Browsing by Author Bùi, Đức Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
  • 01050002337.pdf.jpg
  • -


  • Authors: Bùi, Đức Anh;  Advisor: Trần Văn Quy (2015)

  • Cấu tạo, thành phần, danh pháp, tính chất vật lý, hóa học của PCBs. Sự chuyển hóa của PCBs trong môi trường. Phương pháp định tính và định lượng xác định PCBs. Một số nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý, tiêu hủy PCBs trên thế giới và tại Việt Nam. Kết quả phân tích PCBs trong các mẫu trầm tích, nước, sinh vật khu vực cảng Hải Phòng.

Browsing by Author Bùi, Đức Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
  • 01050002337.pdf.jpg
  • -


  • Authors: Bùi, Đức Anh;  Advisor: Trần Văn Quy (2015)

  • Cấu tạo, thành phần, danh pháp, tính chất vật lý, hóa học của PCBs. Sự chuyển hóa của PCBs trong môi trường. Phương pháp định tính và định lượng xác định PCBs. Một số nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý, tiêu hủy PCBs trên thế giới và tại Việt Nam. Kết quả phân tích PCBs trong các mẫu trầm tích, nước, sinh vật khu vực cảng Hải Phòng.