Browsing by Author 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS GRADUATE RESEARCH SYMPOSIUM PROCEEDINGS “LINGUISTICS - FOREIGN LANGUAGE EDUCATION INTERDISCIPLINARY FIELDS

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 22 to 41 of 69
 • NGUYỄN THỊ THU HIỀN.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền (2018-11-17)

 • This paper investigates the factors that may influence blended learning success in tertiary education. Although blended learning has gained its popularity in many countries all over the world, it is still a quite novel approach of learning and teaching in Vietnam; therefore, it is essential to determine which factors that may interfere students’ learning in this new approach in order to make some timely preparations and improvements and make it more effective. By carrying out a literature review on a number of articles which have been done during the period of time from 2000 to 2018 from two main databases: ERIC (Educational Resource Information Centre) and ProQuest, some crucial...

 • NGUYỄN THỊ VÂN ANH.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh (2018-11-17)

 • The present study explores gender representation through conversations in English as Foreign language (EFL) textbooks used in Vietnamese high schools with an emphasis on the visibility and the speech acts performed by male and female participants. Both quantitative and qualitative methods were employed in the study. Specifcally, AntConc software was applied to investigate the frequency of turns, utterances and speech acts and John Searle’s taxonomy (1975) was used in order to analyze the speech acts produced by the speakers. The results revealed that males were more visible than females considering both single-gender and mixed-gender conversations while as regards mixed-gender ...

 • ĐOÀN THÚY QUỲNH.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Đoàn, Thúy Quỳnh (2018-11-17)

 • Nghiên cứu của chúng tôi tập trung vào việc phân tích giá trị của “vần” trong ca khúc “Tình nồng cháy”. Nghiên cứu có mục đích: (1) Nêu quan niệm về vần, đơn vị của vần và các loại vần trong thơ ca của các nhà nghiên cứu đi trước; (2) Khảo sát các loại vần trong ca khúc “Tình nồng cháy” do nhạc sĩ Anh Bằng dịch lời; và (3) Nêu tác dụng của vần đối với người tiếp nhận bản dịch. Để tiến hành nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng phương pháp thống kê, phân tích (thống kê có bao nhiêu loại vần xuất hiện trong ca khúc và phân tích giá trị của vần tác động đến người tiếp nhận bản dịch như thế nào). Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng tất cả các câu hát đều có yếu tố hiệp vần. Chính yếu tố hiệ...

 • TRẦN THỊ HIẾU THỦY.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Trần, Thị Hiếu Thủy (2018-11-17)

 • This case study presents a courageous attempt of the researcher to investigate into tourism discourse, particularly travel blog posts, from a multimodal approach. Analysis of four blog posts by British travelers who toured Hanoi seek to fnd out: (1) What aspects of Hanoi were described by the British travellers; (2) In what ways texts and images in the blog posts help the travelers expressed their positive appreciation of Hanoi; and (3) Which sociological perspective(s) of tourism discourse can be found prominent in those travel blog posts. The researcher hopes that this analysis will present a source of feedback from international travelers to tourism practice in Hanoi. She al...

 • NGUYỄN THỊ THÙY TRANG.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Thùy Trang (2018-11-17)

 • Vietnam, comprehensive education reforms, and the project entitled “Teaching and Learning Foreign Languages in the National Education System, Period 2008-2020” have drawn much attention to teacher training. More considerably, much concern has been paid to three pilot English curricula for Vietnamese schools. Several challenges may arise for English teachers who directly work with the new set of textbooks in their application of the pilot textbooks in various provinces with quite distinguished economic, social and cultural features. Addressing teachers’ concerns in order to help them in their real teaching practice is of great signifcance. However, literature review reveals litt...

 • LÊ THỊ MINH PHƯƠNG.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Lê, Thị Minh Phương (2018-11-17)

 • The issue of identity and identity negotiation has recently attracted much interest from researchers worldwide as the world is becoming a global village. The past few decades have witnessed a rapid growth in the number of students pursuing further education abroad as well as the number of colleges and universities from all parts of the world offering overseas study programs. Today, not only English speaking countries are ideal destinations of overseas education but many other countries where English is not the frst language also attract millions of students worldwide. In such countries, students have to use English for their academic purposes but at the same time need to know th...

 • PHẠM ĐỨC THUẬN.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Phạm, Đức Thuận (2018-11-17)

 • With the proliferation of technology in every aspects of life, language educators have opportunities to access a variety of new technological tools and apply these tools into the teaching practice. This paper presents the results of a small-scale case study carried out recently in a provincial university in the north of Vietnam. In the study, the researcher describes the process he applied a package of four different technology enhanced language learning (TELL) tools: Google Classroom, Google Forms, Ofce Mix, and Quizlet. The application lasted for a whole semester of ffteen weeks in an EFL class with thirty-four frst year non-English majors. The study focuses on fnding out how ...

 • Dzoulou Vinci Savitri, Ednalson Guy Mirlin Eliodor.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Savitri, Dzoulou Vinci; Eliodor, Ednalson Guy Mirlin (2018-11-17)

 • La qualité des données est une condition importante pour la réussite de l’Intelligence Artifcielle. La présence de doublons ou de données similaires soulève d’importantes préoccupations quant à la qualité des données. La déduplication des enregistrements est un processus important dans l’intégration et le nettoyage des données. Elle permet d’identifer les enregistrements d’une base de données ou provenant de différentes sources qui représentent la même entité du monde réel. Elle assure une meilleure qualité des données résultantes de ce processus. Ce processus est utilisé pour créer un «golden record». Ainsi, l’extraction de connaissances à partir de ces dernières sera plus préc...

 • ĐINH HỒNG VÂN, LƯU ĐÌNH PHÚC.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Đinh, Hồng Vân; Lưu, Đình Phúc (2018-11-17)

 • La compétence formelle de mise en œuvre d’un écrit de recherche est une des exigences de la formation supérieure universitaire surtout en 2e Cycle et en 3 e Cycle (en Master et en Doctorat). Structurer un écrit de recherche semble problématique pour tous les étudiants vietnamiens surtout pour ceux qui sont sous la recherche de formation. La macrostructure d’un écrit de recherche qui est une notion déjà abordée ici et ailleurs dans les travaux de recherche scientifque dans le monde entier, par exemple en France depuis les années du début du XXIe siècle. Cette notion est moins exploitée et même inédite dans les discours universitaires au Vietnam. Cette structuration d’un écrit de...

 • NGUYỄN THỊ THU HÀ.pdf.jpg
 • Video


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà (2018-11-17)

 • Hiện nay, khi quốc tế hóa giáo dục đại học đang trở thành một xu thế tất yếu thì việc dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh (EMI- English as a Medium of Instruction) ở bậc đại học cũng nhanh chóng chiếm ưu thế ở nhiều quốc gia - nơi mà tiếng Anh chỉ đóng vai trò là một ngoại ngữ. Sự thay đổi ngôn ngữ để truyền đạt kiến thức ở bậc đại học đã làm dấy lên một số hoài nghi, lo ngại về tính hiệu quả của các khóa học chuyên ngành bằng tiếng Anh. Trên cơ sở tổng hợp và phân tích các nghiên cứu đã được thực hiện trên thế giới và Việt Nam về việc dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh ở bậc đại học, bài báo tập trung vào những nội dung chính sau đây: (1) Ảnh hưởng của việc dạy chuyên ngành bằng tiến...

 • VÕ THỊ QUỲNH NHƯ.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Võ, Thị Quỳnh Như (2018-11-17)

 • Ngoại ngữ chuyên ngành là một thuật ngữ dùng trong giảng dạy ngoại ngữ. Đây là một bộ môn không nằm ngoài phương pháp giảng dạy ngoại ngữ nói chung. Trước khi sinh viên học chuyên ngành bằng ngoại ngữ, thì họ phải được học môn ngoại ngữ chuyên ngành để củng cố kiến thức về ngữ pháp, từ vựng, cấu trúc câu. Trong giảng dạy ngoại ngữ chuyên ngành, sự tương tác giữa kiến thức của người đọc và nội dung trong bài đọc hiểu là vô cùng quan trọng.

 • ĐỖ TUẤN LONG.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Đỗ, Tuấn Long (2018-11-17)

 • The study aims at exploring the lexical representations of the English preposition over in the light of Lexical concepts and Cognitive models. We advocate the idea by Evans that over, as a linguistic vehicle paired with other units, encodes distinct lexical concepts (2009). The data were collected from the Corpus of Contemporary American English, 2017 Spoken and analyzed with content-based methods. It is found that "over" denotes 17 lexical concepts, encoded by distinct syntactic and semantic structures; and Lexical concepts and Cognitive models together with image-schema would shed light on the lexical representations of over to account for its distinct senses/ concepts.Nghiên...

 • NGUYỄN THỊ HẢO.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Dương, Thanh Hảo (2018-11-17)

 • For recent decades, the incredible developments and changes of digital technology have made considerable impacts on various areas including education which lead to the new challenges to teachers. For this reason, students also need to develop the necessary 21st century skills that enable them to thrive for today’s education. According to the Educational Testing Service (ETS) (2007), the 21st century learning skills refer to the ability to a) collect and/or retrieve information, b) organize and manage information, c) evaluate the quality, relevance, and usefulness of information, and d) generate accurate information through the use of existing resources. To achieve this goal, te...

 • PHẠM THỊ HUYỀN.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Phạm, Thị Huyền (2018-11-17)

 • Phó từ không phải là thành phần chính trong câu nhưng nó đóng vai trò quan trọng giúp cho câu văn trở lên rõ nghĩa và đa sắc thái hơn. Dựa vào phó từ, chúng ta có thể hiểu rõ và sắc nét ý của câu văn. Qua bài viết này, tác giả đưa ra một số hiểu biết về khái niệm phí từ và phân loại phó từ trong tiếng Nhật. Phó từ tiếng Nhật chia thành 4 loại cơ bản: 1. Tình thái 2. Chỉ thị. 3. Mức độ. 4. Trần thuật. Tổng hợp các phó từ xuất hiện trong giáo trình Minna no Nihongo sơ cấp hiện đang được sử dụng chủ yếu tại các trường Đại học, cao đẳng tại Hải Phòng. Đồng thời, đề xuất một số dạng bài tập ứng dụng giúp làm tư liệu tham khảo cho việc dạy và học phó từ tiếng Nhật sơ cấp tại Hải Phòn...

 • NGUYỄN THỊ THÙY LINH.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Thùy Linh (2018-11-17)

 • This cross-cultural study aims to investigate into the positive and negative politeness strategies manifested by Vietnamese and American natives to express satisfaction in different contexts. On conducting the research, the author takes informants’ social parameters such as age, sex, marital status, living area, and knowledge of foreign language(s) into consideration. Informants were asked to complete two forms of questionnaire, which are the meta-pragmatic questionnaire and data completion task. Semi-structured interviews are also made of to explore the reasons and beliefs of informants when choosing a certain communicative strategy. Ultimately, their survey responses are caref...

 • Raqib Chowdhury.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Chowdhury, Raqib (2018-11-17)

 • Often to be ‘critical’ is seen as pejorative - as synonymous to fnding fault, and in the academic context this is also often seen as a sign of disrespect, even arrogance - hence best avoided. Yet studies and research at the graduate level and beyond are quintessentially founded upon our understanding and practice of criticality and critical thinking. This presentation unpacks the philosophical foundations upon which criticality in the social sciences is based, and offers insights into some questions - how can we be critical without being judgemental? How can a critical outlook enhance our understanding of theories? How can we best reflect our critical stance in our writing? In a...

 • NGÔ THỊ BÍCH LAN.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Ngô, Thị Bích Lan (2018-11-17)

 • Học thuyết Obama được hình thành từ quá trình tranh cử của Barack Obama với tư tưởng chủ đạo là sử dụng quyền lực mềm trong lãnh đạo. Sau khi trở thành chủ nhân của Nhà Trắng, Tổng thống Barack Obama đã sử dụng học thuyết này như một đường hướng ngoại giao của Hoa Kỳ trong suốt hai nhiệm kỳ. Trong phạm vi bài viết, dựa trên lý thuyết quyền lực mềm của Joseph S. Nye, tác giả phân tích những biểu hiện của quyền lực mềm trong Học thuyết Obama được thể hiện qua 3 khía cạnh chủ yếu là: xu hướng ôn hòa và hợp tác trong giải quyết chiến tranh và xung đột; hợp tác phát triển và chia sẻ các giá trị dựa trên quan điểm bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau; thái độ thiện chí và tinh thần cầu thị ...

 • NGUYỄN HỒNG MAI.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Hồng Mai (2018-11-17)

 • The materials development and evaluation can “give life” to theories in the language classroom (Canniveng & Martinez, 2003). Particularly, blended learning program, which integrated both online and ofine learning, has compelled many program writers as well as teachers to choose the most appropriate materials. Hence, this study aims at investigating the teachers’ perspectives on both the current teaching materials and the factors probably affecting on the adapting/designing materials as well as the techniques used for this complex process. More importantly, the students’ evaluation on the learning materials, which have been adapted in the blended learning program, is also discuss...

 • NGÔ VĂN HÙNG.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Ngô, Văn Hùng (2018-11-17)

 • Trong lịch sư phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, châu Âu luôn giữ một vị trí quan trọng nổi bật và đã thực sự trở thành cái nôi của cách mạng thế giới. Đây chính là nơi ra đời của các trào lưu tư tưởng tiến bộ, các cuộc cách mạng, mảnh đất nuôi dưỡng quá trình hình thành và phát triển học thuyết cách mạng của giai cấp vô sản trên toàn thế giới. Các Đảng Cộng sản và các tổ chức cộng sản quốc tế đều ra đời và phát triển tại châu lục này. Là một bộ phận khăng khít của phong trào cách mạng thế giới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn duy trì mối quan hệ hữu nghị hợp tác với các đảng cộng sản tại châu lục này và coi đó thực sự là một sứ mệnh cao cả. Thông qua việc tì...

 • NGUYỄN THỊ KIM HỒNG.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Hồng (2018-11-17)

 • Thơ Công giáo là một bộ phận của văn học Công giáo nói riêng và văn học Việt Nam nói chung, bao gồm các sáng tác thơ viết về Đạo Thiên Chúa hoặc các vấn đề liên quan đến Đạo Thiên Chúa, trong đó có vấn đề Đức tin tôn giáo của các nhà thơ. Người sáng tác thơ Công giáo có thể theo đạo hoặc ngoại đạo nhưng trong tâm hồn của các thi nhân luôn biểu hiện đức tin thiêng liêng vào tôn giáo. Trong báo cáo này, chúng tôi tìm hiểu về sự vận động và phát triển của thơ Công giáo, từ đó đánh giá đóng góp và vai trò của bộ phận thơ ca này đối với nền thi ca của dân tộc. Catholic poetry is an integral part of Catholic literature in particular and Vietnamese literature in general, including poe...

Browsing by Author 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS GRADUATE RESEARCH SYMPOSIUM PROCEEDINGS “LINGUISTICS - FOREIGN LANGUAGE EDUCATION INTERDISCIPLINARY FIELDS

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 22 to 41 of 69
 • NGUYỄN THỊ THU HIỀN.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền (2018-11-17)

 • This paper investigates the factors that may influence blended learning success in tertiary education. Although blended learning has gained its popularity in many countries all over the world, it is still a quite novel approach of learning and teaching in Vietnam; therefore, it is essential to determine which factors that may interfere students’ learning in this new approach in order to make some timely preparations and improvements and make it more effective. By carrying out a literature review on a number of articles which have been done during the period of time from 2000 to 2018 from two main databases: ERIC (Educational Resource Information Centre) and ProQuest, some crucial...

 • NGUYỄN THỊ VÂN ANH.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh (2018-11-17)

 • The present study explores gender representation through conversations in English as Foreign language (EFL) textbooks used in Vietnamese high schools with an emphasis on the visibility and the speech acts performed by male and female participants. Both quantitative and qualitative methods were employed in the study. Specifcally, AntConc software was applied to investigate the frequency of turns, utterances and speech acts and John Searle’s taxonomy (1975) was used in order to analyze the speech acts produced by the speakers. The results revealed that males were more visible than females considering both single-gender and mixed-gender conversations while as regards mixed-gender ...

 • ĐOÀN THÚY QUỲNH.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Đoàn, Thúy Quỳnh (2018-11-17)

 • Nghiên cứu của chúng tôi tập trung vào việc phân tích giá trị của “vần” trong ca khúc “Tình nồng cháy”. Nghiên cứu có mục đích: (1) Nêu quan niệm về vần, đơn vị của vần và các loại vần trong thơ ca của các nhà nghiên cứu đi trước; (2) Khảo sát các loại vần trong ca khúc “Tình nồng cháy” do nhạc sĩ Anh Bằng dịch lời; và (3) Nêu tác dụng của vần đối với người tiếp nhận bản dịch. Để tiến hành nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng phương pháp thống kê, phân tích (thống kê có bao nhiêu loại vần xuất hiện trong ca khúc và phân tích giá trị của vần tác động đến người tiếp nhận bản dịch như thế nào). Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng tất cả các câu hát đều có yếu tố hiệp vần. Chính yếu tố hiệ...

 • TRẦN THỊ HIẾU THỦY.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Trần, Thị Hiếu Thủy (2018-11-17)

 • This case study presents a courageous attempt of the researcher to investigate into tourism discourse, particularly travel blog posts, from a multimodal approach. Analysis of four blog posts by British travelers who toured Hanoi seek to fnd out: (1) What aspects of Hanoi were described by the British travellers; (2) In what ways texts and images in the blog posts help the travelers expressed their positive appreciation of Hanoi; and (3) Which sociological perspective(s) of tourism discourse can be found prominent in those travel blog posts. The researcher hopes that this analysis will present a source of feedback from international travelers to tourism practice in Hanoi. She al...

 • NGUYỄN THỊ THÙY TRANG.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Thùy Trang (2018-11-17)

 • Vietnam, comprehensive education reforms, and the project entitled “Teaching and Learning Foreign Languages in the National Education System, Period 2008-2020” have drawn much attention to teacher training. More considerably, much concern has been paid to three pilot English curricula for Vietnamese schools. Several challenges may arise for English teachers who directly work with the new set of textbooks in their application of the pilot textbooks in various provinces with quite distinguished economic, social and cultural features. Addressing teachers’ concerns in order to help them in their real teaching practice is of great signifcance. However, literature review reveals litt...

 • LÊ THỊ MINH PHƯƠNG.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Lê, Thị Minh Phương (2018-11-17)

 • The issue of identity and identity negotiation has recently attracted much interest from researchers worldwide as the world is becoming a global village. The past few decades have witnessed a rapid growth in the number of students pursuing further education abroad as well as the number of colleges and universities from all parts of the world offering overseas study programs. Today, not only English speaking countries are ideal destinations of overseas education but many other countries where English is not the frst language also attract millions of students worldwide. In such countries, students have to use English for their academic purposes but at the same time need to know th...

 • PHẠM ĐỨC THUẬN.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Phạm, Đức Thuận (2018-11-17)

 • With the proliferation of technology in every aspects of life, language educators have opportunities to access a variety of new technological tools and apply these tools into the teaching practice. This paper presents the results of a small-scale case study carried out recently in a provincial university in the north of Vietnam. In the study, the researcher describes the process he applied a package of four different technology enhanced language learning (TELL) tools: Google Classroom, Google Forms, Ofce Mix, and Quizlet. The application lasted for a whole semester of ffteen weeks in an EFL class with thirty-four frst year non-English majors. The study focuses on fnding out how ...

 • Dzoulou Vinci Savitri, Ednalson Guy Mirlin Eliodor.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Savitri, Dzoulou Vinci; Eliodor, Ednalson Guy Mirlin (2018-11-17)

 • La qualité des données est une condition importante pour la réussite de l’Intelligence Artifcielle. La présence de doublons ou de données similaires soulève d’importantes préoccupations quant à la qualité des données. La déduplication des enregistrements est un processus important dans l’intégration et le nettoyage des données. Elle permet d’identifer les enregistrements d’une base de données ou provenant de différentes sources qui représentent la même entité du monde réel. Elle assure une meilleure qualité des données résultantes de ce processus. Ce processus est utilisé pour créer un «golden record». Ainsi, l’extraction de connaissances à partir de ces dernières sera plus préc...

 • ĐINH HỒNG VÂN, LƯU ĐÌNH PHÚC.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Đinh, Hồng Vân; Lưu, Đình Phúc (2018-11-17)

 • La compétence formelle de mise en œuvre d’un écrit de recherche est une des exigences de la formation supérieure universitaire surtout en 2e Cycle et en 3 e Cycle (en Master et en Doctorat). Structurer un écrit de recherche semble problématique pour tous les étudiants vietnamiens surtout pour ceux qui sont sous la recherche de formation. La macrostructure d’un écrit de recherche qui est une notion déjà abordée ici et ailleurs dans les travaux de recherche scientifque dans le monde entier, par exemple en France depuis les années du début du XXIe siècle. Cette notion est moins exploitée et même inédite dans les discours universitaires au Vietnam. Cette structuration d’un écrit de...

 • NGUYỄN THỊ THU HÀ.pdf.jpg
 • Video


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà (2018-11-17)

 • Hiện nay, khi quốc tế hóa giáo dục đại học đang trở thành một xu thế tất yếu thì việc dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh (EMI- English as a Medium of Instruction) ở bậc đại học cũng nhanh chóng chiếm ưu thế ở nhiều quốc gia - nơi mà tiếng Anh chỉ đóng vai trò là một ngoại ngữ. Sự thay đổi ngôn ngữ để truyền đạt kiến thức ở bậc đại học đã làm dấy lên một số hoài nghi, lo ngại về tính hiệu quả của các khóa học chuyên ngành bằng tiếng Anh. Trên cơ sở tổng hợp và phân tích các nghiên cứu đã được thực hiện trên thế giới và Việt Nam về việc dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh ở bậc đại học, bài báo tập trung vào những nội dung chính sau đây: (1) Ảnh hưởng của việc dạy chuyên ngành bằng tiến...

 • VÕ THỊ QUỲNH NHƯ.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Võ, Thị Quỳnh Như (2018-11-17)

 • Ngoại ngữ chuyên ngành là một thuật ngữ dùng trong giảng dạy ngoại ngữ. Đây là một bộ môn không nằm ngoài phương pháp giảng dạy ngoại ngữ nói chung. Trước khi sinh viên học chuyên ngành bằng ngoại ngữ, thì họ phải được học môn ngoại ngữ chuyên ngành để củng cố kiến thức về ngữ pháp, từ vựng, cấu trúc câu. Trong giảng dạy ngoại ngữ chuyên ngành, sự tương tác giữa kiến thức của người đọc và nội dung trong bài đọc hiểu là vô cùng quan trọng.

 • ĐỖ TUẤN LONG.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Đỗ, Tuấn Long (2018-11-17)

 • The study aims at exploring the lexical representations of the English preposition over in the light of Lexical concepts and Cognitive models. We advocate the idea by Evans that over, as a linguistic vehicle paired with other units, encodes distinct lexical concepts (2009). The data were collected from the Corpus of Contemporary American English, 2017 Spoken and analyzed with content-based methods. It is found that "over" denotes 17 lexical concepts, encoded by distinct syntactic and semantic structures; and Lexical concepts and Cognitive models together with image-schema would shed light on the lexical representations of over to account for its distinct senses/ concepts.Nghiên...

 • NGUYỄN THỊ HẢO.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Dương, Thanh Hảo (2018-11-17)

 • For recent decades, the incredible developments and changes of digital technology have made considerable impacts on various areas including education which lead to the new challenges to teachers. For this reason, students also need to develop the necessary 21st century skills that enable them to thrive for today’s education. According to the Educational Testing Service (ETS) (2007), the 21st century learning skills refer to the ability to a) collect and/or retrieve information, b) organize and manage information, c) evaluate the quality, relevance, and usefulness of information, and d) generate accurate information through the use of existing resources. To achieve this goal, te...

 • PHẠM THỊ HUYỀN.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Phạm, Thị Huyền (2018-11-17)

 • Phó từ không phải là thành phần chính trong câu nhưng nó đóng vai trò quan trọng giúp cho câu văn trở lên rõ nghĩa và đa sắc thái hơn. Dựa vào phó từ, chúng ta có thể hiểu rõ và sắc nét ý của câu văn. Qua bài viết này, tác giả đưa ra một số hiểu biết về khái niệm phí từ và phân loại phó từ trong tiếng Nhật. Phó từ tiếng Nhật chia thành 4 loại cơ bản: 1. Tình thái 2. Chỉ thị. 3. Mức độ. 4. Trần thuật. Tổng hợp các phó từ xuất hiện trong giáo trình Minna no Nihongo sơ cấp hiện đang được sử dụng chủ yếu tại các trường Đại học, cao đẳng tại Hải Phòng. Đồng thời, đề xuất một số dạng bài tập ứng dụng giúp làm tư liệu tham khảo cho việc dạy và học phó từ tiếng Nhật sơ cấp tại Hải Phòn...

 • NGUYỄN THỊ THÙY LINH.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Thùy Linh (2018-11-17)

 • This cross-cultural study aims to investigate into the positive and negative politeness strategies manifested by Vietnamese and American natives to express satisfaction in different contexts. On conducting the research, the author takes informants’ social parameters such as age, sex, marital status, living area, and knowledge of foreign language(s) into consideration. Informants were asked to complete two forms of questionnaire, which are the meta-pragmatic questionnaire and data completion task. Semi-structured interviews are also made of to explore the reasons and beliefs of informants when choosing a certain communicative strategy. Ultimately, their survey responses are caref...

 • Raqib Chowdhury.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Chowdhury, Raqib (2018-11-17)

 • Often to be ‘critical’ is seen as pejorative - as synonymous to fnding fault, and in the academic context this is also often seen as a sign of disrespect, even arrogance - hence best avoided. Yet studies and research at the graduate level and beyond are quintessentially founded upon our understanding and practice of criticality and critical thinking. This presentation unpacks the philosophical foundations upon which criticality in the social sciences is based, and offers insights into some questions - how can we be critical without being judgemental? How can a critical outlook enhance our understanding of theories? How can we best reflect our critical stance in our writing? In a...

 • NGÔ THỊ BÍCH LAN.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Ngô, Thị Bích Lan (2018-11-17)

 • Học thuyết Obama được hình thành từ quá trình tranh cử của Barack Obama với tư tưởng chủ đạo là sử dụng quyền lực mềm trong lãnh đạo. Sau khi trở thành chủ nhân của Nhà Trắng, Tổng thống Barack Obama đã sử dụng học thuyết này như một đường hướng ngoại giao của Hoa Kỳ trong suốt hai nhiệm kỳ. Trong phạm vi bài viết, dựa trên lý thuyết quyền lực mềm của Joseph S. Nye, tác giả phân tích những biểu hiện của quyền lực mềm trong Học thuyết Obama được thể hiện qua 3 khía cạnh chủ yếu là: xu hướng ôn hòa và hợp tác trong giải quyết chiến tranh và xung đột; hợp tác phát triển và chia sẻ các giá trị dựa trên quan điểm bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau; thái độ thiện chí và tinh thần cầu thị ...

 • NGUYỄN HỒNG MAI.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Hồng Mai (2018-11-17)

 • The materials development and evaluation can “give life” to theories in the language classroom (Canniveng & Martinez, 2003). Particularly, blended learning program, which integrated both online and ofine learning, has compelled many program writers as well as teachers to choose the most appropriate materials. Hence, this study aims at investigating the teachers’ perspectives on both the current teaching materials and the factors probably affecting on the adapting/designing materials as well as the techniques used for this complex process. More importantly, the students’ evaluation on the learning materials, which have been adapted in the blended learning program, is also discuss...

 • NGÔ VĂN HÙNG.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Ngô, Văn Hùng (2018-11-17)

 • Trong lịch sư phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, châu Âu luôn giữ một vị trí quan trọng nổi bật và đã thực sự trở thành cái nôi của cách mạng thế giới. Đây chính là nơi ra đời của các trào lưu tư tưởng tiến bộ, các cuộc cách mạng, mảnh đất nuôi dưỡng quá trình hình thành và phát triển học thuyết cách mạng của giai cấp vô sản trên toàn thế giới. Các Đảng Cộng sản và các tổ chức cộng sản quốc tế đều ra đời và phát triển tại châu lục này. Là một bộ phận khăng khít của phong trào cách mạng thế giới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn duy trì mối quan hệ hữu nghị hợp tác với các đảng cộng sản tại châu lục này và coi đó thực sự là một sứ mệnh cao cả. Thông qua việc tì...

 • NGUYỄN THỊ KIM HỒNG.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Hồng (2018-11-17)

 • Thơ Công giáo là một bộ phận của văn học Công giáo nói riêng và văn học Việt Nam nói chung, bao gồm các sáng tác thơ viết về Đạo Thiên Chúa hoặc các vấn đề liên quan đến Đạo Thiên Chúa, trong đó có vấn đề Đức tin tôn giáo của các nhà thơ. Người sáng tác thơ Công giáo có thể theo đạo hoặc ngoại đạo nhưng trong tâm hồn của các thi nhân luôn biểu hiện đức tin thiêng liêng vào tôn giáo. Trong báo cáo này, chúng tôi tìm hiểu về sự vận động và phát triển của thơ Công giáo, từ đó đánh giá đóng góp và vai trò của bộ phận thơ ca này đối với nền thi ca của dân tộc. Catholic poetry is an integral part of Catholic literature in particular and Vietnamese literature in general, including poe...