Browsing by Author Đặng, Thị Ngọc Ánh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050003228.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đặng, Thị Ngọc Ánh;  Advisor: Phan, Thành An (2016)

  • Luận văn tập trung nghiên cứu thuật toán tìm đường đi ngắn nhất giữa hai điểm trong một đa giác đơn trong không gian 2 chiều, sau đó phát triển thuật toán tìm đường đi ngắn nhất giữa 2 điểm trên bề mặt khối đa diện trong 3 chiều. Với bài toán tìm đường đi ngắn nhất trong đa giác đơn, năm 1984 các tác giả Lee và Preparata đã đưa ra thuật toán để giải quyết bài toán với độ phức tạp về thời gian là tuyến tính, thông qua việc tam giác phân đa giác, sau đó thuật toán tiếp tục xây dựng các hình “phễu” sao cho đường biên của phễu chứa đường đi ngắn nhất cần tìm

Browsing by Author Đặng, Thị Ngọc Ánh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050003228.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đặng, Thị Ngọc Ánh;  Advisor: Phan, Thành An (2016)

  • Luận văn tập trung nghiên cứu thuật toán tìm đường đi ngắn nhất giữa hai điểm trong một đa giác đơn trong không gian 2 chiều, sau đó phát triển thuật toán tìm đường đi ngắn nhất giữa 2 điểm trên bề mặt khối đa diện trong 3 chiều. Với bài toán tìm đường đi ngắn nhất trong đa giác đơn, năm 1984 các tác giả Lee và Preparata đã đưa ra thuật toán để giải quyết bài toán với độ phức tạp về thời gian là tuyến tính, thông qua việc tam giác phân đa giác, sau đó thuật toán tiếp tục xây dựng các hình “phễu” sao cho đường biên của phễu chứa đường đi ngắn nhất cần tìm