Browsing by Author Đồng, Kim Loan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22
 • 01050003753.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy;  Advisor: Đồng, Kim Loan (2017)

 • Nguồn nước thải phát sinh của khu Trung tâm mỏ than Mông Dương gồm ba loại: nước thải sản xuất trong quá trình khai thác, nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên và nước mưa chảy tràn. Nhìn chung, giá trị hàm lượng một số chỉ tiêu đặc trưng của ngành khai thác than(Cu, Mn, Fe) trong nước thải sản xuất và nước mưa chảy tràn được thu gom trong các hố lắng tương đối cao tuy nhiên vẫn nằm dưới ngưỡng cho phép. Nước thải sinh hoạt từ khu văn phòng và nhà ăn mang đặc trưng của nước thải sinh hoạt nói chung, hàm lượng một số thành phần dinh dưỡng (amoni, BOD) tương đối cao. Suối H10 và đoạn sông Mông Dương khu vực gần mỏ than vào thời điểm lấy mẫu có dấu hiệu bị ô nhiễm các chất dinh...

 • 01050003833.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hoài;  Advisor: Đồng, Kim Loan; Lê, Thị Hoàng Oanh (2017)

 • Tình trạng nước cấp sinh hoạt nhiễm amoni do sử dụng nước ngầm làm nguồn cấp nước đang ở mức báo động. Quy trình sản xuất nước cấp hiện tại chưa làm giảm được đáng kể nồng độ amoni từ nguồn. Trong quá trình khai thác, xử lý và lưu trữ nước cấp, amoni đã được chuyển hóa một phần thành nitrit và nitrat, nitrit là chất rất độc, có khả năng gây ung thư. Mục tiêu của luận văn là xác định ảnh hưởng của điều kiện lưu trữ nước cấp đến hàm lượng các hợp chất nitơ và vi sinh vật phân giải. Nội dung nghiên cứu là khảo sát sự thay đổi các hợp chất nitơ và vi sinh vật phân giải trong nước cấp ở 3 điều kiện: điều kiện xáo trộn thoáng khí; kín khí và tĩnh, hở. Nước sinh hoạt được bơm vào bể nghiên ...

 • 01050000699.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Huyền;  Advisor: Đồng, Kim Loan (2012)

 • Tổng quan về tình hình sử dụng phụ phẩm khí sinh học trong nước và trên thế giới; tình hình sử dụng rơm rạ trong nước và trên thế giới. Nghiên cứu ảnh hưởng của ngành nông nghiệp đến biến đổi khí hậu và môi trường và hiện trạng sản xuất và sử dụng phân bón ở Việt Nam. Thu thập thông tin khí hậu ở Bắc Giang. Nghiên cứu thành phần các nguyên liệu sản xuất phân hữu cơ. Nghiên cứu phương pháp ủ rơm rạ với nước thải sau bioga. Nghiên cứu hiệu lực của sản phẩm ủ. Thực hiện các t hí nghiệm nhằm đánh giá hiệu lực của các sản phẩm ủ đối với cây lúa trên từng cơ cấu đặc trưng của vùng Bắc Giang.

 • DT_00333.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đồng, Kim Loan; Lưu, Minh Loan; Phạm, Ngọc Hồ; Vũ, Văn Mạnh (2003)

 • Nghiên cứu, phân tích thành phần cơ bản của nước thải bệnh viện. Tìm hiểu các quy trình xử lý nước thải trong và ngoài nước. Từ đó đề xuất quy trình công nghệ thích hợp để xử lý ô nhiễm nước từ các bệnh viện tuyến huyện. Nghiên cứu và đưa vào thử nghiệm một số loại chất hấp phụ tự nhiên cho quá trình sử lý nước thải bệnh viện.Xây dựng quy trình công nghệ xử lý, tính toán giá thành từ hệ thống thiết bị đã xây dựng và tư vấn về thiết bị ( nếu cần)

 • DT_00274.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Ngọc Hồ; Lê, Văn Khoa; Lê, Đức; Nguyễn, Quốc Việt; Vũ, Văn Mạnh; Trần, Hồng Côn; Đồng, Kim Loan; Phạm, Thị Viet Anh; Duong, Ngoc Bach; Do, Manh Dung; Phạm, Thi Thu Hà; Nguyễn, Mạnh Khải; Nguyễn, Ngọc Minh; Nguyễn, Quang Huy; Phan, Mai Linh (2004)

 • Thiết lập các công thức đánh giá chất lượng môi trường theo chỉ tiêu riêng lẻ và tổng hợp; Mô hình hoá các chỉ số đặc trưng cho chất lượng môi trường; Thiết lập quy trình thành lập bản đồ hiện trạng môi trường thành phần và tổng hợp; Đánh giá hiện trạng môi trường đất và nước tỉnh Hoà Bình theo chỉ số tương đối và tổng hợp dựa trên số liệu điều tra khảo sát, đo đạc thực địa trên phạm vi tỉnh Hoà Bình vào mùa mưa và mùa khô năm 2003; Xây dựng bản đồ hiện trạng môi trường đất, nước tỉnh Hoà BÌnh năm 200

 • 01050002249.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan;  Advisor: Đồng, Kim Loan (2015)

 • Nghiên cứu này đi sâu vào việc phân tích quy trình tuyển quặng nhằm nhận dạng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, nguyên vật liệu, giảm thiểu tổn thất tài nguyên và các tác động môi trường từ mỏ sắt Suối Láo và Tân Pheo. Mục tiêu nhằm giúp xi nghiệp nâng cao năng suất lao động, giảm thiểu các tác động tiêu cực, các sự cố, tai nạn lao động, các tại biến môi trường, giảm thiểu lãng phí, tổn thất tài nguyên và vẫn đạt được mục tiêu phát triển kinh tế.

 • V_L1_00258_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đồng, Kim Loan;  Advisor: Lâm, Ngọc Thụ (2006)

 • Electronic Resources; Luận án TS. Hoá Phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006; Tổng quan về sự tồn tại và ứng dụng của molypden và vonfram; Hoá học về molypden và vonfram; Các phương pháp tách và làm giàu molypden và vonfram cũng như các phương pháp phân tích molypden bên cạnh vonfram và ngược lại. Trình bày phương pháp luận và nội dung nghiên cứu; Hoá chất, thiết bị và phương pháp nghiên cứu; Phương pháp thực nghiệm. Nghiên cứu khả năng tạo nội phức (chelat) của Mo và W trong môi trường nước và nước - dung môi hữu cơ; Nghiên cứu khả năng tạo liên hợp ion của Mo(VI) và W(VI) với bazơ màu hữu cơ trong môi trường nước - axeton; Nghiên cứu tách trực t...

 • 01050004024.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Anh Trung;  Advisor: Đồng, Kim Loan (2018)

 • Luận án đã đưa ra bức tranh về hiện trạng lưu trữ nước cấp sinh hoạt phổ biến của các hộ gia đình, cụm dân cư tại 3 quận nội thành Hà Nội. Các hình thức lưu trữ nước cấp sinh hoạt có nồng độ amoni cao tiềm ẩn những nguy cơ nhiễm độc các hợp chất nitơ do tái nhiễm và sự chuyển hóa trong quá trình lưu trữ. - Lần đầu tiên ở Việt Nam đề cập tới những quá trình sinh hóa xảy ra trong các cách thức lưu trữ nước sinh hoạt và làm sáng tỏ một số vấn đề về sự nhiễm amoni, sự biến đổi, chuyển hóa các hợp chất nitơ và sự tồn tại, tác động của một số vi sinh vật chuyển hóa nitơ trong các loại thiết bị lưu trữ nước khác nhau ở quy mô hộ gia đình...

 • 01050001303.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thúy;  Advisor: Phạm, Ngọc Dung; Đồng, Kim Loan (2013)

 • Phân lập chủng nấm “Trichoderma spp.” từ đất và nấm “Phytophthora palmivora” từ mẫu bệnh thối đen quả ca cao lấy ở một số vùng trồng ca cao của tỉnh Đăk lăk, Đăk Nông và Bình Phước. Xác định khả năng đối kháng của nấm “Trichoderma sp” đối với nấm “Phytophthora” gây bệnh thối đen quả ca cao. Tìm hiểu một số đặc điểm hình thái, sinh học và sinh thái của nấm “Trichoderma sp” đã tuyển chọn được. Nghiên cứu các điều kiện tối ưu để sản xuất chế phẩm đơn dòng nấm đối kháng “Trichoderma sp.” có khả năng đối kháng nấm “Phytophthora sp.” gây thối đen quả ca cao.

 • DT_00669.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đồng, Kim Loan; Nguyễn, Thị Hà; Lưu, Minh Loan (2006)

 • Nghiên cứu, xử lý 4-clorophenol bằng tác nhân Fenton; nghiên cứu chế tạo xúc tác hạt TiO2 và chế tạo màng xúc tác quang hoá TiO2 trên một số nền (xương/phôi) khác nhau; đặc biệt nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm bằng xúc tác quang hoá TiO2/UV. Qua nghiên cứu đã thiết kế và lắp đặt phục vụ 2 thiết bị : thiết bị xử lý tuần hoàn nước thải có đèn tử ngoại và thiết bị xử lý màng TiO2/UV. Đã chế tạo được một số vật liệu màng TiO2 và màng TiO2 cho xử lý chất thải và xây dựng quy trình công nghệ phù hợp cho việc xử lý nước thải dệt nhuộm Thư mục CSDL công trình NCKH ĐHQGHN 2006 - 2010 Phân loại các chất hữu cơ khó phân huỷ sinh học và tìm hiểu các biện pháp đã áp dụng để xử lý nước thải....

 • 01050003748.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Quy;  Advisor: Đồng, Kim Loan (2017)

 • Coliform là vi khuẩn đường ruột thường gặp có số lượng lớn trong môi trường, do đó chúng được coi như vi sinh vật chỉ thị cho mức độ ô nhiễm vi khuẩn của các nguồn nước. Chính vì vậy mà việc khử trùng nước cho mục đích sinh hoạt và ăn uống đang thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học đặc biệt là nghiên cứu sử dụng các chất khử trùng không sinh ra sản phẩm phụ, không ảnh hưởng đến sức khỏe. Mục tiêu của luận văn là đánh giá khả năng khử trùng và khả năng ứng dụng vào thực tế của vật liệu nano Ag/silica. Vật liệu nano Ag/silica 200ppm được tổng hợp bằng cách trộn đều các hạt silica có kích thước 1-2 mm với dung dịch AgNO3, sau đó ion Ag+ được khử trực tiếp bằng NaBH4. Các kỹ thuật kính...

 • 01050003814.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hiền;  Advisor: Đồng, Kim Loan (2017)

 • Nguồn nước mặt và nước thải hiện nay đang bị ô nhiễm rất nghiêm trọng do tốc độ phát triển nhanh chóng về số lượng và chất lượng của các ngành công nghiệp. Chính vì vậy, phải có một chất keo tụ để xử lý làm giảm tải lượng ô nhiễm nước thải và tăng chất lượng nước cấp sinh hoạt với khả năng xử lý đạt hiệu quả cao, chi phí rẻ. Mục tiêu của luận văn là nghiên cứu điều chế chất keo tụ poly sắt clorua (PFC) và poly nhôm sắt clorua (PAFC) ứng dụng trong xử lý nước; khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng keo tụ như pH, liều lượng chất keo tụ, độ muối. Chất keo tụ PAC, PFC được điều chế bằng phương pháp trung hòa, PAFC được tổng hợp từ PAC, PFC với các tỉ lệ phối trộn 1:1, 1:0,5; 1;2. Kết...

Browsing by Author Đồng, Kim Loan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22
 • 01050003753.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy;  Advisor: Đồng, Kim Loan (2017)

 • Nguồn nước thải phát sinh của khu Trung tâm mỏ than Mông Dương gồm ba loại: nước thải sản xuất trong quá trình khai thác, nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên và nước mưa chảy tràn. Nhìn chung, giá trị hàm lượng một số chỉ tiêu đặc trưng của ngành khai thác than(Cu, Mn, Fe) trong nước thải sản xuất và nước mưa chảy tràn được thu gom trong các hố lắng tương đối cao tuy nhiên vẫn nằm dưới ngưỡng cho phép. Nước thải sinh hoạt từ khu văn phòng và nhà ăn mang đặc trưng của nước thải sinh hoạt nói chung, hàm lượng một số thành phần dinh dưỡng (amoni, BOD) tương đối cao. Suối H10 và đoạn sông Mông Dương khu vực gần mỏ than vào thời điểm lấy mẫu có dấu hiệu bị ô nhiễm các chất dinh...

 • 01050003833.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hoài;  Advisor: Đồng, Kim Loan; Lê, Thị Hoàng Oanh (2017)

 • Tình trạng nước cấp sinh hoạt nhiễm amoni do sử dụng nước ngầm làm nguồn cấp nước đang ở mức báo động. Quy trình sản xuất nước cấp hiện tại chưa làm giảm được đáng kể nồng độ amoni từ nguồn. Trong quá trình khai thác, xử lý và lưu trữ nước cấp, amoni đã được chuyển hóa một phần thành nitrit và nitrat, nitrit là chất rất độc, có khả năng gây ung thư. Mục tiêu của luận văn là xác định ảnh hưởng của điều kiện lưu trữ nước cấp đến hàm lượng các hợp chất nitơ và vi sinh vật phân giải. Nội dung nghiên cứu là khảo sát sự thay đổi các hợp chất nitơ và vi sinh vật phân giải trong nước cấp ở 3 điều kiện: điều kiện xáo trộn thoáng khí; kín khí và tĩnh, hở. Nước sinh hoạt được bơm vào bể nghiên ...

 • 01050000699.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Huyền;  Advisor: Đồng, Kim Loan (2012)

 • Tổng quan về tình hình sử dụng phụ phẩm khí sinh học trong nước và trên thế giới; tình hình sử dụng rơm rạ trong nước và trên thế giới. Nghiên cứu ảnh hưởng của ngành nông nghiệp đến biến đổi khí hậu và môi trường và hiện trạng sản xuất và sử dụng phân bón ở Việt Nam. Thu thập thông tin khí hậu ở Bắc Giang. Nghiên cứu thành phần các nguyên liệu sản xuất phân hữu cơ. Nghiên cứu phương pháp ủ rơm rạ với nước thải sau bioga. Nghiên cứu hiệu lực của sản phẩm ủ. Thực hiện các t hí nghiệm nhằm đánh giá hiệu lực của các sản phẩm ủ đối với cây lúa trên từng cơ cấu đặc trưng của vùng Bắc Giang.

 • DT_00333.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đồng, Kim Loan; Lưu, Minh Loan; Phạm, Ngọc Hồ; Vũ, Văn Mạnh (2003)

 • Nghiên cứu, phân tích thành phần cơ bản của nước thải bệnh viện. Tìm hiểu các quy trình xử lý nước thải trong và ngoài nước. Từ đó đề xuất quy trình công nghệ thích hợp để xử lý ô nhiễm nước từ các bệnh viện tuyến huyện. Nghiên cứu và đưa vào thử nghiệm một số loại chất hấp phụ tự nhiên cho quá trình sử lý nước thải bệnh viện.Xây dựng quy trình công nghệ xử lý, tính toán giá thành từ hệ thống thiết bị đã xây dựng và tư vấn về thiết bị ( nếu cần)

 • DT_00274.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Ngọc Hồ; Lê, Văn Khoa; Lê, Đức; Nguyễn, Quốc Việt; Vũ, Văn Mạnh; Trần, Hồng Côn; Đồng, Kim Loan; Phạm, Thị Viet Anh; Duong, Ngoc Bach; Do, Manh Dung; Phạm, Thi Thu Hà; Nguyễn, Mạnh Khải; Nguyễn, Ngọc Minh; Nguyễn, Quang Huy; Phan, Mai Linh (2004)

 • Thiết lập các công thức đánh giá chất lượng môi trường theo chỉ tiêu riêng lẻ và tổng hợp; Mô hình hoá các chỉ số đặc trưng cho chất lượng môi trường; Thiết lập quy trình thành lập bản đồ hiện trạng môi trường thành phần và tổng hợp; Đánh giá hiện trạng môi trường đất và nước tỉnh Hoà Bình theo chỉ số tương đối và tổng hợp dựa trên số liệu điều tra khảo sát, đo đạc thực địa trên phạm vi tỉnh Hoà Bình vào mùa mưa và mùa khô năm 2003; Xây dựng bản đồ hiện trạng môi trường đất, nước tỉnh Hoà BÌnh năm 200

 • 01050002249.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan;  Advisor: Đồng, Kim Loan (2015)

 • Nghiên cứu này đi sâu vào việc phân tích quy trình tuyển quặng nhằm nhận dạng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, nguyên vật liệu, giảm thiểu tổn thất tài nguyên và các tác động môi trường từ mỏ sắt Suối Láo và Tân Pheo. Mục tiêu nhằm giúp xi nghiệp nâng cao năng suất lao động, giảm thiểu các tác động tiêu cực, các sự cố, tai nạn lao động, các tại biến môi trường, giảm thiểu lãng phí, tổn thất tài nguyên và vẫn đạt được mục tiêu phát triển kinh tế.

 • V_L1_00258_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đồng, Kim Loan;  Advisor: Lâm, Ngọc Thụ (2006)

 • Electronic Resources; Luận án TS. Hoá Phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006; Tổng quan về sự tồn tại và ứng dụng của molypden và vonfram; Hoá học về molypden và vonfram; Các phương pháp tách và làm giàu molypden và vonfram cũng như các phương pháp phân tích molypden bên cạnh vonfram và ngược lại. Trình bày phương pháp luận và nội dung nghiên cứu; Hoá chất, thiết bị và phương pháp nghiên cứu; Phương pháp thực nghiệm. Nghiên cứu khả năng tạo nội phức (chelat) của Mo và W trong môi trường nước và nước - dung môi hữu cơ; Nghiên cứu khả năng tạo liên hợp ion của Mo(VI) và W(VI) với bazơ màu hữu cơ trong môi trường nước - axeton; Nghiên cứu tách trực t...

 • 01050004024.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Anh Trung;  Advisor: Đồng, Kim Loan (2018)

 • Luận án đã đưa ra bức tranh về hiện trạng lưu trữ nước cấp sinh hoạt phổ biến của các hộ gia đình, cụm dân cư tại 3 quận nội thành Hà Nội. Các hình thức lưu trữ nước cấp sinh hoạt có nồng độ amoni cao tiềm ẩn những nguy cơ nhiễm độc các hợp chất nitơ do tái nhiễm và sự chuyển hóa trong quá trình lưu trữ. - Lần đầu tiên ở Việt Nam đề cập tới những quá trình sinh hóa xảy ra trong các cách thức lưu trữ nước sinh hoạt và làm sáng tỏ một số vấn đề về sự nhiễm amoni, sự biến đổi, chuyển hóa các hợp chất nitơ và sự tồn tại, tác động của một số vi sinh vật chuyển hóa nitơ trong các loại thiết bị lưu trữ nước khác nhau ở quy mô hộ gia đình...

 • 01050001303.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thúy;  Advisor: Phạm, Ngọc Dung; Đồng, Kim Loan (2013)

 • Phân lập chủng nấm “Trichoderma spp.” từ đất và nấm “Phytophthora palmivora” từ mẫu bệnh thối đen quả ca cao lấy ở một số vùng trồng ca cao của tỉnh Đăk lăk, Đăk Nông và Bình Phước. Xác định khả năng đối kháng của nấm “Trichoderma sp” đối với nấm “Phytophthora” gây bệnh thối đen quả ca cao. Tìm hiểu một số đặc điểm hình thái, sinh học và sinh thái của nấm “Trichoderma sp” đã tuyển chọn được. Nghiên cứu các điều kiện tối ưu để sản xuất chế phẩm đơn dòng nấm đối kháng “Trichoderma sp.” có khả năng đối kháng nấm “Phytophthora sp.” gây thối đen quả ca cao.

 • DT_00669.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đồng, Kim Loan; Nguyễn, Thị Hà; Lưu, Minh Loan (2006)

 • Nghiên cứu, xử lý 4-clorophenol bằng tác nhân Fenton; nghiên cứu chế tạo xúc tác hạt TiO2 và chế tạo màng xúc tác quang hoá TiO2 trên một số nền (xương/phôi) khác nhau; đặc biệt nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm bằng xúc tác quang hoá TiO2/UV. Qua nghiên cứu đã thiết kế và lắp đặt phục vụ 2 thiết bị : thiết bị xử lý tuần hoàn nước thải có đèn tử ngoại và thiết bị xử lý màng TiO2/UV. Đã chế tạo được một số vật liệu màng TiO2 và màng TiO2 cho xử lý chất thải và xây dựng quy trình công nghệ phù hợp cho việc xử lý nước thải dệt nhuộm Thư mục CSDL công trình NCKH ĐHQGHN 2006 - 2010 Phân loại các chất hữu cơ khó phân huỷ sinh học và tìm hiểu các biện pháp đã áp dụng để xử lý nước thải....

 • 01050003748.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Quy;  Advisor: Đồng, Kim Loan (2017)

 • Coliform là vi khuẩn đường ruột thường gặp có số lượng lớn trong môi trường, do đó chúng được coi như vi sinh vật chỉ thị cho mức độ ô nhiễm vi khuẩn của các nguồn nước. Chính vì vậy mà việc khử trùng nước cho mục đích sinh hoạt và ăn uống đang thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học đặc biệt là nghiên cứu sử dụng các chất khử trùng không sinh ra sản phẩm phụ, không ảnh hưởng đến sức khỏe. Mục tiêu của luận văn là đánh giá khả năng khử trùng và khả năng ứng dụng vào thực tế của vật liệu nano Ag/silica. Vật liệu nano Ag/silica 200ppm được tổng hợp bằng cách trộn đều các hạt silica có kích thước 1-2 mm với dung dịch AgNO3, sau đó ion Ag+ được khử trực tiếp bằng NaBH4. Các kỹ thuật kính...

 • 01050003814.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hiền;  Advisor: Đồng, Kim Loan (2017)

 • Nguồn nước mặt và nước thải hiện nay đang bị ô nhiễm rất nghiêm trọng do tốc độ phát triển nhanh chóng về số lượng và chất lượng của các ngành công nghiệp. Chính vì vậy, phải có một chất keo tụ để xử lý làm giảm tải lượng ô nhiễm nước thải và tăng chất lượng nước cấp sinh hoạt với khả năng xử lý đạt hiệu quả cao, chi phí rẻ. Mục tiêu của luận văn là nghiên cứu điều chế chất keo tụ poly sắt clorua (PFC) và poly nhôm sắt clorua (PAFC) ứng dụng trong xử lý nước; khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng keo tụ như pH, liều lượng chất keo tụ, độ muối. Chất keo tụ PAC, PFC được điều chế bằng phương pháp trung hòa, PAFC được tổng hợp từ PAC, PFC với các tỉ lệ phối trộn 1:1, 1:0,5; 1;2. Kết...