Browsing by Author Đinh, Hồng Vân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 25 of 25
 • ĐINH HỒNG VÂN.2010.Nâng cao kỹ năng hiểu trong biên-phiên dịch.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đinh, Hồng Vân (2010-04-10)

 • Mục đích của đề tài là nghiên cứu những nét đặc thù của hoạt động hiểu trong dịch thuật, tầm quan trọng của hoạt động này trong quá trình biên-phiên dịch để làm cơ sở cho việc đưa ra một số hoạt động rèn luyện kỹ năng hiểu trong dịch thuật. Nội dung chính của đề tài là tập trung làm rõ đặc điểm của hiểu, các yếu tố chi phối khả năng hiểu nghĩa ngôn bản. Trên cơ sở đó, đề tài đã đề xuất một số biện pháp để tăng cường khả năng hiểu nghĩa ngôn bản của thông dịch viên. Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương. Chương 1: tập hợp các quan niệm phổ biến liên quan đến dịch, phân biệt các loại hình dịch phổ biến, xác định đối tượng của dịch thuật là nghĩa ngôn bản, những trở ngại của...

 • ĐINH HỒNG VÂN.2014.Phân tích và nhận biết thông tin trong dịch thuật.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đinh, Hồng Vân (2014-05-17)

 • Khi chất lượng của một bản dịch không đạt yêu cầu, nguyên nhân thường được chỉ ra là những khó khăn về ngôn ngữ, chứ ít khi là các nguyên nhân khác như ảnh hưởng của các thao tác phân tích và nhận biết thông tin chứa đựng trong ngôn bản gốc cũng như vai trò của những kiến thức nền. Tuy nhiên, ngay cả khi có trình độ ngôn ngữ cao, người ta vẫn có thể dịch sai. Nguyên nhân chính là việc phân tích và nhận biết thông tin chưa được thực hiện một cách đầy đủ. Với nhan đề "Phân tích và nhận biết thông tin trong dịch thuật", phần đầu của cuốn sách trình bày tổng quan những đường hướng mới trong nghiên cứu dịch thuật hiện nay, nhất là Lý thuyết dịch nghĩa ngôn bản, được các phiên dịch chuyên n...

 • ĐINH HỒNG VÂN.2013.Trừu tượng hóa vỏ ngôn ngữ - một kỹ năng cơ bản trong dịch thuật.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đinh, Hồng Vân (2013-02-25)

 • Trong thời đại hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam, mặc dù ngày càng có nhiều người sử dụng thành thạo trong giao tiếp, nhu cầu về biên-phiên dịch vẫn còn lớn nếu không nói là ngày càng tăng cả về số lượng lẫn chất lượng. Trong bối cảnh đó, Lý thuyết dịch nghĩa ngôn bản, được các phiên dịch chuyên nghiệp Danica SELESKOVITCH và Marianne LEDERER đưa ra trên cơ sở kế thừa các lý thuyết dịch trước đó đã góp phần đáng kể nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch. Một trong những đóng góp quan trọng làm nên sự khác biệt của trường phái Paris này chính là nhận diện và nhấn mạnh vai trò của kỹ năng Trừu tượng hóa vỏ ngôn ngữ trong quá trình dịch thuật. Báo cáo này sẽ cung cấp thông t...

 • 00060000333.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đinh, Hồng Vân (2016)

 • Đề tài sẽ tìm hiểu thực trạng lý thuyết, tình hình giảng dạy và thực hành biên-phiên. Công việc này sẽ làm sáng tỏ những khó khăn và những điểm cần thay đổi. Đề tài cũng áp dụng Lý thuyết dịch nghĩa ngôn bản vào việc đánh giá chất lượng của một số tác phẩm dịch Pháp-Việt. Trên cơ sở đó, đề tài sẽ nghiên cứu và trình bày khả năng ứng dụng Lý thuyết dịch nghĩa ngôn bản vào đổi mới phương pháp và nội dung giảng dạy môn lý thuyết và thực hành dịch Pháp-Việt ở Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

 • DT_00141.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đinh, Hồng Vân (2002)

 • Nghiên cứu việc chuyển dịch và tìm các phương tiện tương đương cho dạng bị động của tiếng Pháp sang tiếng Việt qua các văn bản viết thuộc phong cách báo chí và khoa học Đề tài nghiên cứu toàn bộ các kiểu câu tiếng Pháp (thuộc hai phong cách chức năng là báo chí và khoa học) có sử dụng dạng bị động Data KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm ĐHQGHN Nghiên cứu một hiện tượng ngữ pháp của tiếng Pháp trong mối liên hệ so sánh với tiếng Việt đó là dạng bị động. Chúng tôi sẽ xem xét một cách cụ thể các vấn đề về cấu trúc, ý nghĩa và vai trò của dạng bị động. Tất cả mọi công việc sẽ được tiến hành dựa trên 1 cơ sở cứ liệu thực. Với cách làm vậy, chúng tôi hy vọng có thể giải quyết một số vấn đề còn...

Browsing by Author Đinh, Hồng Vân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 25 of 25
 • ĐINH HỒNG VÂN.2010.Nâng cao kỹ năng hiểu trong biên-phiên dịch.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đinh, Hồng Vân (2010-04-10)

 • Mục đích của đề tài là nghiên cứu những nét đặc thù của hoạt động hiểu trong dịch thuật, tầm quan trọng của hoạt động này trong quá trình biên-phiên dịch để làm cơ sở cho việc đưa ra một số hoạt động rèn luyện kỹ năng hiểu trong dịch thuật. Nội dung chính của đề tài là tập trung làm rõ đặc điểm của hiểu, các yếu tố chi phối khả năng hiểu nghĩa ngôn bản. Trên cơ sở đó, đề tài đã đề xuất một số biện pháp để tăng cường khả năng hiểu nghĩa ngôn bản của thông dịch viên. Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương. Chương 1: tập hợp các quan niệm phổ biến liên quan đến dịch, phân biệt các loại hình dịch phổ biến, xác định đối tượng của dịch thuật là nghĩa ngôn bản, những trở ngại của...

 • ĐINH HỒNG VÂN.2014.Phân tích và nhận biết thông tin trong dịch thuật.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đinh, Hồng Vân (2014-05-17)

 • Khi chất lượng của một bản dịch không đạt yêu cầu, nguyên nhân thường được chỉ ra là những khó khăn về ngôn ngữ, chứ ít khi là các nguyên nhân khác như ảnh hưởng của các thao tác phân tích và nhận biết thông tin chứa đựng trong ngôn bản gốc cũng như vai trò của những kiến thức nền. Tuy nhiên, ngay cả khi có trình độ ngôn ngữ cao, người ta vẫn có thể dịch sai. Nguyên nhân chính là việc phân tích và nhận biết thông tin chưa được thực hiện một cách đầy đủ. Với nhan đề "Phân tích và nhận biết thông tin trong dịch thuật", phần đầu của cuốn sách trình bày tổng quan những đường hướng mới trong nghiên cứu dịch thuật hiện nay, nhất là Lý thuyết dịch nghĩa ngôn bản, được các phiên dịch chuyên n...

 • ĐINH HỒNG VÂN.2013.Trừu tượng hóa vỏ ngôn ngữ - một kỹ năng cơ bản trong dịch thuật.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đinh, Hồng Vân (2013-02-25)

 • Trong thời đại hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam, mặc dù ngày càng có nhiều người sử dụng thành thạo trong giao tiếp, nhu cầu về biên-phiên dịch vẫn còn lớn nếu không nói là ngày càng tăng cả về số lượng lẫn chất lượng. Trong bối cảnh đó, Lý thuyết dịch nghĩa ngôn bản, được các phiên dịch chuyên nghiệp Danica SELESKOVITCH và Marianne LEDERER đưa ra trên cơ sở kế thừa các lý thuyết dịch trước đó đã góp phần đáng kể nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch. Một trong những đóng góp quan trọng làm nên sự khác biệt của trường phái Paris này chính là nhận diện và nhấn mạnh vai trò của kỹ năng Trừu tượng hóa vỏ ngôn ngữ trong quá trình dịch thuật. Báo cáo này sẽ cung cấp thông t...

 • 00060000333.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đinh, Hồng Vân (2016)

 • Đề tài sẽ tìm hiểu thực trạng lý thuyết, tình hình giảng dạy và thực hành biên-phiên. Công việc này sẽ làm sáng tỏ những khó khăn và những điểm cần thay đổi. Đề tài cũng áp dụng Lý thuyết dịch nghĩa ngôn bản vào việc đánh giá chất lượng của một số tác phẩm dịch Pháp-Việt. Trên cơ sở đó, đề tài sẽ nghiên cứu và trình bày khả năng ứng dụng Lý thuyết dịch nghĩa ngôn bản vào đổi mới phương pháp và nội dung giảng dạy môn lý thuyết và thực hành dịch Pháp-Việt ở Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

 • DT_00141.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đinh, Hồng Vân (2002)

 • Nghiên cứu việc chuyển dịch và tìm các phương tiện tương đương cho dạng bị động của tiếng Pháp sang tiếng Việt qua các văn bản viết thuộc phong cách báo chí và khoa học Đề tài nghiên cứu toàn bộ các kiểu câu tiếng Pháp (thuộc hai phong cách chức năng là báo chí và khoa học) có sử dụng dạng bị động Data KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm ĐHQGHN Nghiên cứu một hiện tượng ngữ pháp của tiếng Pháp trong mối liên hệ so sánh với tiếng Việt đó là dạng bị động. Chúng tôi sẽ xem xét một cách cụ thể các vấn đề về cấu trúc, ý nghĩa và vai trò của dạng bị động. Tất cả mọi công việc sẽ được tiến hành dựa trên 1 cơ sở cứ liệu thực. Với cách làm vậy, chúng tôi hy vọng có thể giải quyết một số vấn đề còn...