Browsing by Author Đinh, Thị Thu Hiền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 6 to 7 of 7
 • 05050003091.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thu Hiền;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Thành (2017)

 • Đổi mới PPDH; năng lực và sự phát triển năng lực hợp tác và sử dụng dạy học theo chuyên đề để phát triển năng lực hợp tác cho HS. - Điều tra, đánh giá được thực trạng sử dụng dạy học theo chuyên đề nhằm phát triển năng lực hợp tác cho HS ở trường THPT Hoa Lư A tỉnh Ninh Bình. - Đề xuất 8 nguyên tắc lựa chọn chuyên đề dạy học, qui trình 6 bước xây dựng chuyên đề dạy học nhằm phát triển năng lực hợp tác cho HS. - Thiết kế công cụ đánh giá năng lực hợp tác cho HS thông qua dạy học chuyên đề dẫn xuất hiđrocacbon gồm bảng tiêu chí đánh giá năng lực hợp tác, bảng kiểm quan sát của GV và HS, phiếu tự đánh giá của HS. - Chúng tôi đã thiết kế và sử dụng hai chuyên đề dạy học. - ...

 • 02050005168.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thu Hiền;  Advisor: Đỗ, Anh Đức (2017)

 • - Luận văn đã đưa ra được cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Đó là việc tiếp cận thông tin của công chúng Nam Định về vấn đề xây dựng nông thôn mới qua báo chí. - Trên cơ sở những vấn đề lý luận đã xây dựng, luận văn đã khảo sát ý kiến của công chúng Nam Định, tìm hiểu cách thức tiếp cận thông tin gồm tần suất, mục đích, nội dung tiếp cận và cách tương tác của công chúng với những thông tin tiếp cận qua báo chí. Kết hợp với việc phỏng vấn sâu đối với công chúng, luận văn đã chỉ ra được tiếp cận thông tin của công chúng Nam Định về xây dựng nông thôn mới có vai trò quan trọng giúp cho bộ mặt nông thôn tại các địa phương trên toàn tỉnh ngày một khởi sắc hơn. ...

Browsing by Author Đinh, Thị Thu Hiền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 6 to 7 of 7
 • 05050003091.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thu Hiền;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Thành (2017)

 • Đổi mới PPDH; năng lực và sự phát triển năng lực hợp tác và sử dụng dạy học theo chuyên đề để phát triển năng lực hợp tác cho HS. - Điều tra, đánh giá được thực trạng sử dụng dạy học theo chuyên đề nhằm phát triển năng lực hợp tác cho HS ở trường THPT Hoa Lư A tỉnh Ninh Bình. - Đề xuất 8 nguyên tắc lựa chọn chuyên đề dạy học, qui trình 6 bước xây dựng chuyên đề dạy học nhằm phát triển năng lực hợp tác cho HS. - Thiết kế công cụ đánh giá năng lực hợp tác cho HS thông qua dạy học chuyên đề dẫn xuất hiđrocacbon gồm bảng tiêu chí đánh giá năng lực hợp tác, bảng kiểm quan sát của GV và HS, phiếu tự đánh giá của HS. - Chúng tôi đã thiết kế và sử dụng hai chuyên đề dạy học. - ...

 • 02050005168.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thu Hiền;  Advisor: Đỗ, Anh Đức (2017)

 • - Luận văn đã đưa ra được cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Đó là việc tiếp cận thông tin của công chúng Nam Định về vấn đề xây dựng nông thôn mới qua báo chí. - Trên cơ sở những vấn đề lý luận đã xây dựng, luận văn đã khảo sát ý kiến của công chúng Nam Định, tìm hiểu cách thức tiếp cận thông tin gồm tần suất, mục đích, nội dung tiếp cận và cách tương tác của công chúng với những thông tin tiếp cận qua báo chí. Kết hợp với việc phỏng vấn sâu đối với công chúng, luận văn đã chỉ ra được tiếp cận thông tin của công chúng Nam Định về xây dựng nông thôn mới có vai trò quan trọng giúp cho bộ mặt nông thôn tại các địa phương trên toàn tỉnh ngày một khởi sắc hơn. ...