Browsing by Author Đỗ, Thị Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 4 to 9 of 9
 • 02050001530_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Hương;  Advisor: Lê, Huy Tiêu (2013)

 • Electronic Resources; Luận văn ThS. Văn học nước ngoài -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Nghiên cứu nền tảng sự ra đời nghệ thuật “dòng ý thức”- một sáng tạo tiểu thuyết phương Tây thế kỉ XX. Tìm hiểu về nghệ thuật kết cấu, nhân vật, người kể chuyện, không - thời gian và một số bình diện khác trong tiểu thuyết “dòng ý thức” của Vương Mông thôn (...)

 • Do Thi Huong.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Hương;  Advisor: Đỗ, Văn Đức (2014)

 • Hệ thống thông tin địa lý-GIS ra đời đánh dấu một bước phát triển trong ngành công nghệ quản lý không gian lãnh thổ trên cơ sở tích hợp các thông tin bản đồ và thông tin thuộc tính của các đối tượng và ngày càng được sử dụng trong nhiều ngành nghề khác nhau như quản lý đất đai, xây dựng bản đồ sử dụng đất, quản lý hành chính…Vì thế, những ưu điểm của công nghệ GIS đang được quan tâm chú ý phát triển. Mặt khác, như chúng ta đã biết, vai trò của Internet ngày nay càng được khẳng định và không thể thiếu trong việc quảng bá thông tin của một quốc gia hay một lãnh thổ.Với Web, ta có thể chia sẻ thông tin với mọi người, mọi nơi, mọi lúc. Ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hệ thốn...

 • 1-39 Proceedings the 10th students scientific research conference.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đỗ, Thị Hương; Nguyễn, Thị Huyền; Nguyễn, Ngọc Khánh Huyền;  Advisor: Trần, Thị Oanh (2017)

 • An overview of the chatbot system, the application potential of the chatbot ordering system, and an overview architecture for the chatbot ordering system simultaneously introduces the two main components in the model that this research discusses. The next section of the research deals with the proposed solution to the architecture mentioned by putting on the problem of identifying the composite entity. Presenting research related to building a chatbot ordering system. This is followed by surveys of methods for addressing the problem of recognizing composite entities from primitive methods to modern methods such as the use of neural networks. The final part is the presentation of the t...

 • KY-1084.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đỗ, Thị Hương; Phạm, Thị Kim Chung; Phan, Thị Lan (2018)

 • Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ), với tư cách là “nhà trường nhân dân”, giúp cho mọi người dân, có điều kiện tham gia học tập trên tất cả các lĩnh vực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và chương trình phổ cập giáo dục (PCGD). Huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng có 37 TTHTCĐ hoạt động thường xuyên, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân tại các địa phương.Tuy nhiên qua kết quả khảo sát thực trạng và việc đánh giá của đoàn thanh tra thì thấy các TTHTCĐ còn bộc lộ nhiều điểm cần phải khắc phục, đặc biệt là trong khâu quản lý điều hành; công tác tuyên truyền, phối kết hợp còn hạn chế; hiệu quả hoạt động chưa cao, chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu học tập của nhân dân. Vì...

 • Luận văn - Đỗ Thị Hương.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Hương;  Advisor: Trịnh, Văn Minh (2018)

 • 11.1. Về lí thuyết: - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về tổ chức hoạt động tổ chuyên môn theo hướng Nghiên cứu bài học ở trường THCS. - Chỉ rõ quan niệm sai lầm về Nghiên cứu bài học - Chỉ rõ chức năng, nhiệm vụ của Hiệu trưởng trong việc tổ chức hoạt động tổ chuyên môn theo hướng Nghiên cứu bài học ở trường THCS. - Nội dung tổ chức hoạt động tổ chuyên môn theo hướng Nghiên cứu bài học ở trường THCS của Hiệu trưởng. 11.2 Thực tiễn: - Đánh giá thực trạng tổ chức hoạt động Tổ chuyên môn trường THCS huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng theo hướng Nghiên cứu bài học và yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng. - Đánh giá thực trạng tổ chức hoạt động Tổ chuyê...

 • 00050004354.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Hương;  Advisor: Vũ, Duy Linh (2020-04-03)

 • Trong phạm vi đề tài “ Xây dựng hệ thống quản lý Nhân sự và Tiền lương trong ERP” luận văn cần nghiên cứu: Quản lý nhân sự giải quyết những vấn đề, Lưu trữ thông tin cơ bản về nhân viên như: địa chỉ liên lạc, quá trình học tập, quá trình làm việc tại công ty, các điều khoản của hợp đồng lao động, mức lương… Lưu trữ hồ sơ về quá trình phục vụ của nhân viên như: đánh giá kết quả công việc, khen, thưởng, phạt và các phúc lợi xã hội…Theo dõi hồ sơ của các ứng viên tuyển dụng, hỗ trợ các công việc hành chính liên quan lịch phỏng vấn , lập danh sách tuyển chọn ứng viên. Quản lý tiền lương giải quyết những vấn đề: Đưa ra các cách tính lương khác nhau như: tính lương theo tháng, tính lương t...

Browsing by Author Đỗ, Thị Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 4 to 9 of 9
 • 02050001530_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Hương;  Advisor: Lê, Huy Tiêu (2013)

 • Electronic Resources; Luận văn ThS. Văn học nước ngoài -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Nghiên cứu nền tảng sự ra đời nghệ thuật “dòng ý thức”- một sáng tạo tiểu thuyết phương Tây thế kỉ XX. Tìm hiểu về nghệ thuật kết cấu, nhân vật, người kể chuyện, không - thời gian và một số bình diện khác trong tiểu thuyết “dòng ý thức” của Vương Mông thôn (...)

 • Do Thi Huong.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Hương;  Advisor: Đỗ, Văn Đức (2014)

 • Hệ thống thông tin địa lý-GIS ra đời đánh dấu một bước phát triển trong ngành công nghệ quản lý không gian lãnh thổ trên cơ sở tích hợp các thông tin bản đồ và thông tin thuộc tính của các đối tượng và ngày càng được sử dụng trong nhiều ngành nghề khác nhau như quản lý đất đai, xây dựng bản đồ sử dụng đất, quản lý hành chính…Vì thế, những ưu điểm của công nghệ GIS đang được quan tâm chú ý phát triển. Mặt khác, như chúng ta đã biết, vai trò của Internet ngày nay càng được khẳng định và không thể thiếu trong việc quảng bá thông tin của một quốc gia hay một lãnh thổ.Với Web, ta có thể chia sẻ thông tin với mọi người, mọi nơi, mọi lúc. Ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hệ thốn...

 • 1-39 Proceedings the 10th students scientific research conference.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đỗ, Thị Hương; Nguyễn, Thị Huyền; Nguyễn, Ngọc Khánh Huyền;  Advisor: Trần, Thị Oanh (2017)

 • An overview of the chatbot system, the application potential of the chatbot ordering system, and an overview architecture for the chatbot ordering system simultaneously introduces the two main components in the model that this research discusses. The next section of the research deals with the proposed solution to the architecture mentioned by putting on the problem of identifying the composite entity. Presenting research related to building a chatbot ordering system. This is followed by surveys of methods for addressing the problem of recognizing composite entities from primitive methods to modern methods such as the use of neural networks. The final part is the presentation of the t...

 • KY-1084.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đỗ, Thị Hương; Phạm, Thị Kim Chung; Phan, Thị Lan (2018)

 • Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ), với tư cách là “nhà trường nhân dân”, giúp cho mọi người dân, có điều kiện tham gia học tập trên tất cả các lĩnh vực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và chương trình phổ cập giáo dục (PCGD). Huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng có 37 TTHTCĐ hoạt động thường xuyên, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân tại các địa phương.Tuy nhiên qua kết quả khảo sát thực trạng và việc đánh giá của đoàn thanh tra thì thấy các TTHTCĐ còn bộc lộ nhiều điểm cần phải khắc phục, đặc biệt là trong khâu quản lý điều hành; công tác tuyên truyền, phối kết hợp còn hạn chế; hiệu quả hoạt động chưa cao, chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu học tập của nhân dân. Vì...

 • Luận văn - Đỗ Thị Hương.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Hương;  Advisor: Trịnh, Văn Minh (2018)

 • 11.1. Về lí thuyết: - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về tổ chức hoạt động tổ chuyên môn theo hướng Nghiên cứu bài học ở trường THCS. - Chỉ rõ quan niệm sai lầm về Nghiên cứu bài học - Chỉ rõ chức năng, nhiệm vụ của Hiệu trưởng trong việc tổ chức hoạt động tổ chuyên môn theo hướng Nghiên cứu bài học ở trường THCS. - Nội dung tổ chức hoạt động tổ chuyên môn theo hướng Nghiên cứu bài học ở trường THCS của Hiệu trưởng. 11.2 Thực tiễn: - Đánh giá thực trạng tổ chức hoạt động Tổ chuyên môn trường THCS huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng theo hướng Nghiên cứu bài học và yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng. - Đánh giá thực trạng tổ chức hoạt động Tổ chuyê...

 • 00050004354.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Hương;  Advisor: Vũ, Duy Linh (2020-04-03)

 • Trong phạm vi đề tài “ Xây dựng hệ thống quản lý Nhân sự và Tiền lương trong ERP” luận văn cần nghiên cứu: Quản lý nhân sự giải quyết những vấn đề, Lưu trữ thông tin cơ bản về nhân viên như: địa chỉ liên lạc, quá trình học tập, quá trình làm việc tại công ty, các điều khoản của hợp đồng lao động, mức lương… Lưu trữ hồ sơ về quá trình phục vụ của nhân viên như: đánh giá kết quả công việc, khen, thưởng, phạt và các phúc lợi xã hội…Theo dõi hồ sơ của các ứng viên tuyển dụng, hỗ trợ các công việc hành chính liên quan lịch phỏng vấn , lập danh sách tuyển chọn ứng viên. Quản lý tiền lương giải quyết những vấn đề: Đưa ra các cách tính lương khác nhau như: tính lương theo tháng, tính lương t...