Browsing by Author Bùi, Đức Hinh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • UEB_00041.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Bùi, Đức Hinh;  Advisor: Chu, Văn Thắng; Nguyen, Ngoc Thang; Eriksson, Lars-Torsten (2012)

  • Luận văn cung cấp thêm căn cứ khoa học, làm tài liệu tham khảo cho công tác quản lý nhân sự tại cơ quan Văn phòng UBND cấp tỉnh; Luận văn có thể là cơ sở thủ trưởng cơ quan xem xét, quyết định việc xây dựng, ban hành các quy định về quản trị nguồn nhân lực trong đơn vị vừa mang tính khoa học, lại gắn liền với thực tiễn công việc giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng công việc của đơn vị.

Browsing by Author Bùi, Đức Hinh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • UEB_00041.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Bùi, Đức Hinh;  Advisor: Chu, Văn Thắng; Nguyen, Ngoc Thang; Eriksson, Lars-Torsten (2012)

  • Luận văn cung cấp thêm căn cứ khoa học, làm tài liệu tham khảo cho công tác quản lý nhân sự tại cơ quan Văn phòng UBND cấp tỉnh; Luận văn có thể là cơ sở thủ trưởng cơ quan xem xét, quyết định việc xây dựng, ban hành các quy định về quản trị nguồn nhân lực trong đơn vị vừa mang tính khoa học, lại gắn liền với thực tiễn công việc giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng công việc của đơn vị.