Browsing by Author Đinh, Vũ Hạnh Trang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 05050003900.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đinh, Vũ Hạnh Trang;  Advisor: Đinh, Thị Kim Thoa (2020)

  • Mức độ ảnh hưởng của phương pháp giáo dục Montessori đến sự phát triển nhận thức của trẻ từ 3 đến 6 tuổi. Giới hạn nghiên cứu Trong khuôn khổ của nghiên cứu này, đề tài này chỉ triển khai trong giới hạn như sau: Đánh giá mức độ ảnh hưởng của phương pháp giáo dục Montessori đến sự phát triển nhận thức ở hai tiểu lĩnh vực: khám phá tự nhiên và khám phá xã hội. Giới hạn độ tuổi của đối tượng khảo sát: trẻ từ 5 đến 6tuổi (sinh năm 2014). Địa bàn nghiên cứu: 5 trường mầm non trên địa bàn 4 quận nội thành Hà Nội

Browsing by Author Đinh, Vũ Hạnh Trang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 05050003900.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đinh, Vũ Hạnh Trang;  Advisor: Đinh, Thị Kim Thoa (2020)

  • Mức độ ảnh hưởng của phương pháp giáo dục Montessori đến sự phát triển nhận thức của trẻ từ 3 đến 6 tuổi. Giới hạn nghiên cứu Trong khuôn khổ của nghiên cứu này, đề tài này chỉ triển khai trong giới hạn như sau: Đánh giá mức độ ảnh hưởng của phương pháp giáo dục Montessori đến sự phát triển nhận thức ở hai tiểu lĩnh vực: khám phá tự nhiên và khám phá xã hội. Giới hạn độ tuổi của đối tượng khảo sát: trẻ từ 5 đến 6tuổi (sinh năm 2014). Địa bàn nghiên cứu: 5 trường mầm non trên địa bàn 4 quận nội thành Hà Nội