Browsing by Author Bùi, Đức Giang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • V_L0_01452.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Đức Giang (2007)

 • Trình bày các kiến thức cơ bản về phép toán hình thái bao gồm các khái niệm, các thuật toán và các ứng dụng tiêu biểu của phép toán hình thái và các khái niệm liên quan đến thuật toán di truyền. Tập trung giải quyết bài toán phân rã phần tử cấu trúc bằng phương pháp tiếp cận ngẫu nhiên dựa trên thuật toán di truyền. Đưa ra một số kết quả thực nghiệm: phân rã phần tử cấu trúc kích thước 9x9 thành các phần tử cấu trúc 3x3. Nêu tóm tắt các kết quả đạt được và đưa ra những vấn đề còn tồn đọng để nâng cao hiệu năng của thuật toán trong xử lý ảnh.

 • V_L0_01452_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Đức Giang;  Advisor: Ngô, Quốc Tạo (2007)

 • Trình bày các kiến thức cơ bản về phép toán hình thái bao gồm các khái niệm, các thuật toán và các ứng dụng tiêu biểu của phép toán hình thái và các khái niệm liên quan đến thuật toán di truyền. Tập trung giải quyết bài toán phân rã phần tử cấu trúc bằng p (...)

Browsing by Author Bùi, Đức Giang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • V_L0_01452.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Đức Giang (2007)

 • Trình bày các kiến thức cơ bản về phép toán hình thái bao gồm các khái niệm, các thuật toán và các ứng dụng tiêu biểu của phép toán hình thái và các khái niệm liên quan đến thuật toán di truyền. Tập trung giải quyết bài toán phân rã phần tử cấu trúc bằng phương pháp tiếp cận ngẫu nhiên dựa trên thuật toán di truyền. Đưa ra một số kết quả thực nghiệm: phân rã phần tử cấu trúc kích thước 9x9 thành các phần tử cấu trúc 3x3. Nêu tóm tắt các kết quả đạt được và đưa ra những vấn đề còn tồn đọng để nâng cao hiệu năng của thuật toán trong xử lý ảnh.

 • V_L0_01452_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Đức Giang;  Advisor: Ngô, Quốc Tạo (2007)

 • Trình bày các kiến thức cơ bản về phép toán hình thái bao gồm các khái niệm, các thuật toán và các ứng dụng tiêu biểu của phép toán hình thái và các khái niệm liên quan đến thuật toán di truyền. Tập trung giải quyết bài toán phân rã phần tử cấu trúc bằng p (...)