Browsing by Author 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS GRADUATE RESEARCH SYMPOSIUM PROCEEDINGS “LINGUISTICS - FOREIGN LANGUAGE EDUCATION INTERDISCIPLINARY FIELDS

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 31 to 50 of 69
 • NGUYỄN THỊ THU HÀ.pdf.jpg
 • Video


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà (2018-11-17)

 • Hiện nay, khi quốc tế hóa giáo dục đại học đang trở thành một xu thế tất yếu thì việc dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh (EMI- English as a Medium of Instruction) ở bậc đại học cũng nhanh chóng chiếm ưu thế ở nhiều quốc gia - nơi mà tiếng Anh chỉ đóng vai trò là một ngoại ngữ. Sự thay đổi ngôn ngữ để truyền đạt kiến thức ở bậc đại học đã làm dấy lên một số hoài nghi, lo ngại về tính hiệu quả của các khóa học chuyên ngành bằng tiếng Anh. Trên cơ sở tổng hợp và phân tích các nghiên cứu đã được thực hiện trên thế giới và Việt Nam về việc dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh ở bậc đại học, bài báo tập trung vào những nội dung chính sau đây: (1) Ảnh hưởng của việc dạy chuyên ngành bằng tiến...

 • VÕ THỊ QUỲNH NHƯ.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Võ, Thị Quỳnh Như (2018-11-17)

 • Ngoại ngữ chuyên ngành là một thuật ngữ dùng trong giảng dạy ngoại ngữ. Đây là một bộ môn không nằm ngoài phương pháp giảng dạy ngoại ngữ nói chung. Trước khi sinh viên học chuyên ngành bằng ngoại ngữ, thì họ phải được học môn ngoại ngữ chuyên ngành để củng cố kiến thức về ngữ pháp, từ vựng, cấu trúc câu. Trong giảng dạy ngoại ngữ chuyên ngành, sự tương tác giữa kiến thức của người đọc và nội dung trong bài đọc hiểu là vô cùng quan trọng.

 • ĐỖ TUẤN LONG.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Đỗ, Tuấn Long (2018-11-17)

 • The study aims at exploring the lexical representations of the English preposition over in the light of Lexical concepts and Cognitive models. We advocate the idea by Evans that over, as a linguistic vehicle paired with other units, encodes distinct lexical concepts (2009). The data were collected from the Corpus of Contemporary American English, 2017 Spoken and analyzed with content-based methods. It is found that "over" denotes 17 lexical concepts, encoded by distinct syntactic and semantic structures; and Lexical concepts and Cognitive models together with image-schema would shed light on the lexical representations of over to account for its distinct senses/ concepts.Nghiên...

 • NGUYỄN THỊ HẢO.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Dương, Thanh Hảo (2018-11-17)

 • For recent decades, the incredible developments and changes of digital technology have made considerable impacts on various areas including education which lead to the new challenges to teachers. For this reason, students also need to develop the necessary 21st century skills that enable them to thrive for today’s education. According to the Educational Testing Service (ETS) (2007), the 21st century learning skills refer to the ability to a) collect and/or retrieve information, b) organize and manage information, c) evaluate the quality, relevance, and usefulness of information, and d) generate accurate information through the use of existing resources. To achieve this goal, te...

 • PHẠM THỊ HUYỀN.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Phạm, Thị Huyền (2018-11-17)

 • Phó từ không phải là thành phần chính trong câu nhưng nó đóng vai trò quan trọng giúp cho câu văn trở lên rõ nghĩa và đa sắc thái hơn. Dựa vào phó từ, chúng ta có thể hiểu rõ và sắc nét ý của câu văn. Qua bài viết này, tác giả đưa ra một số hiểu biết về khái niệm phí từ và phân loại phó từ trong tiếng Nhật. Phó từ tiếng Nhật chia thành 4 loại cơ bản: 1. Tình thái 2. Chỉ thị. 3. Mức độ. 4. Trần thuật. Tổng hợp các phó từ xuất hiện trong giáo trình Minna no Nihongo sơ cấp hiện đang được sử dụng chủ yếu tại các trường Đại học, cao đẳng tại Hải Phòng. Đồng thời, đề xuất một số dạng bài tập ứng dụng giúp làm tư liệu tham khảo cho việc dạy và học phó từ tiếng Nhật sơ cấp tại Hải Phòn...

 • NGUYỄN THỊ THÙY LINH.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Thùy Linh (2018-11-17)

 • This cross-cultural study aims to investigate into the positive and negative politeness strategies manifested by Vietnamese and American natives to express satisfaction in different contexts. On conducting the research, the author takes informants’ social parameters such as age, sex, marital status, living area, and knowledge of foreign language(s) into consideration. Informants were asked to complete two forms of questionnaire, which are the meta-pragmatic questionnaire and data completion task. Semi-structured interviews are also made of to explore the reasons and beliefs of informants when choosing a certain communicative strategy. Ultimately, their survey responses are caref...

 • Raqib Chowdhury.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Chowdhury, Raqib (2018-11-17)

 • Often to be ‘critical’ is seen as pejorative - as synonymous to fnding fault, and in the academic context this is also often seen as a sign of disrespect, even arrogance - hence best avoided. Yet studies and research at the graduate level and beyond are quintessentially founded upon our understanding and practice of criticality and critical thinking. This presentation unpacks the philosophical foundations upon which criticality in the social sciences is based, and offers insights into some questions - how can we be critical without being judgemental? How can a critical outlook enhance our understanding of theories? How can we best reflect our critical stance in our writing? In a...

 • NGÔ THỊ BÍCH LAN.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Ngô, Thị Bích Lan (2018-11-17)

 • Học thuyết Obama được hình thành từ quá trình tranh cử của Barack Obama với tư tưởng chủ đạo là sử dụng quyền lực mềm trong lãnh đạo. Sau khi trở thành chủ nhân của Nhà Trắng, Tổng thống Barack Obama đã sử dụng học thuyết này như một đường hướng ngoại giao của Hoa Kỳ trong suốt hai nhiệm kỳ. Trong phạm vi bài viết, dựa trên lý thuyết quyền lực mềm của Joseph S. Nye, tác giả phân tích những biểu hiện của quyền lực mềm trong Học thuyết Obama được thể hiện qua 3 khía cạnh chủ yếu là: xu hướng ôn hòa và hợp tác trong giải quyết chiến tranh và xung đột; hợp tác phát triển và chia sẻ các giá trị dựa trên quan điểm bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau; thái độ thiện chí và tinh thần cầu thị ...

 • NGUYỄN HỒNG MAI.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Hồng Mai (2018-11-17)

 • The materials development and evaluation can “give life” to theories in the language classroom (Canniveng & Martinez, 2003). Particularly, blended learning program, which integrated both online and ofine learning, has compelled many program writers as well as teachers to choose the most appropriate materials. Hence, this study aims at investigating the teachers’ perspectives on both the current teaching materials and the factors probably affecting on the adapting/designing materials as well as the techniques used for this complex process. More importantly, the students’ evaluation on the learning materials, which have been adapted in the blended learning program, is also discuss...

 • NGÔ VĂN HÙNG.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Ngô, Văn Hùng (2018-11-17)

 • Trong lịch sư phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, châu Âu luôn giữ một vị trí quan trọng nổi bật và đã thực sự trở thành cái nôi của cách mạng thế giới. Đây chính là nơi ra đời của các trào lưu tư tưởng tiến bộ, các cuộc cách mạng, mảnh đất nuôi dưỡng quá trình hình thành và phát triển học thuyết cách mạng của giai cấp vô sản trên toàn thế giới. Các Đảng Cộng sản và các tổ chức cộng sản quốc tế đều ra đời và phát triển tại châu lục này. Là một bộ phận khăng khít của phong trào cách mạng thế giới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn duy trì mối quan hệ hữu nghị hợp tác với các đảng cộng sản tại châu lục này và coi đó thực sự là một sứ mệnh cao cả. Thông qua việc tì...

 • NGUYỄN THỊ KIM HỒNG.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Hồng (2018-11-17)

 • Thơ Công giáo là một bộ phận của văn học Công giáo nói riêng và văn học Việt Nam nói chung, bao gồm các sáng tác thơ viết về Đạo Thiên Chúa hoặc các vấn đề liên quan đến Đạo Thiên Chúa, trong đó có vấn đề Đức tin tôn giáo của các nhà thơ. Người sáng tác thơ Công giáo có thể theo đạo hoặc ngoại đạo nhưng trong tâm hồn của các thi nhân luôn biểu hiện đức tin thiêng liêng vào tôn giáo. Trong báo cáo này, chúng tôi tìm hiểu về sự vận động và phát triển của thơ Công giáo, từ đó đánh giá đóng góp và vai trò của bộ phận thơ ca này đối với nền thi ca của dân tộc. Catholic poetry is an integral part of Catholic literature in particular and Vietnamese literature in general, including poe...

 • NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Hạnh (2018-11-17)

 • The purpose of this paper is to present an overview of the theories currently available about professional learning communities (PLCs) and provide some background information about the characteristics of Professional Learning Communities (PLCs) of EFL teachers at tertiary education in a specifc context – in Vietnam. It will examine why PLCs have those characteristics in teaching English as a foreign language at tertiary education and discuss the differences and similarities of PLCs in informal and formal settings in the context of universities in Vietnam. Based on the fndings from literature review about PLCs, the paper provides a clear picture of the signifcant roles of PLCs in...

 • NGUYỄN THU THỦY.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Thu Thủy (2018-11-17)

 • Tiếng Pháp là một trong bốn ngoại ngữ được đưa vào giảng dạy tại Học viện Cảnh sát Nhân dân. Tuy nhiên, việc dạy-học tiếng Pháp còn gặp nhiều bất cập, sinh viên không sử dụng được tiếng Pháp để phục vụ công tác chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm trong đấu tranh phòng chống tội phạm với cảnh sát các nước trên thế giới... Trong bài viết này, tác giả đề cập đến việc thiết kế chương trình môn học tiếng Pháp tại Học viện Cảnh sát Nhân dân nhằm hướng tới mục tiêu sinh viên sử dụng được tiếng Pháp phục vụ cho công tác chuyên môn, trên cơ sở nghiên cứu đường hướng hành động, một đường hướng giáo học pháp mới, cơ sở lý thuyết của Khung tham chiếu châu Âu và xu thế phát triển của môn học n...

 • HOÀNG THỊ NGỌC LAN.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Hoàng, Thị Ngọc Lan (2018-11-17)

 • Donald Trump is said to have achieved one of the most improbable victories in modern US history which prompted multiple reactions and a series of controversies (Roberts et al., 2016). This political shock swept away all the preconceptions about politics. If politician candidates have been typically portrayed as robotic with scripted language, Donald Trump has an idiosyncratic speaking style that relies on simple words and phrases. By applying Halliday’s Transitivity framework and the mixed method, the paper investigates Trump’s linguistic strategies in the 2016 American presidential election debates which contributed to his political success and the ways he portrayed himself th...

 • NGUYỄN THỊ THANH HUỆ.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huệ (2018-11-17)

 • Hành vi ngôn ngữ nịnh là hành vi ngôn ngữ không được thực hiện bằng động từ ngữ vi mà hành vi này được thực hiện qua các phương tiện ngôn ngữ như sử dụng từ ngữ xưng hô, sử dụng các phụ từ chỉ mức độ cao, sử dụng nhiều từ ngữ đưa đẩy và các trợ từ tình thái, sử dụng các hình thức rào đón và sử dụng biểu thức đánh giá cao mang tính phóng đại, khoa trương. Việc sử dụng nhiều từ ngữ tình thái trong hành vi ngôn ngữ nịnh đã góp phần tăng hiệu quả nịnh lên rất nhiều và đây cũng chính là một trong những dấu hiệu ngôn ngữ để người nghe có thể nhận diện hành vi nịnh. Từ ngữ tình thái sử dụng trong hành vi nịnh được chia làm hai loại là từ ngữ cảm thán và trợ từ tình thái. Trong bài viế...

 • Méthode Niynkuru.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Niynkuru, Méthode (2018-11-17)

 • Il est important d’étudier et d’analyser les données éducatives, en particulier les données en rapport avec les candidats étudiants pour la formation master informatique de l’IFI par les étudiants, actuellement dont la majorité est d’origine africaine. Le Machine Learning est le domaine d’étude concerné par les données éd-ucatives. Ce domaine est comme une manière pour découvrir des modèles et des connais-sances intéressantes dans le système éducatif. Cette étude porte également sur ce sujet, plus particulièrement sur la sélection des candidats étudiants pour la bourse de formation master informatique de l’IFI. Cette étude explore de multiples facteurs théoriquement en rapport ...

 • PHẠM THỊ MAI.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Phạm, Thị Mai (2018-11-17)

 • This article reviews frst and foremost concepts of identity and teacher identity. In spite of controversial debates of a uniform notion of each, there’s a consensus that these concepts are complex, multi-dimensional and ever-evolving. Then the issue of self-concept and its relationship to teacher identity is discussed, explaining teacher identity formation through personal and professional self. These insights lay grounds for understanding of academics’ identity which has recently been a topic of increasing research interest in the current trend towards a research-intensive environment among universities. Finally, the construction of academics’ identity is presented through the...

 • PHẠM HẢI YẾN.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Phạm, Hải Yến (2018-11-17)

 • This article is about Matthew Clarke’s points of view in applying discourse analysis to explore language teacher identities through her work ‘Language teacher identities: Coconstructing Discourse and community’ (Clark, 2008). The writing only focuses on some following issues of the book. Firstly, it analizes which defnition of discourse Matthew chose for his study among different ones and how she used it openly, flexibly and eclecticically, meanwhile a limited amount of my personal opinions of this issue are added. Besides, it mentions her analysis of four common misunderstandings about discourse-based theories related to the wide usage of the term, four points which all discourse...

 • Rosemary Orlando.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Orlando, Rosemary (2018-11-17)

 • In response to the ever-changing landscape in English Language Teaching (ELT) brought about by globalization and technological advances, Vietnam continues to address the quality of its English language teaching and curricula thus necessitating more training to raise teacher standards. The Vietnam Ministry of Education’s recent initiatives for its English language teachers are having considerable impact on policies and practices throughout the region. It also shines a light on the challenges as well as the signifcant gaps in the process. With so many new methodologies, approaches, technology, and materials, it is important to strengthen the connection between theory and practice...

Browsing by Author 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS GRADUATE RESEARCH SYMPOSIUM PROCEEDINGS “LINGUISTICS - FOREIGN LANGUAGE EDUCATION INTERDISCIPLINARY FIELDS

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 31 to 50 of 69
 • NGUYỄN THỊ THU HÀ.pdf.jpg
 • Video


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà (2018-11-17)

 • Hiện nay, khi quốc tế hóa giáo dục đại học đang trở thành một xu thế tất yếu thì việc dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh (EMI- English as a Medium of Instruction) ở bậc đại học cũng nhanh chóng chiếm ưu thế ở nhiều quốc gia - nơi mà tiếng Anh chỉ đóng vai trò là một ngoại ngữ. Sự thay đổi ngôn ngữ để truyền đạt kiến thức ở bậc đại học đã làm dấy lên một số hoài nghi, lo ngại về tính hiệu quả của các khóa học chuyên ngành bằng tiếng Anh. Trên cơ sở tổng hợp và phân tích các nghiên cứu đã được thực hiện trên thế giới và Việt Nam về việc dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh ở bậc đại học, bài báo tập trung vào những nội dung chính sau đây: (1) Ảnh hưởng của việc dạy chuyên ngành bằng tiến...

 • VÕ THỊ QUỲNH NHƯ.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Võ, Thị Quỳnh Như (2018-11-17)

 • Ngoại ngữ chuyên ngành là một thuật ngữ dùng trong giảng dạy ngoại ngữ. Đây là một bộ môn không nằm ngoài phương pháp giảng dạy ngoại ngữ nói chung. Trước khi sinh viên học chuyên ngành bằng ngoại ngữ, thì họ phải được học môn ngoại ngữ chuyên ngành để củng cố kiến thức về ngữ pháp, từ vựng, cấu trúc câu. Trong giảng dạy ngoại ngữ chuyên ngành, sự tương tác giữa kiến thức của người đọc và nội dung trong bài đọc hiểu là vô cùng quan trọng.

 • ĐỖ TUẤN LONG.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Đỗ, Tuấn Long (2018-11-17)

 • The study aims at exploring the lexical representations of the English preposition over in the light of Lexical concepts and Cognitive models. We advocate the idea by Evans that over, as a linguistic vehicle paired with other units, encodes distinct lexical concepts (2009). The data were collected from the Corpus of Contemporary American English, 2017 Spoken and analyzed with content-based methods. It is found that "over" denotes 17 lexical concepts, encoded by distinct syntactic and semantic structures; and Lexical concepts and Cognitive models together with image-schema would shed light on the lexical representations of over to account for its distinct senses/ concepts.Nghiên...

 • NGUYỄN THỊ HẢO.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Dương, Thanh Hảo (2018-11-17)

 • For recent decades, the incredible developments and changes of digital technology have made considerable impacts on various areas including education which lead to the new challenges to teachers. For this reason, students also need to develop the necessary 21st century skills that enable them to thrive for today’s education. According to the Educational Testing Service (ETS) (2007), the 21st century learning skills refer to the ability to a) collect and/or retrieve information, b) organize and manage information, c) evaluate the quality, relevance, and usefulness of information, and d) generate accurate information through the use of existing resources. To achieve this goal, te...

 • PHẠM THỊ HUYỀN.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Phạm, Thị Huyền (2018-11-17)

 • Phó từ không phải là thành phần chính trong câu nhưng nó đóng vai trò quan trọng giúp cho câu văn trở lên rõ nghĩa và đa sắc thái hơn. Dựa vào phó từ, chúng ta có thể hiểu rõ và sắc nét ý của câu văn. Qua bài viết này, tác giả đưa ra một số hiểu biết về khái niệm phí từ và phân loại phó từ trong tiếng Nhật. Phó từ tiếng Nhật chia thành 4 loại cơ bản: 1. Tình thái 2. Chỉ thị. 3. Mức độ. 4. Trần thuật. Tổng hợp các phó từ xuất hiện trong giáo trình Minna no Nihongo sơ cấp hiện đang được sử dụng chủ yếu tại các trường Đại học, cao đẳng tại Hải Phòng. Đồng thời, đề xuất một số dạng bài tập ứng dụng giúp làm tư liệu tham khảo cho việc dạy và học phó từ tiếng Nhật sơ cấp tại Hải Phòn...

 • NGUYỄN THỊ THÙY LINH.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Thùy Linh (2018-11-17)

 • This cross-cultural study aims to investigate into the positive and negative politeness strategies manifested by Vietnamese and American natives to express satisfaction in different contexts. On conducting the research, the author takes informants’ social parameters such as age, sex, marital status, living area, and knowledge of foreign language(s) into consideration. Informants were asked to complete two forms of questionnaire, which are the meta-pragmatic questionnaire and data completion task. Semi-structured interviews are also made of to explore the reasons and beliefs of informants when choosing a certain communicative strategy. Ultimately, their survey responses are caref...

 • Raqib Chowdhury.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Chowdhury, Raqib (2018-11-17)

 • Often to be ‘critical’ is seen as pejorative - as synonymous to fnding fault, and in the academic context this is also often seen as a sign of disrespect, even arrogance - hence best avoided. Yet studies and research at the graduate level and beyond are quintessentially founded upon our understanding and practice of criticality and critical thinking. This presentation unpacks the philosophical foundations upon which criticality in the social sciences is based, and offers insights into some questions - how can we be critical without being judgemental? How can a critical outlook enhance our understanding of theories? How can we best reflect our critical stance in our writing? In a...

 • NGÔ THỊ BÍCH LAN.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Ngô, Thị Bích Lan (2018-11-17)

 • Học thuyết Obama được hình thành từ quá trình tranh cử của Barack Obama với tư tưởng chủ đạo là sử dụng quyền lực mềm trong lãnh đạo. Sau khi trở thành chủ nhân của Nhà Trắng, Tổng thống Barack Obama đã sử dụng học thuyết này như một đường hướng ngoại giao của Hoa Kỳ trong suốt hai nhiệm kỳ. Trong phạm vi bài viết, dựa trên lý thuyết quyền lực mềm của Joseph S. Nye, tác giả phân tích những biểu hiện của quyền lực mềm trong Học thuyết Obama được thể hiện qua 3 khía cạnh chủ yếu là: xu hướng ôn hòa và hợp tác trong giải quyết chiến tranh và xung đột; hợp tác phát triển và chia sẻ các giá trị dựa trên quan điểm bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau; thái độ thiện chí và tinh thần cầu thị ...

 • NGUYỄN HỒNG MAI.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Hồng Mai (2018-11-17)

 • The materials development and evaluation can “give life” to theories in the language classroom (Canniveng & Martinez, 2003). Particularly, blended learning program, which integrated both online and ofine learning, has compelled many program writers as well as teachers to choose the most appropriate materials. Hence, this study aims at investigating the teachers’ perspectives on both the current teaching materials and the factors probably affecting on the adapting/designing materials as well as the techniques used for this complex process. More importantly, the students’ evaluation on the learning materials, which have been adapted in the blended learning program, is also discuss...

 • NGÔ VĂN HÙNG.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Ngô, Văn Hùng (2018-11-17)

 • Trong lịch sư phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, châu Âu luôn giữ một vị trí quan trọng nổi bật và đã thực sự trở thành cái nôi của cách mạng thế giới. Đây chính là nơi ra đời của các trào lưu tư tưởng tiến bộ, các cuộc cách mạng, mảnh đất nuôi dưỡng quá trình hình thành và phát triển học thuyết cách mạng của giai cấp vô sản trên toàn thế giới. Các Đảng Cộng sản và các tổ chức cộng sản quốc tế đều ra đời và phát triển tại châu lục này. Là một bộ phận khăng khít của phong trào cách mạng thế giới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn duy trì mối quan hệ hữu nghị hợp tác với các đảng cộng sản tại châu lục này và coi đó thực sự là một sứ mệnh cao cả. Thông qua việc tì...

 • NGUYỄN THỊ KIM HỒNG.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Hồng (2018-11-17)

 • Thơ Công giáo là một bộ phận của văn học Công giáo nói riêng và văn học Việt Nam nói chung, bao gồm các sáng tác thơ viết về Đạo Thiên Chúa hoặc các vấn đề liên quan đến Đạo Thiên Chúa, trong đó có vấn đề Đức tin tôn giáo của các nhà thơ. Người sáng tác thơ Công giáo có thể theo đạo hoặc ngoại đạo nhưng trong tâm hồn của các thi nhân luôn biểu hiện đức tin thiêng liêng vào tôn giáo. Trong báo cáo này, chúng tôi tìm hiểu về sự vận động và phát triển của thơ Công giáo, từ đó đánh giá đóng góp và vai trò của bộ phận thơ ca này đối với nền thi ca của dân tộc. Catholic poetry is an integral part of Catholic literature in particular and Vietnamese literature in general, including poe...

 • NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Hạnh (2018-11-17)

 • The purpose of this paper is to present an overview of the theories currently available about professional learning communities (PLCs) and provide some background information about the characteristics of Professional Learning Communities (PLCs) of EFL teachers at tertiary education in a specifc context – in Vietnam. It will examine why PLCs have those characteristics in teaching English as a foreign language at tertiary education and discuss the differences and similarities of PLCs in informal and formal settings in the context of universities in Vietnam. Based on the fndings from literature review about PLCs, the paper provides a clear picture of the signifcant roles of PLCs in...

 • NGUYỄN THU THỦY.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Thu Thủy (2018-11-17)

 • Tiếng Pháp là một trong bốn ngoại ngữ được đưa vào giảng dạy tại Học viện Cảnh sát Nhân dân. Tuy nhiên, việc dạy-học tiếng Pháp còn gặp nhiều bất cập, sinh viên không sử dụng được tiếng Pháp để phục vụ công tác chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm trong đấu tranh phòng chống tội phạm với cảnh sát các nước trên thế giới... Trong bài viết này, tác giả đề cập đến việc thiết kế chương trình môn học tiếng Pháp tại Học viện Cảnh sát Nhân dân nhằm hướng tới mục tiêu sinh viên sử dụng được tiếng Pháp phục vụ cho công tác chuyên môn, trên cơ sở nghiên cứu đường hướng hành động, một đường hướng giáo học pháp mới, cơ sở lý thuyết của Khung tham chiếu châu Âu và xu thế phát triển của môn học n...

 • HOÀNG THỊ NGỌC LAN.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Hoàng, Thị Ngọc Lan (2018-11-17)

 • Donald Trump is said to have achieved one of the most improbable victories in modern US history which prompted multiple reactions and a series of controversies (Roberts et al., 2016). This political shock swept away all the preconceptions about politics. If politician candidates have been typically portrayed as robotic with scripted language, Donald Trump has an idiosyncratic speaking style that relies on simple words and phrases. By applying Halliday’s Transitivity framework and the mixed method, the paper investigates Trump’s linguistic strategies in the 2016 American presidential election debates which contributed to his political success and the ways he portrayed himself th...

 • NGUYỄN THỊ THANH HUỆ.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huệ (2018-11-17)

 • Hành vi ngôn ngữ nịnh là hành vi ngôn ngữ không được thực hiện bằng động từ ngữ vi mà hành vi này được thực hiện qua các phương tiện ngôn ngữ như sử dụng từ ngữ xưng hô, sử dụng các phụ từ chỉ mức độ cao, sử dụng nhiều từ ngữ đưa đẩy và các trợ từ tình thái, sử dụng các hình thức rào đón và sử dụng biểu thức đánh giá cao mang tính phóng đại, khoa trương. Việc sử dụng nhiều từ ngữ tình thái trong hành vi ngôn ngữ nịnh đã góp phần tăng hiệu quả nịnh lên rất nhiều và đây cũng chính là một trong những dấu hiệu ngôn ngữ để người nghe có thể nhận diện hành vi nịnh. Từ ngữ tình thái sử dụng trong hành vi nịnh được chia làm hai loại là từ ngữ cảm thán và trợ từ tình thái. Trong bài viế...

 • Méthode Niynkuru.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Niynkuru, Méthode (2018-11-17)

 • Il est important d’étudier et d’analyser les données éducatives, en particulier les données en rapport avec les candidats étudiants pour la formation master informatique de l’IFI par les étudiants, actuellement dont la majorité est d’origine africaine. Le Machine Learning est le domaine d’étude concerné par les données éd-ucatives. Ce domaine est comme une manière pour découvrir des modèles et des connais-sances intéressantes dans le système éducatif. Cette étude porte également sur ce sujet, plus particulièrement sur la sélection des candidats étudiants pour la bourse de formation master informatique de l’IFI. Cette étude explore de multiples facteurs théoriquement en rapport ...

 • PHẠM THỊ MAI.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Phạm, Thị Mai (2018-11-17)

 • This article reviews frst and foremost concepts of identity and teacher identity. In spite of controversial debates of a uniform notion of each, there’s a consensus that these concepts are complex, multi-dimensional and ever-evolving. Then the issue of self-concept and its relationship to teacher identity is discussed, explaining teacher identity formation through personal and professional self. These insights lay grounds for understanding of academics’ identity which has recently been a topic of increasing research interest in the current trend towards a research-intensive environment among universities. Finally, the construction of academics’ identity is presented through the...

 • PHẠM HẢI YẾN.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Phạm, Hải Yến (2018-11-17)

 • This article is about Matthew Clarke’s points of view in applying discourse analysis to explore language teacher identities through her work ‘Language teacher identities: Coconstructing Discourse and community’ (Clark, 2008). The writing only focuses on some following issues of the book. Firstly, it analizes which defnition of discourse Matthew chose for his study among different ones and how she used it openly, flexibly and eclecticically, meanwhile a limited amount of my personal opinions of this issue are added. Besides, it mentions her analysis of four common misunderstandings about discourse-based theories related to the wide usage of the term, four points which all discourse...

 • Rosemary Orlando.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Orlando, Rosemary (2018-11-17)

 • In response to the ever-changing landscape in English Language Teaching (ELT) brought about by globalization and technological advances, Vietnam continues to address the quality of its English language teaching and curricula thus necessitating more training to raise teacher standards. The Vietnam Ministry of Education’s recent initiatives for its English language teachers are having considerable impact on policies and practices throughout the region. It also shines a light on the challenges as well as the signifcant gaps in the process. With so many new methodologies, approaches, technology, and materials, it is important to strengthen the connection between theory and practice...