Browsing by Author Đỗ, Tiến Thành

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 3 of 3
  • 01050000878.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đỗ, Tiến Thành (2012)

  • Khảo sát, đánh giá thực trạng nhận thức, sự quan tâm của cộng đồng phật giáo đối với các vấn đề về môi trường và bảo vệ môi trường tại Vĩnh Phúc. Nghiên cứu sự liên hệ giữa giáo lý nhà phật với những vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay. Thiết kế chương trình truyền thông, các nội dung truyền thông xuất phát từ thực trạng môi trường của tỉnh và những kiến thức về bảo vệ môi trường. Lựa chọn phương pháp truyền thông phù hợp với sinh hoạt của cộng đồng phật giáo. Xây dựng phương pháp, tiêu chí đánh giá hiệu quả của chương trình truyền thông cho cộng đồng phật giáo.

Browsing by Author Đỗ, Tiến Thành

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 3 of 3
  • 01050000878.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đỗ, Tiến Thành (2012)

  • Khảo sát, đánh giá thực trạng nhận thức, sự quan tâm của cộng đồng phật giáo đối với các vấn đề về môi trường và bảo vệ môi trường tại Vĩnh Phúc. Nghiên cứu sự liên hệ giữa giáo lý nhà phật với những vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay. Thiết kế chương trình truyền thông, các nội dung truyền thông xuất phát từ thực trạng môi trường của tỉnh và những kiến thức về bảo vệ môi trường. Lựa chọn phương pháp truyền thông phù hợp với sinh hoạt của cộng đồng phật giáo. Xây dựng phương pháp, tiêu chí đánh giá hiệu quả của chương trình truyền thông cho cộng đồng phật giáo.