Browsing by Author Đinh, Hồng Vân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 8 to 25 of 25
 • 26.2.4.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Hồng Vân (2010)

 • Để đáp ứng được yêu cầu của giao tiếp quốc tế, việc dạy-học kỹ năng nghe hiểu cần được quan tâm một cách đúng mức. Nghiên cứu kỹ năng hiểu trên các bình diện tâm lý cũng như dụng học này sẽ cho thấy các đặc điểm và các bước của quá trình nghe hiểu. Đây sẽ là cơ sở để cải tiến phương pháp, nâng cao chất lượng dạy-học kỹ năng quan trọng này.

 • ĐINH HỒNG VÂN.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Hồng Vân (2019-04-26)

 • Một trong những vấn đề thường được bàn bạc là những điều thường được coi là không thể chuyển dịch giữa các ngôn ngữ hay còn gọi là bất khả dịch. Ngoài những nguyên nhân khách quan cơ bản là sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và tri nhận giữa các cộng đồng xã hội-văn hóa-ngôn ngữ, bất khả dịch còn có những nguyên nhân chủ quan từ phía người dịch. Những nguyên nhân này không chỉ bắt nguồn từ vốn sống, vốn kiến thức của dịch giả mà còn có thể là do kỹ thuật, phương pháp dịch chưa đáp ứng được yêu cầu của công việc. Bài viết này sẽ tổng hợp những quan niệm phổ biến của các học giả trong và ngoài nước để có được một cái nhìn tổng quan về bất khả dịch, tham luận sẽ là giới thiệu một s...

 • ĐINH HỒNG VÂN.2010.La théorie du sens et la traduction des facteurs culturels.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đinh, Hồng Vân (2010-04-26)

 • Hơn bao giờ hết, hiện nay, nhu cầu giới thiệu văn học Việt Nam ra quốc tế đang đặt ra cho dịch thuật một khối lượng công việc khổng lồ. Tuy nhiên, được ví như những tấm gương phản chiếu của một nền văn hóa, các tác phẩm văn học khiến nhiều dịch giả phải chùn bước. Các dịch giả thường phải tự hỏi: làm thế nào để có thể chuyển tải được vô số các yếu tố văn hóa trong các tác phẩm văn học? Dựa trên cơ sở Lý thuyết dịch nghĩa ngôn bản, bài viết sẽ đưa ra một vài gợi ý để góp phần hỗ trợ các dịch giả trước những thách thức do các yếu tố văn hóa đặt ra. Sau khi giới thiệu sơ bộ về Lý thuyết dịch nghĩa ngôn bản, bài viết sẽ phân tích yếu tố nghĩa ngôn bản và tầm quan trọng của kỹ năng trừu tư...

 • 04054000103.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Tuấn Anh;  Advisor: Đinh, Hồng Vân (2016)

 • Not re travail porte sur les « problèmes linguistiques et culturels dans la traduction du Vietnamien en Français ». Il se compose de 3 chapitres. Le premier chapitre constitue le cadre théorique de la recherche. Nous voudrions y présenter des fondements théo riques, des conceptions différentes de la traduction qui jouent un rôle primordial dans la collecte et l’analyse du corpus présenté dans le deuxième chapitre de cette étude. Nous n’avons pas l’ambition de présenter les éléments théoriques de façon exhausti ve, nous essayerons de les classer selon un ordre allant du plus élémentaire au plus complexe . Le deuxièm...

 • ĐINH HỒNG VÂN.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Đinh, Hồng Vân (2018-04-16)

 • Bao cao nay nhằm mục đích: (1) giơi thiêu một sô net cơ bản của Lý thuyêt dịch nghĩa ngôn bản, (2) trinh bay nội dung cơ bản của hai giai đoan hiêu va diễn đat trong dịch thuật va (3) trinh bay nhưng tiêu chí đanh gia bản dịch đươc cac tac giả Lý thuyêt dịch nghĩa ngôn bản lựa chon va khuyên dùng. Bao cao đươc viêt trên cơ sở cac nghiên cưu gần đây của tac giả vê viêc ap dụng Lý thuyêt dịch nghĩa ngôn bản vao dịch va đao tao dịch Phap-Viêt ở Viêt Nam. Kêt quả cho thấy một sô han chê của viêc ap dụng phương phap dịch ngôn ngư trong dịch giao tiêp. Mặt khac, nghiên cưu cũng co nhưng đê xuất cho viêc nâng cao chất lương hiêu va diễn đat trong dịch thuật. Viêc trinh bay cac tiêu chí...

 • 04054000071.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Hạnh;  Advisor: Đinh, Hồng Vân (2015)

 • The study investigates the applicability of critical strategy in group work to the teaching of speaking skills for the second year students at English Department of Hong Duc University. Two survey questionnaires and four classroom observations were used to examine the teachers' and students' attitudes and beliefs towards CS in groups, the reality of application, the difficulties faced by the teachers and students as well as the possible suggestions to improve CS in group work for life long learning process. Results of the study showed that both groups of teachers and students are fully aware of the sheer importance of CS in group work to the students' speaking skills improvement. Usin...

 • 04054000089.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Tuyết Anh;  Advisor: Đinh, Hồng Vân (2015)

 • Dans toutes les langues, les prénoms sont des objets linguistiques et des représentations complexes. Le prénomest considéré comme un aspect de la culture. Les prénoms reflètent les croyances etla pensée desgens sur le monde qui les entoure. Nous avons décidé de faire une étude sur les prénoms dans la culture vietnamienne et française. Enfin«L’influence de la culture sur les prénoms français etvietnamiens» a été choisi comme sujet de notre étude. L'étude porte sur des questions controversées des prénoms dans la culture française et vietnamienne. Nous souhaitons qu’elle offre un tableau intéressant d'une partie de la culture. Cela sera utile pour les apprenants qui n’ont pas encore asse...

 • 04054000089_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Tuyết Anh;  Advisor: Đinh, Hồng Vân (2015)

 • Dans toutes les langues, les prénoms sont des objets linguistiques et des représentations complexes. Le prénom est considér é comme un aspect de la culture . Les prénoms reflètent les croyances et la pensée de s ge ns sur le monde qui les entoure. Nous avons décidé de faire une étude sur les pré noms dans la culture vietnamienne et française . Enfin « L’influence de la culture sur les prénoms frança is et vietnamiens » a été choisi comme sujet de notre étude . L'étude porte sur des questions controversées des prénoms dans la culture française et viet namienne. Nous souhaitons qu’elle offre un tableau intéressant d'une part...

 • ĐINH HỒNG VÂN, LƯU ĐÌNH PHÚC.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Đinh, Hồng Vân; Lưu, Đình Phúc (2018-11-17)

 • La compétence formelle de mise en œuvre d’un écrit de recherche est une des exigences de la formation supérieure universitaire surtout en 2e Cycle et en 3 e Cycle (en Master et en Doctorat). Structurer un écrit de recherche semble problématique pour tous les étudiants vietnamiens surtout pour ceux qui sont sous la recherche de formation. La macrostructure d’un écrit de recherche qui est une notion déjà abordée ici et ailleurs dans les travaux de recherche scientifque dans le monde entier, par exemple en France depuis les années du début du XXIe siècle. Cette notion est moins exploitée et même inédite dans les discours universitaires au Vietnam. Cette structuration d’un écrit de...

 • ĐINH HỒNG VÂN.2010.Nâng cao kỹ năng hiểu trong biên-phiên dịch.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đinh, Hồng Vân (2010-04-10)

 • Mục đích của đề tài là nghiên cứu những nét đặc thù của hoạt động hiểu trong dịch thuật, tầm quan trọng của hoạt động này trong quá trình biên-phiên dịch để làm cơ sở cho việc đưa ra một số hoạt động rèn luyện kỹ năng hiểu trong dịch thuật. Nội dung chính của đề tài là tập trung làm rõ đặc điểm của hiểu, các yếu tố chi phối khả năng hiểu nghĩa ngôn bản. Trên cơ sở đó, đề tài đã đề xuất một số biện pháp để tăng cường khả năng hiểu nghĩa ngôn bản của thông dịch viên. Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương. Chương 1: tập hợp các quan niệm phổ biến liên quan đến dịch, phân biệt các loại hình dịch phổ biến, xác định đối tượng của dịch thuật là nghĩa ngôn bản, những trở ngại của...

 • ĐINH HỒNG VÂN.2014.Phân tích và nhận biết thông tin trong dịch thuật.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đinh, Hồng Vân (2014-05-17)

 • Khi chất lượng của một bản dịch không đạt yêu cầu, nguyên nhân thường được chỉ ra là những khó khăn về ngôn ngữ, chứ ít khi là các nguyên nhân khác như ảnh hưởng của các thao tác phân tích và nhận biết thông tin chứa đựng trong ngôn bản gốc cũng như vai trò của những kiến thức nền. Tuy nhiên, ngay cả khi có trình độ ngôn ngữ cao, người ta vẫn có thể dịch sai. Nguyên nhân chính là việc phân tích và nhận biết thông tin chưa được thực hiện một cách đầy đủ. Với nhan đề "Phân tích và nhận biết thông tin trong dịch thuật", phần đầu của cuốn sách trình bày tổng quan những đường hướng mới trong nghiên cứu dịch thuật hiện nay, nhất là Lý thuyết dịch nghĩa ngôn bản, được các phiên dịch chuyên n...

 • ĐINH HỒNG VÂN.2013.Trừu tượng hóa vỏ ngôn ngữ - một kỹ năng cơ bản trong dịch thuật.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đinh, Hồng Vân (2013-02-25)

 • Trong thời đại hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam, mặc dù ngày càng có nhiều người sử dụng thành thạo trong giao tiếp, nhu cầu về biên-phiên dịch vẫn còn lớn nếu không nói là ngày càng tăng cả về số lượng lẫn chất lượng. Trong bối cảnh đó, Lý thuyết dịch nghĩa ngôn bản, được các phiên dịch chuyên nghiệp Danica SELESKOVITCH và Marianne LEDERER đưa ra trên cơ sở kế thừa các lý thuyết dịch trước đó đã góp phần đáng kể nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch. Một trong những đóng góp quan trọng làm nên sự khác biệt của trường phái Paris này chính là nhận diện và nhấn mạnh vai trò của kỹ năng Trừu tượng hóa vỏ ngôn ngữ trong quá trình dịch thuật. Báo cáo này sẽ cung cấp thông t...

 • 00060000333.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đinh, Hồng Vân (2016)

 • Đề tài sẽ tìm hiểu thực trạng lý thuyết, tình hình giảng dạy và thực hành biên-phiên. Công việc này sẽ làm sáng tỏ những khó khăn và những điểm cần thay đổi. Đề tài cũng áp dụng Lý thuyết dịch nghĩa ngôn bản vào việc đánh giá chất lượng của một số tác phẩm dịch Pháp-Việt. Trên cơ sở đó, đề tài sẽ nghiên cứu và trình bày khả năng ứng dụng Lý thuyết dịch nghĩa ngôn bản vào đổi mới phương pháp và nội dung giảng dạy môn lý thuyết và thực hành dịch Pháp-Việt ở Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

 • DT_00141.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đinh, Hồng Vân (2002)

 • Nghiên cứu việc chuyển dịch và tìm các phương tiện tương đương cho dạng bị động của tiếng Pháp sang tiếng Việt qua các văn bản viết thuộc phong cách báo chí và khoa học Đề tài nghiên cứu toàn bộ các kiểu câu tiếng Pháp (thuộc hai phong cách chức năng là báo chí và khoa học) có sử dụng dạng bị động Data KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm ĐHQGHN Nghiên cứu một hiện tượng ngữ pháp của tiếng Pháp trong mối liên hệ so sánh với tiếng Việt đó là dạng bị động. Chúng tôi sẽ xem xét một cách cụ thể các vấn đề về cấu trúc, ý nghĩa và vai trò của dạng bị động. Tất cả mọi công việc sẽ được tiến hành dựa trên 1 cơ sở cứ liệu thực. Với cách làm vậy, chúng tôi hy vọng có thể giải quyết một số vấn đề còn...

Browsing by Author Đinh, Hồng Vân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 8 to 25 of 25
 • 26.2.4.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Hồng Vân (2010)

 • Để đáp ứng được yêu cầu của giao tiếp quốc tế, việc dạy-học kỹ năng nghe hiểu cần được quan tâm một cách đúng mức. Nghiên cứu kỹ năng hiểu trên các bình diện tâm lý cũng như dụng học này sẽ cho thấy các đặc điểm và các bước của quá trình nghe hiểu. Đây sẽ là cơ sở để cải tiến phương pháp, nâng cao chất lượng dạy-học kỹ năng quan trọng này.

 • ĐINH HỒNG VÂN.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Hồng Vân (2019-04-26)

 • Một trong những vấn đề thường được bàn bạc là những điều thường được coi là không thể chuyển dịch giữa các ngôn ngữ hay còn gọi là bất khả dịch. Ngoài những nguyên nhân khách quan cơ bản là sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và tri nhận giữa các cộng đồng xã hội-văn hóa-ngôn ngữ, bất khả dịch còn có những nguyên nhân chủ quan từ phía người dịch. Những nguyên nhân này không chỉ bắt nguồn từ vốn sống, vốn kiến thức của dịch giả mà còn có thể là do kỹ thuật, phương pháp dịch chưa đáp ứng được yêu cầu của công việc. Bài viết này sẽ tổng hợp những quan niệm phổ biến của các học giả trong và ngoài nước để có được một cái nhìn tổng quan về bất khả dịch, tham luận sẽ là giới thiệu một s...

 • ĐINH HỒNG VÂN.2010.La théorie du sens et la traduction des facteurs culturels.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đinh, Hồng Vân (2010-04-26)

 • Hơn bao giờ hết, hiện nay, nhu cầu giới thiệu văn học Việt Nam ra quốc tế đang đặt ra cho dịch thuật một khối lượng công việc khổng lồ. Tuy nhiên, được ví như những tấm gương phản chiếu của một nền văn hóa, các tác phẩm văn học khiến nhiều dịch giả phải chùn bước. Các dịch giả thường phải tự hỏi: làm thế nào để có thể chuyển tải được vô số các yếu tố văn hóa trong các tác phẩm văn học? Dựa trên cơ sở Lý thuyết dịch nghĩa ngôn bản, bài viết sẽ đưa ra một vài gợi ý để góp phần hỗ trợ các dịch giả trước những thách thức do các yếu tố văn hóa đặt ra. Sau khi giới thiệu sơ bộ về Lý thuyết dịch nghĩa ngôn bản, bài viết sẽ phân tích yếu tố nghĩa ngôn bản và tầm quan trọng của kỹ năng trừu tư...

 • 04054000103.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Tuấn Anh;  Advisor: Đinh, Hồng Vân (2016)

 • Not re travail porte sur les « problèmes linguistiques et culturels dans la traduction du Vietnamien en Français ». Il se compose de 3 chapitres. Le premier chapitre constitue le cadre théorique de la recherche. Nous voudrions y présenter des fondements théo riques, des conceptions différentes de la traduction qui jouent un rôle primordial dans la collecte et l’analyse du corpus présenté dans le deuxième chapitre de cette étude. Nous n’avons pas l’ambition de présenter les éléments théoriques de façon exhausti ve, nous essayerons de les classer selon un ordre allant du plus élémentaire au plus complexe . Le deuxièm...

 • ĐINH HỒNG VÂN.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Đinh, Hồng Vân (2018-04-16)

 • Bao cao nay nhằm mục đích: (1) giơi thiêu một sô net cơ bản của Lý thuyêt dịch nghĩa ngôn bản, (2) trinh bay nội dung cơ bản của hai giai đoan hiêu va diễn đat trong dịch thuật va (3) trinh bay nhưng tiêu chí đanh gia bản dịch đươc cac tac giả Lý thuyêt dịch nghĩa ngôn bản lựa chon va khuyên dùng. Bao cao đươc viêt trên cơ sở cac nghiên cưu gần đây của tac giả vê viêc ap dụng Lý thuyêt dịch nghĩa ngôn bản vao dịch va đao tao dịch Phap-Viêt ở Viêt Nam. Kêt quả cho thấy một sô han chê của viêc ap dụng phương phap dịch ngôn ngư trong dịch giao tiêp. Mặt khac, nghiên cưu cũng co nhưng đê xuất cho viêc nâng cao chất lương hiêu va diễn đat trong dịch thuật. Viêc trinh bay cac tiêu chí...

 • 04054000071.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Hạnh;  Advisor: Đinh, Hồng Vân (2015)

 • The study investigates the applicability of critical strategy in group work to the teaching of speaking skills for the second year students at English Department of Hong Duc University. Two survey questionnaires and four classroom observations were used to examine the teachers' and students' attitudes and beliefs towards CS in groups, the reality of application, the difficulties faced by the teachers and students as well as the possible suggestions to improve CS in group work for life long learning process. Results of the study showed that both groups of teachers and students are fully aware of the sheer importance of CS in group work to the students' speaking skills improvement. Usin...

 • 04054000089.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Tuyết Anh;  Advisor: Đinh, Hồng Vân (2015)

 • Dans toutes les langues, les prénoms sont des objets linguistiques et des représentations complexes. Le prénomest considéré comme un aspect de la culture. Les prénoms reflètent les croyances etla pensée desgens sur le monde qui les entoure. Nous avons décidé de faire une étude sur les prénoms dans la culture vietnamienne et française. Enfin«L’influence de la culture sur les prénoms français etvietnamiens» a été choisi comme sujet de notre étude. L'étude porte sur des questions controversées des prénoms dans la culture française et vietnamienne. Nous souhaitons qu’elle offre un tableau intéressant d'une partie de la culture. Cela sera utile pour les apprenants qui n’ont pas encore asse...

 • 04054000089_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Tuyết Anh;  Advisor: Đinh, Hồng Vân (2015)

 • Dans toutes les langues, les prénoms sont des objets linguistiques et des représentations complexes. Le prénom est considér é comme un aspect de la culture . Les prénoms reflètent les croyances et la pensée de s ge ns sur le monde qui les entoure. Nous avons décidé de faire une étude sur les pré noms dans la culture vietnamienne et française . Enfin « L’influence de la culture sur les prénoms frança is et vietnamiens » a été choisi comme sujet de notre étude . L'étude porte sur des questions controversées des prénoms dans la culture française et viet namienne. Nous souhaitons qu’elle offre un tableau intéressant d'une part...

 • ĐINH HỒNG VÂN, LƯU ĐÌNH PHÚC.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Đinh, Hồng Vân; Lưu, Đình Phúc (2018-11-17)

 • La compétence formelle de mise en œuvre d’un écrit de recherche est une des exigences de la formation supérieure universitaire surtout en 2e Cycle et en 3 e Cycle (en Master et en Doctorat). Structurer un écrit de recherche semble problématique pour tous les étudiants vietnamiens surtout pour ceux qui sont sous la recherche de formation. La macrostructure d’un écrit de recherche qui est une notion déjà abordée ici et ailleurs dans les travaux de recherche scientifque dans le monde entier, par exemple en France depuis les années du début du XXIe siècle. Cette notion est moins exploitée et même inédite dans les discours universitaires au Vietnam. Cette structuration d’un écrit de...

 • ĐINH HỒNG VÂN.2010.Nâng cao kỹ năng hiểu trong biên-phiên dịch.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đinh, Hồng Vân (2010-04-10)

 • Mục đích của đề tài là nghiên cứu những nét đặc thù của hoạt động hiểu trong dịch thuật, tầm quan trọng của hoạt động này trong quá trình biên-phiên dịch để làm cơ sở cho việc đưa ra một số hoạt động rèn luyện kỹ năng hiểu trong dịch thuật. Nội dung chính của đề tài là tập trung làm rõ đặc điểm của hiểu, các yếu tố chi phối khả năng hiểu nghĩa ngôn bản. Trên cơ sở đó, đề tài đã đề xuất một số biện pháp để tăng cường khả năng hiểu nghĩa ngôn bản của thông dịch viên. Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương. Chương 1: tập hợp các quan niệm phổ biến liên quan đến dịch, phân biệt các loại hình dịch phổ biến, xác định đối tượng của dịch thuật là nghĩa ngôn bản, những trở ngại của...

 • ĐINH HỒNG VÂN.2014.Phân tích và nhận biết thông tin trong dịch thuật.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đinh, Hồng Vân (2014-05-17)

 • Khi chất lượng của một bản dịch không đạt yêu cầu, nguyên nhân thường được chỉ ra là những khó khăn về ngôn ngữ, chứ ít khi là các nguyên nhân khác như ảnh hưởng của các thao tác phân tích và nhận biết thông tin chứa đựng trong ngôn bản gốc cũng như vai trò của những kiến thức nền. Tuy nhiên, ngay cả khi có trình độ ngôn ngữ cao, người ta vẫn có thể dịch sai. Nguyên nhân chính là việc phân tích và nhận biết thông tin chưa được thực hiện một cách đầy đủ. Với nhan đề "Phân tích và nhận biết thông tin trong dịch thuật", phần đầu của cuốn sách trình bày tổng quan những đường hướng mới trong nghiên cứu dịch thuật hiện nay, nhất là Lý thuyết dịch nghĩa ngôn bản, được các phiên dịch chuyên n...

 • ĐINH HỒNG VÂN.2013.Trừu tượng hóa vỏ ngôn ngữ - một kỹ năng cơ bản trong dịch thuật.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đinh, Hồng Vân (2013-02-25)

 • Trong thời đại hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam, mặc dù ngày càng có nhiều người sử dụng thành thạo trong giao tiếp, nhu cầu về biên-phiên dịch vẫn còn lớn nếu không nói là ngày càng tăng cả về số lượng lẫn chất lượng. Trong bối cảnh đó, Lý thuyết dịch nghĩa ngôn bản, được các phiên dịch chuyên nghiệp Danica SELESKOVITCH và Marianne LEDERER đưa ra trên cơ sở kế thừa các lý thuyết dịch trước đó đã góp phần đáng kể nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch. Một trong những đóng góp quan trọng làm nên sự khác biệt của trường phái Paris này chính là nhận diện và nhấn mạnh vai trò của kỹ năng Trừu tượng hóa vỏ ngôn ngữ trong quá trình dịch thuật. Báo cáo này sẽ cung cấp thông t...

 • 00060000333.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đinh, Hồng Vân (2016)

 • Đề tài sẽ tìm hiểu thực trạng lý thuyết, tình hình giảng dạy và thực hành biên-phiên. Công việc này sẽ làm sáng tỏ những khó khăn và những điểm cần thay đổi. Đề tài cũng áp dụng Lý thuyết dịch nghĩa ngôn bản vào việc đánh giá chất lượng của một số tác phẩm dịch Pháp-Việt. Trên cơ sở đó, đề tài sẽ nghiên cứu và trình bày khả năng ứng dụng Lý thuyết dịch nghĩa ngôn bản vào đổi mới phương pháp và nội dung giảng dạy môn lý thuyết và thực hành dịch Pháp-Việt ở Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

 • DT_00141.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đinh, Hồng Vân (2002)

 • Nghiên cứu việc chuyển dịch và tìm các phương tiện tương đương cho dạng bị động của tiếng Pháp sang tiếng Việt qua các văn bản viết thuộc phong cách báo chí và khoa học Đề tài nghiên cứu toàn bộ các kiểu câu tiếng Pháp (thuộc hai phong cách chức năng là báo chí và khoa học) có sử dụng dạng bị động Data KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm ĐHQGHN Nghiên cứu một hiện tượng ngữ pháp của tiếng Pháp trong mối liên hệ so sánh với tiếng Việt đó là dạng bị động. Chúng tôi sẽ xem xét một cách cụ thể các vấn đề về cấu trúc, ý nghĩa và vai trò của dạng bị động. Tất cả mọi công việc sẽ được tiến hành dựa trên 1 cơ sở cứ liệu thực. Với cách làm vậy, chúng tôi hy vọng có thể giải quyết một số vấn đề còn...