Browsing by Author Đỗ, Thị Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 7 to 9 of 9
 • KY-1084.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đỗ, Thị Hương; Phạm, Thị Kim Chung; Phan, Thị Lan (2018)

 • Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ), với tư cách là “nhà trường nhân dân”, giúp cho mọi người dân, có điều kiện tham gia học tập trên tất cả các lĩnh vực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và chương trình phổ cập giáo dục (PCGD). Huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng có 37 TTHTCĐ hoạt động thường xuyên, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân tại các địa phương.Tuy nhiên qua kết quả khảo sát thực trạng và việc đánh giá của đoàn thanh tra thì thấy các TTHTCĐ còn bộc lộ nhiều điểm cần phải khắc phục, đặc biệt là trong khâu quản lý điều hành; công tác tuyên truyền, phối kết hợp còn hạn chế; hiệu quả hoạt động chưa cao, chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu học tập của nhân dân. Vì...

 • Luận văn - Đỗ Thị Hương.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Hương;  Advisor: Trịnh, Văn Minh (2018)

 • 11.1. Về lí thuyết: - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về tổ chức hoạt động tổ chuyên môn theo hướng Nghiên cứu bài học ở trường THCS. - Chỉ rõ quan niệm sai lầm về Nghiên cứu bài học - Chỉ rõ chức năng, nhiệm vụ của Hiệu trưởng trong việc tổ chức hoạt động tổ chuyên môn theo hướng Nghiên cứu bài học ở trường THCS. - Nội dung tổ chức hoạt động tổ chuyên môn theo hướng Nghiên cứu bài học ở trường THCS của Hiệu trưởng. 11.2 Thực tiễn: - Đánh giá thực trạng tổ chức hoạt động Tổ chuyên môn trường THCS huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng theo hướng Nghiên cứu bài học và yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng. - Đánh giá thực trạng tổ chức hoạt động Tổ chuyê...

 • 00050004354.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Hương;  Advisor: Vũ, Duy Linh (2020-04-03)

 • Trong phạm vi đề tài “ Xây dựng hệ thống quản lý Nhân sự và Tiền lương trong ERP” luận văn cần nghiên cứu: Quản lý nhân sự giải quyết những vấn đề, Lưu trữ thông tin cơ bản về nhân viên như: địa chỉ liên lạc, quá trình học tập, quá trình làm việc tại công ty, các điều khoản của hợp đồng lao động, mức lương… Lưu trữ hồ sơ về quá trình phục vụ của nhân viên như: đánh giá kết quả công việc, khen, thưởng, phạt và các phúc lợi xã hội…Theo dõi hồ sơ của các ứng viên tuyển dụng, hỗ trợ các công việc hành chính liên quan lịch phỏng vấn , lập danh sách tuyển chọn ứng viên. Quản lý tiền lương giải quyết những vấn đề: Đưa ra các cách tính lương khác nhau như: tính lương theo tháng, tính lương t...

Browsing by Author Đỗ, Thị Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 7 to 9 of 9
 • KY-1084.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đỗ, Thị Hương; Phạm, Thị Kim Chung; Phan, Thị Lan (2018)

 • Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ), với tư cách là “nhà trường nhân dân”, giúp cho mọi người dân, có điều kiện tham gia học tập trên tất cả các lĩnh vực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và chương trình phổ cập giáo dục (PCGD). Huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng có 37 TTHTCĐ hoạt động thường xuyên, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân tại các địa phương.Tuy nhiên qua kết quả khảo sát thực trạng và việc đánh giá của đoàn thanh tra thì thấy các TTHTCĐ còn bộc lộ nhiều điểm cần phải khắc phục, đặc biệt là trong khâu quản lý điều hành; công tác tuyên truyền, phối kết hợp còn hạn chế; hiệu quả hoạt động chưa cao, chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu học tập của nhân dân. Vì...

 • Luận văn - Đỗ Thị Hương.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Hương;  Advisor: Trịnh, Văn Minh (2018)

 • 11.1. Về lí thuyết: - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về tổ chức hoạt động tổ chuyên môn theo hướng Nghiên cứu bài học ở trường THCS. - Chỉ rõ quan niệm sai lầm về Nghiên cứu bài học - Chỉ rõ chức năng, nhiệm vụ của Hiệu trưởng trong việc tổ chức hoạt động tổ chuyên môn theo hướng Nghiên cứu bài học ở trường THCS. - Nội dung tổ chức hoạt động tổ chuyên môn theo hướng Nghiên cứu bài học ở trường THCS của Hiệu trưởng. 11.2 Thực tiễn: - Đánh giá thực trạng tổ chức hoạt động Tổ chuyên môn trường THCS huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng theo hướng Nghiên cứu bài học và yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng. - Đánh giá thực trạng tổ chức hoạt động Tổ chuyê...

 • 00050004354.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Hương;  Advisor: Vũ, Duy Linh (2020-04-03)

 • Trong phạm vi đề tài “ Xây dựng hệ thống quản lý Nhân sự và Tiền lương trong ERP” luận văn cần nghiên cứu: Quản lý nhân sự giải quyết những vấn đề, Lưu trữ thông tin cơ bản về nhân viên như: địa chỉ liên lạc, quá trình học tập, quá trình làm việc tại công ty, các điều khoản của hợp đồng lao động, mức lương… Lưu trữ hồ sơ về quá trình phục vụ của nhân viên như: đánh giá kết quả công việc, khen, thưởng, phạt và các phúc lợi xã hội…Theo dõi hồ sơ của các ứng viên tuyển dụng, hỗ trợ các công việc hành chính liên quan lịch phỏng vấn , lập danh sách tuyển chọn ứng viên. Quản lý tiền lương giải quyết những vấn đề: Đưa ra các cách tính lương khác nhau như: tính lương theo tháng, tính lương t...