Browsing by Author Bùi, Đức Hiếu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00050003633.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Bùi, Đức Hiếu (2014)

  • Hiện nay,trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng,việc ứng dụng các sản phẩm phần mềm vào quản lý doanh nghiệp, xử lý các nghiệp vụ của doanh nghiệp là nhu cầu tất yếu.Từ các ứng dụng đơn lẻ như: quản lý nhân sự tiền lương,quản lý công nợ,quản lý tài chính,quản lý và chăm sóc khách hàng,…đến một giải pháp tổng thể như HRM (HumanResourceManagement) hayERP (EnterpriseResourcePlanning),tất cả đã và đang mang lại cho doanh nghiệp nhiều lợi ích thiết thực. Hệ thống phần mềm hỗ trợ quản lý và điều hành viễn thông làmộthệthốngbaogồmnhiềumodulenhưPhát triểnthuêbao,Quảnlý mạng cápngoạivi,Giaotiếp vớicácthiếtbị tổng đài, Quản lý sự cố, Quản lý đánh số, …đaphầnđượcxâydựng trênnềntảngcũ (môh...

Browsing by Author Bùi, Đức Hiếu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00050003633.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Bùi, Đức Hiếu (2014)

  • Hiện nay,trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng,việc ứng dụng các sản phẩm phần mềm vào quản lý doanh nghiệp, xử lý các nghiệp vụ của doanh nghiệp là nhu cầu tất yếu.Từ các ứng dụng đơn lẻ như: quản lý nhân sự tiền lương,quản lý công nợ,quản lý tài chính,quản lý và chăm sóc khách hàng,…đến một giải pháp tổng thể như HRM (HumanResourceManagement) hayERP (EnterpriseResourcePlanning),tất cả đã và đang mang lại cho doanh nghiệp nhiều lợi ích thiết thực. Hệ thống phần mềm hỗ trợ quản lý và điều hành viễn thông làmộthệthốngbaogồmnhiềumodulenhưPhát triểnthuêbao,Quảnlý mạng cápngoạivi,Giaotiếp vớicácthiếtbị tổng đài, Quản lý sự cố, Quản lý đánh số, …đaphầnđượcxâydựng trênnềntảngcũ (môh...