Browsing by Author Bùi, Mạnh Cường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 6 to 7 of 7
  • V_L0_00894.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Bùi, Mạnh Cường;  Advisor: Phí, Mạnh Hồng, 1956- (2006)

  • Hệ thống hóa lý luận cơ bản về đầu tư xây dựng cơ bản (ĐTXDCB) nhà nước; Phân tích, đánh giá thực trạng ĐTXDCB của nhà nước ở Việt Nam trong những năm gần đây và đưa ra các đánh giá, nhận xét nhằm chỉ ra những vấn đề đang được đặt ra trong hoạt động ĐTXDCB của nhà nước. Đề xuất một số giải pháp về: hệ thống pháp luật, công tác quy hoạch, mô hình quản lý, công tác cán bộ và kiểm tra, giám sát, khen thưởng, xử phạt

Browsing by Author Bùi, Mạnh Cường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 6 to 7 of 7
  • V_L0_00894.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Bùi, Mạnh Cường;  Advisor: Phí, Mạnh Hồng, 1956- (2006)

  • Hệ thống hóa lý luận cơ bản về đầu tư xây dựng cơ bản (ĐTXDCB) nhà nước; Phân tích, đánh giá thực trạng ĐTXDCB của nhà nước ở Việt Nam trong những năm gần đây và đưa ra các đánh giá, nhận xét nhằm chỉ ra những vấn đề đang được đặt ra trong hoạt động ĐTXDCB của nhà nước. Đề xuất một số giải pháp về: hệ thống pháp luật, công tác quy hoạch, mô hình quản lý, công tác cán bộ và kiểm tra, giám sát, khen thưởng, xử phạt