghiệp. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu luận văn. Chương 3: Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực làm việc tại thị trường châu Phi của Tổng Công ty Cổ phần đầu tư quốc tế Viettel. Chương 4: Một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực làm việc tại thị trường nước ngoài của Tổng Công ty Cổ phần đầu tư quốc tế Viettel .

 • 00050010372.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quỳnh Anh;  Advisor: Đặng, Thị Hương (2020-03-31)

 • Trên cơ sở phương pháp, mô hình nghiên cứu đã đề xuất, luận văn đã đánh giá thực trạng công tác Tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Sách Văn hóa Tổng hợp Hòa Bình, tác giả đã phân tích quy trình tuyển dụng của Công ty Cổ phần Sách Văn hóa Tổng hợp Hòa Bình đồng thời chỉ ra những điểm chưa hợp lý trong quy trình của công ty. Ban lãnh đạo công ty đã xây dựng được quy trình tuyển dụng hiệu quả bao gồm lập kế hoạch tuyển dụng, tuyển chọn nhân lực, thực hiện tuyển chọn nhân lực và đánh giá quy trình tuyển dụng...tuy nhiên việc phát huy, hoàn thiện quy trình tuyển dụng của Công ty Cổ phần Sách Văn hóa Tổng hợp Hòa Bình chưa thực sự bài bản, chưa có một bộ phận chuyên trách về lĩnh vực n...

 • 00050010715.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vinh;  Advisor: Đặng, Thị Hương (2020)

 • Luận văn hệ thống hóa kiến thức và các vấn đề lý luận của văn hóa doanh nghiệp như khái niệm, đặc trưng, vai trò,… Phân tích mô hình văn hóa doanh nghiệp của hai nhà nghiên cứu nổi tiếng là Edgar Schein và Denison đồng thời áp dụng mô hình văn hóa văn hóa ba cấp độ của Edgar Schein để quan sát, phỏng vấn, nhận diện các biểu hiện văn hóa doanh nghiệp tại CREATIO, từ đó đưa ra các đánh giá và biện pháp nhằm hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp tại CREATIO.

 • 00050004736_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Hương;  Advisor: Lê, Quân (2015)

 • • Luận án đã hệ thống hóa, bổ sung và phát triển những vấn đề lý luận liên quan đến đào tạo cán bộ quản lý trong doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu, rộng. Cụ thể, luận án đã xác định và làm rõ các đặc điểm về nội dung đào tạo, phương pháp đào tạo, tổ chức đào tạo cán bộ quản lý trong DNNVV đáp ứng các yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế. • Luận án đã xác định và đánh giá một cách tổng thể các yếu tố ảnh hưởng đến đào tạo cán bộ quản lý trong DNNVV, bao gồm các yếu tố thuộc về DNNVV và các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các yếu tố thuộc về DNNVV có ảnh hưởng rõ rệt đến đào tạo cán bộ quản lý. B...

 • Đào tạo cán bộ quản lý trong doanh nghiệp nhỏ và vừa Một số đánh giá và đề xuất.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Thị Hương (2016)

 • Hội nhập kinh tếquốc tế đang đặt ra nhiều thách thức cho các doanh nghiệp, trong đó có đào tạo cán bộ quản lý (CBQL) trong doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Để nâng cao khả năng cạnh tranh, đáp ứng các yêu cầu của hội nhập, việc đào tạo nâng cao năng lực cho CBQL trong DNNVV cần được quan tâm, chú trọng. Thông qua sử dụng phương pháp phỏng vấn, trắc nghiệm chuyên gia kết hợp với điều tra khảo sát, bài viết xác định nội dung, phương pháp, tổ chức đào tạo cũng như phân tích, đánh giá thực trạng đào tạo CBQL trong DNNVV. Trên cơsở đó, bài viết đềxuất một sốgiải pháp nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả đào tạo CBQL trong DNNVV: (i) Tiếp tục nâng cao nhận thức của lãnh đạo doan...

 • 00050004221.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Hương (2014)

 • Nghiên cứu các hệ thống E – learning và các hệ thống linh động theo phản hồi người học. Xây dựng mô hình dự đoán cảm xúc. Đề xuất mô hình điều chỉnh nội dung học tập dựa trên phân tích cảm xúc của người học nhằm cải thiện chất lượng của việc học. Xây dựng phần mềm học tiếng anh để kiểm chứng mô hình điều chỉnh.