Browsing by Author Đồng, Thị Hoàng Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • document.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đồng, Thị Hoàng Anh; Nguyễn, Quang Huy; Nguyễn, Quỳnh Uyển (2017)

 • Vi khuẩn lactic (Lactic Acid Bacteria, LAB) nói chung và Lactobacillus plantarum nói riêng được ứng dụng rộng rãi trong thực tế đặc biệt là trong công nghiệp thực phẩm, dược phẩm và y tế,… Bacteriocin, được sinh tổng hợp bởi LAB, là chất kháng khuẩn an toàn, không gây dị ứng và không gây hại cho sức khỏe con người. Trong nghiên cứu này, nhiệt độ và thời gian nuôi cấy tối ưu của chủng vi khuẩn L. plantarum UL487 để thu được hoạt tính bacteriocin cao nhất là 30 o C và 1 ngày. Một số tính chất của bacteriocin được khảo sát trong nghiên cứu này bao gồm hoạt độ đối với 5 chủng vi sinh vật kiểm định, ảnh hưởng của pH cũng như ảnh hưởng của nhiệt độ đến hoạt tính bacteriocin....

 • 01050004619.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đồng, Thị Hoàng Anh;  Advisor: Nguyễn, Quỳnh Uyển; Nguyễn, Quang Huy (2020)

 • Tổng quan về Vi khuẩn lactic; Bacteriocin và tình hình nghiên cứu và ứng dụng của vi khuẩn lactic. Tìm hiểu về Chủng vi khuẩn Lactobacillus plantarum cũng như nghiên cứu về điều kiện thích hợp cho khả năng sinh tổng hợp bacteriocin. Đưa ra các kết quả thảo luận: Nghiên cứu điều kiện thích hợp cho khả năng sinh tổng hợp bacteriocin của chủng vi khuẩn L. plantarum UL487; Một số tính chất của bacteriocin từ chủng vi khuẩn Lactobacillus plantarum UL487 ; Khảo sát khả năng kháng khuẩn của bacteriocin từ chủng L. plantarum UL487 ; Tinh sạch bacteriocin sinh tổng hợp từ chủng Lactobacillus plantarum UL487 ; Nhân dòng và giải trình tự gen

 • Chi Uyen 1. 20180927 0974-7435-14-172.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quỳnh Uyển; Đồng, Thị Hoàng Anh; Nguyễn, Thị Mỹ Lệ (2018-09)

 • Lactic Acid Bacteria (LAB) and bacteriocins have been applied in many fields in our life. Among LAB, Lactobacillus plantarum plays some essential roles such as starter cultures or probiotics. In this study, bacteriocin synthesized by the strain L. plantarum UL485 isolated from the fermented “Chao” of Hue province in Vietnam was partly characterized. In addition, cold shock protein (Csp) in the strain and the survival of the bacteria with temperature down-shift after freezing were primarily studied. In particular, the effects of pH and temperature on the bacteriocin, containing in the culture supernatant of the strain were evaluated. The bacteriocin was also partly purified via ca...

Browsing by Author Đồng, Thị Hoàng Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • document.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đồng, Thị Hoàng Anh; Nguyễn, Quang Huy; Nguyễn, Quỳnh Uyển (2017)

 • Vi khuẩn lactic (Lactic Acid Bacteria, LAB) nói chung và Lactobacillus plantarum nói riêng được ứng dụng rộng rãi trong thực tế đặc biệt là trong công nghiệp thực phẩm, dược phẩm và y tế,… Bacteriocin, được sinh tổng hợp bởi LAB, là chất kháng khuẩn an toàn, không gây dị ứng và không gây hại cho sức khỏe con người. Trong nghiên cứu này, nhiệt độ và thời gian nuôi cấy tối ưu của chủng vi khuẩn L. plantarum UL487 để thu được hoạt tính bacteriocin cao nhất là 30 o C và 1 ngày. Một số tính chất của bacteriocin được khảo sát trong nghiên cứu này bao gồm hoạt độ đối với 5 chủng vi sinh vật kiểm định, ảnh hưởng của pH cũng như ảnh hưởng của nhiệt độ đến hoạt tính bacteriocin....

 • 01050004619.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đồng, Thị Hoàng Anh;  Advisor: Nguyễn, Quỳnh Uyển; Nguyễn, Quang Huy (2020)

 • Tổng quan về Vi khuẩn lactic; Bacteriocin và tình hình nghiên cứu và ứng dụng của vi khuẩn lactic. Tìm hiểu về Chủng vi khuẩn Lactobacillus plantarum cũng như nghiên cứu về điều kiện thích hợp cho khả năng sinh tổng hợp bacteriocin. Đưa ra các kết quả thảo luận: Nghiên cứu điều kiện thích hợp cho khả năng sinh tổng hợp bacteriocin của chủng vi khuẩn L. plantarum UL487; Một số tính chất của bacteriocin từ chủng vi khuẩn Lactobacillus plantarum UL487 ; Khảo sát khả năng kháng khuẩn của bacteriocin từ chủng L. plantarum UL487 ; Tinh sạch bacteriocin sinh tổng hợp từ chủng Lactobacillus plantarum UL487 ; Nhân dòng và giải trình tự gen

 • Chi Uyen 1. 20180927 0974-7435-14-172.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quỳnh Uyển; Đồng, Thị Hoàng Anh; Nguyễn, Thị Mỹ Lệ (2018-09)

 • Lactic Acid Bacteria (LAB) and bacteriocins have been applied in many fields in our life. Among LAB, Lactobacillus plantarum plays some essential roles such as starter cultures or probiotics. In this study, bacteriocin synthesized by the strain L. plantarum UL485 isolated from the fermented “Chao” of Hue province in Vietnam was partly characterized. In addition, cold shock protein (Csp) in the strain and the survival of the bacteria with temperature down-shift after freezing were primarily studied. In particular, the effects of pH and temperature on the bacteriocin, containing in the culture supernatant of the strain were evaluated. The bacteriocin was also partly purified via ca...