Browsing by Author Đỗ, Thị Bích Thủy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 15 to 15 of 15
  • item.jpg
  • Conference Paper


  • Authors: Đỗ, Thị Bích Thủy (2023)

  • Bài viết này có mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học môn Viết dựa trên những đặc điểm của khái niệm ngôn ngữ liên ngôn ngữ "interlangue” và những ứng dụng của ngôn ngữ học khối liệu trong giảng dạy ngoại ngữ. Tác giả đã so sánh tần suất xuất hiện của một số cụm từ có chức năng tu từ trong bài luận tiếng Pháp trình độ B2 của học sinh khá giòi và học sinh trung bình; sau đó tiến hành phỏng vấn học sinh về những cụm từ dùng sai hay ít được sử dụng. Kết quả nghiên cứu cho thấy các từ nối đế liên kết ý và một số cấu trúc diễn đạt quan hệ nhẩn quà đều xuất hiện nhiều ờ cả bài viết của học sinh khá giỏi và trung bình, tuy nhiên các cụm từ để thông báo dàn ý, để thu hút sự chú ý của...

Browsing by Author Đỗ, Thị Bích Thủy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 15 to 15 of 15
  • item.jpg
  • Conference Paper


  • Authors: Đỗ, Thị Bích Thủy (2023)

  • Bài viết này có mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học môn Viết dựa trên những đặc điểm của khái niệm ngôn ngữ liên ngôn ngữ "interlangue” và những ứng dụng của ngôn ngữ học khối liệu trong giảng dạy ngoại ngữ. Tác giả đã so sánh tần suất xuất hiện của một số cụm từ có chức năng tu từ trong bài luận tiếng Pháp trình độ B2 của học sinh khá giòi và học sinh trung bình; sau đó tiến hành phỏng vấn học sinh về những cụm từ dùng sai hay ít được sử dụng. Kết quả nghiên cứu cho thấy các từ nối đế liên kết ý và một số cấu trúc diễn đạt quan hệ nhẩn quà đều xuất hiện nhiều ờ cả bài viết của học sinh khá giỏi và trung bình, tuy nhiên các cụm từ để thông báo dàn ý, để thu hút sự chú ý của...