Browsing by Author Đỗ, Lan Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • Đỗ Lan Anh.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Lan Anh (2019-04-26)

 • Hiện nay dịch thuật đóng một vai trò ngày càng quan trọng vì những vấn đề liên quan đến giao tiếp, trao đổi giữa các chủ thể ngôn ngữ trong bối cảnh toàn cầu hóa đang là đòn bẩy phát triển ở mọi lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, du lịch, điện ảnh, vv. Trong bối cảnh đó, việc đào tạo sinh viên chuyên ngành dịch có chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường ngày càng trở nên cấp thiết. Tuy nhiên, trong quá trình học dịch đặc biệt là đối với môn biên dịch, sinh viên gặp phải không ít khó khăn và mắc phải các bẫy khi chuyển dịch đặc biệt là ở khâu diễn đạt lại do sự khác biệt về nguồn gốc giữa hai ngôn ngữ nguồn và đích. Trong khuôn khổ của bài nghiên cứu n...

 • 00050007765.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Lan Anh;  Advisor: Trương, Minh Đức (2016)

 • Hệ thống hóa và phát triển những vấn đề lý luận về chất lượng nguồn nhân lực nói chung và chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp và sự cần thiết phải nâng cao chất lượng NNL. Thu thập các dữ liệu, phân tích các khía cạnh của NNL của CIC, làm rõ thực trạng về chất lƣợng nguồn nhân lực của CIC. Chỉ ra các tồn tại và nguyên nhân gây ra những tồn tại đó. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại CIC.

 • ĐỖ LAN ANH.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Đỗ, Lan Anh (2018-04-16)

 • Tư trươc đên nay tư điên không chỉ đươc coi la công cụ hưu hiêu phục vụ cho hoat động giảng day va hoc ngoai ngư noi chung ma còn cả trong lĩnh vực dịch thuật noi riêng. Tư điên co thê giúp dịch giả va người hoc dịch hiêu đươc nghĩa của thuật ngư trong ngôn ngư nguồn đê co thê chuyên dịch tương đương sang ngôn ngư đích. Tuy nhiên, người hoc dịch vẫn chưa biêt sử dụng tư điên như thê nao cho hiêu quả va dẫn đên hậu quả la chất lương bản dịch của cac em không đươc đảm bảo. Trong bai viêt nay, chúng tôi sẽ tim hiêu vê thực trang sử dụng tư điên của cac em sinh viên va phân tích một sô lỗi xac định sai nghĩa của tư va thuật ngư trong qua trinh cac em hoc bộ môn biên dịch, tư đo đê ...

 • 32.3.9.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Lan Anh (2016)

 • Khi dịch một văn bản từ ngôn ngữ nguồn sang ngôn ngữ đích luôn luôn có sự tiếp xúc giữa hai ngôn ngữ và vấn đề giao thoa ngôn ngữ là không tránh khỏi. Giao thoa ngôn ngữ là một hiện tượng tiêu cực bắt nguồn từ sự khác biệt giữa hai ngôn ngữ (ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích). Hiện tượng giao thoa ngôn ngữ cũng chính là một trong số nhiều nguyên nhân gây ra các lỗi mà người học dịch mắc phải trong quá trình chuyển dịch. Trong khuôn khổ của bài nghiên cứu này, chúng tôi sẽ khảo sát một số lỗi giao thoa mà người học hay mắc phải trong các bài tập dịch từ tiếng Pháp (ngôn ngữ nguồn) sang tiếng Việt (ngôn ngữ đích), từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục những lỗi này và giúp người học cải th...

Browsing by Author Đỗ, Lan Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • Đỗ Lan Anh.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Lan Anh (2019-04-26)

 • Hiện nay dịch thuật đóng một vai trò ngày càng quan trọng vì những vấn đề liên quan đến giao tiếp, trao đổi giữa các chủ thể ngôn ngữ trong bối cảnh toàn cầu hóa đang là đòn bẩy phát triển ở mọi lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, du lịch, điện ảnh, vv. Trong bối cảnh đó, việc đào tạo sinh viên chuyên ngành dịch có chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường ngày càng trở nên cấp thiết. Tuy nhiên, trong quá trình học dịch đặc biệt là đối với môn biên dịch, sinh viên gặp phải không ít khó khăn và mắc phải các bẫy khi chuyển dịch đặc biệt là ở khâu diễn đạt lại do sự khác biệt về nguồn gốc giữa hai ngôn ngữ nguồn và đích. Trong khuôn khổ của bài nghiên cứu n...

 • 00050007765.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Lan Anh;  Advisor: Trương, Minh Đức (2016)

 • Hệ thống hóa và phát triển những vấn đề lý luận về chất lượng nguồn nhân lực nói chung và chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp và sự cần thiết phải nâng cao chất lượng NNL. Thu thập các dữ liệu, phân tích các khía cạnh của NNL của CIC, làm rõ thực trạng về chất lƣợng nguồn nhân lực của CIC. Chỉ ra các tồn tại và nguyên nhân gây ra những tồn tại đó. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại CIC.

 • ĐỖ LAN ANH.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Đỗ, Lan Anh (2018-04-16)

 • Tư trươc đên nay tư điên không chỉ đươc coi la công cụ hưu hiêu phục vụ cho hoat động giảng day va hoc ngoai ngư noi chung ma còn cả trong lĩnh vực dịch thuật noi riêng. Tư điên co thê giúp dịch giả va người hoc dịch hiêu đươc nghĩa của thuật ngư trong ngôn ngư nguồn đê co thê chuyên dịch tương đương sang ngôn ngư đích. Tuy nhiên, người hoc dịch vẫn chưa biêt sử dụng tư điên như thê nao cho hiêu quả va dẫn đên hậu quả la chất lương bản dịch của cac em không đươc đảm bảo. Trong bai viêt nay, chúng tôi sẽ tim hiêu vê thực trang sử dụng tư điên của cac em sinh viên va phân tích một sô lỗi xac định sai nghĩa của tư va thuật ngư trong qua trinh cac em hoc bộ môn biên dịch, tư đo đê ...

 • 32.3.9.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Lan Anh (2016)

 • Khi dịch một văn bản từ ngôn ngữ nguồn sang ngôn ngữ đích luôn luôn có sự tiếp xúc giữa hai ngôn ngữ và vấn đề giao thoa ngôn ngữ là không tránh khỏi. Giao thoa ngôn ngữ là một hiện tượng tiêu cực bắt nguồn từ sự khác biệt giữa hai ngôn ngữ (ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích). Hiện tượng giao thoa ngôn ngữ cũng chính là một trong số nhiều nguyên nhân gây ra các lỗi mà người học dịch mắc phải trong quá trình chuyển dịch. Trong khuôn khổ của bài nghiên cứu này, chúng tôi sẽ khảo sát một số lỗi giao thoa mà người học hay mắc phải trong các bài tập dịch từ tiếng Pháp (ngôn ngữ nguồn) sang tiếng Việt (ngôn ngữ đích), từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục những lỗi này và giúp người học cải th...