Browsing by Author Bùi, Mạnh Cường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • Luan an Bui Manh Cuong.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Mạnh Cường;  Advisor: Trần, Thị Thái Hà, người hướng dẫn (2012)

 • 209 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận án TS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh Tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Làm rõ những vấn đề về cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu và phương pháp đánh giá hiệu quả đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Sử dụng hệ thống chỉ tiêu và phươn (...); Electronic Resources

 • 00050008939.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Mạnh Cường;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Oanh (2017)

 • Với mục tiêu phòng ngừa và hạn chế RRTD, luận văn đã xây dựng một khung lý thuyết cơ bản cho Quản trị RRTD đồng thời luận văn cũng đi sâu phân tích tình hình thực tế về hoạt động tín dụng tại Home Credit Việt Nam, việc tổ chức quản trị RRTD tại Home Credit Việt Nam để từ đó thấy được những thành tựu trong việc kiểm soát RRTD tại đây cũng như những hạn chế mà Home Credit Việt Nam gặp phải về cơ cấu dư nợ tín dụng, về nhân lực, về giám sát tín dụng. Trên cơ sở phân tích những nguyên nhân gây ra RRTD tại Home Credit Việt Nam, tác giả đề xuất những giải pháp để nâng cao hiệu quả Quản trị RRTD như xây dựng chính sách tín dụng hợp lý, cải tiến quy trình tín dụng, hoàn thiện xếp hạng tín ...

 • 00050010335.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Mạnh Cường;  Advisor: Ngô, Tuấn Nghĩa (2019)

 • Hệ thống hóa làm rõ hơn cơ sở lý luận về thu hút vốn đầu tư vào một tỉnh. Phân tích, đánh giá thực trạng về thu hút vốn đầu tưtrên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn năm 2015-2018. Đề xuất giải pháp về thu hút vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn năm 2019 đến năm 2025

 • 00050010067.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Bùi, Mạnh Cường;  Advisor: Đỗ, Ngọc Quang (2019)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận về tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai theo luật hình sự Việt Nam như khái niệm, các dấu hiệu pháp lý, hình phạt đối với tội danh này... Nghiên cứu thực tiễn áp dụng tội danh này trong quá trình đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong những năm vừa qua để qua đó đánh giá được những ưu điểm và hạn chế, tồn tại trong quá trình giải quyết vấn đề này. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy định của pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

 • V_L0_00894.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Mạnh Cường;  Advisor: Phí, Mạnh Hồng, 1956- (2006)

 • Hệ thống hóa lý luận cơ bản về đầu tư xây dựng cơ bản (ĐTXDCB) nhà nước; Phân tích, đánh giá thực trạng ĐTXDCB của nhà nước ở Việt Nam trong những năm gần đây và đưa ra các đánh giá, nhận xét nhằm chỉ ra những vấn đề đang được đặt ra trong hoạt động ĐTXDCB của nhà nước. Đề xuất một số giải pháp về: hệ thống pháp luật, công tác quy hoạch, mô hình quản lý, công tác cán bộ và kiểm tra, giám sát, khen thưởng, xử phạt

Browsing by Author Bùi, Mạnh Cường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • Luan an Bui Manh Cuong.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Mạnh Cường;  Advisor: Trần, Thị Thái Hà, người hướng dẫn (2012)

 • 209 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận án TS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh Tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Làm rõ những vấn đề về cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu và phương pháp đánh giá hiệu quả đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Sử dụng hệ thống chỉ tiêu và phươn (...); Electronic Resources

 • 00050008939.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Mạnh Cường;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Oanh (2017)

 • Với mục tiêu phòng ngừa và hạn chế RRTD, luận văn đã xây dựng một khung lý thuyết cơ bản cho Quản trị RRTD đồng thời luận văn cũng đi sâu phân tích tình hình thực tế về hoạt động tín dụng tại Home Credit Việt Nam, việc tổ chức quản trị RRTD tại Home Credit Việt Nam để từ đó thấy được những thành tựu trong việc kiểm soát RRTD tại đây cũng như những hạn chế mà Home Credit Việt Nam gặp phải về cơ cấu dư nợ tín dụng, về nhân lực, về giám sát tín dụng. Trên cơ sở phân tích những nguyên nhân gây ra RRTD tại Home Credit Việt Nam, tác giả đề xuất những giải pháp để nâng cao hiệu quả Quản trị RRTD như xây dựng chính sách tín dụng hợp lý, cải tiến quy trình tín dụng, hoàn thiện xếp hạng tín ...

 • 00050010335.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Mạnh Cường;  Advisor: Ngô, Tuấn Nghĩa (2019)

 • Hệ thống hóa làm rõ hơn cơ sở lý luận về thu hút vốn đầu tư vào một tỉnh. Phân tích, đánh giá thực trạng về thu hút vốn đầu tưtrên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn năm 2015-2018. Đề xuất giải pháp về thu hút vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn năm 2019 đến năm 2025

 • 00050010067.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Bùi, Mạnh Cường;  Advisor: Đỗ, Ngọc Quang (2019)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận về tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai theo luật hình sự Việt Nam như khái niệm, các dấu hiệu pháp lý, hình phạt đối với tội danh này... Nghiên cứu thực tiễn áp dụng tội danh này trong quá trình đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong những năm vừa qua để qua đó đánh giá được những ưu điểm và hạn chế, tồn tại trong quá trình giải quyết vấn đề này. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy định của pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

 • V_L0_00894.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Mạnh Cường;  Advisor: Phí, Mạnh Hồng, 1956- (2006)

 • Hệ thống hóa lý luận cơ bản về đầu tư xây dựng cơ bản (ĐTXDCB) nhà nước; Phân tích, đánh giá thực trạng ĐTXDCB của nhà nước ở Việt Nam trong những năm gần đây và đưa ra các đánh giá, nhận xét nhằm chỉ ra những vấn đề đang được đặt ra trong hoạt động ĐTXDCB của nhà nước. Đề xuất một số giải pháp về: hệ thống pháp luật, công tác quy hoạch, mô hình quản lý, công tác cán bộ và kiểm tra, giám sát, khen thưởng, xử phạt